Wynajmij sobie CIO

Planując realizację skomplikowanego projektu informatycznego, coraz częściej zakłada się uczestnictwo stałych pracowników i kadry tymczasowej. To efektywne rozwiązanie. Wynajęci menedżerowie kosztują firmę nieraz o 30% mniej niż zatrudnieni na podstawie umowy o pracę.

W Polsce działają firmy, które zajmują się wynajmowaniem kadr IT (np. IT Kontrakt). Outsourcing kadr IT to narzędzie biznesowe, które pozwala czasowo powiększyć zespoły informatyczne o odpowiednich specjalistów. Firmy takie mają w swoich bazach danych wielu specjalistów, których pracę mogą niezwłocznie zaproponować klientom. W firmie baza danych zawiera 16 000 ujednoliconych i aktualnych cv różnego rodzaju specjalistów z obszaru informatyki. Z outsourcingu kadr korzystają przede wszystkim przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 250 osób, głównie największe banki, firmy ubezpieczeniowe, informatyczne i telekomunikacyjne W firmach wymienionych branż realizowane są wielomilionowe projekty informatyczne, do których potrzeba wyspecjalizowanej kadry IT. IT Kontrakt dostarcza kadrę IT dla takich organizacji, jak Lukas Bank, Siemens, ATM, TP SA, Bull. Byli to m.in. programiści, kierownicy projektów, konsultanci SAP, testerzy.

Jeszcze do niedawna przedsiębiorstwa poszukiwały specjalistów od konkretnej technologii. Obecnie się to zmienia. Poszukiwani są głównie menedżerowie, których wiedza obejmuje wiele różnych obszarów. Specjalista o bardzo wysokich kompetencjach, a więc nie najtańszy, niekoniecznie potrzebny jest w firmie na stałe. Zwykle wynajęcie pracownika jest podyktowane koniecznością uzupełnienia firmowego zespołu IT o ludzi posiadających kompetencje i doświadczenie wymagane

w danym momencie.

Zdarzają się już, choć niezwykle rzadko, przypadki wynajmowania dyrektorów informatyki. Firma IT Kontrakt wynajęła CIO instytucji finansowej, w której pracował on na zasadzie doradcy. Duże korporacje zagraniczne coraz częściej szukają wszechstronnych menedżerów do realizacji swoich zamierzeń biznesowych w lokalnych oddziałach.


TOP 200
Na ten temat
Magazyny CXO
Partnerzy Klubu CIO
O Klubie

Klub CIO to niezależna organizacja, która istnieje od 2003 roku. Powstał z inicjatywy International Data Group Poland S.A., amerykańskiego wydawnictwa, które prowadzi Kluby CIO w wielu różnych krajach.

Stworzony dla dyrektorów IT Klub CIO, to przede wszystkim dwie wartości najczęściej podkreślane przez samych członków Klubu. Po pierwsze - poszerzanie zakresu swojej wiedzy oraz - po drugie - możliwość spotkania się w swobodnej atmosferze, w gronie znakomitych menedżerów i porozmawianie o tym, co ważne dla każdego CIO.

Jak działa Klub CIO?
 • regularne spotkania w gronie kilkudziesięciu CxO (w większości CIO)
 • 2,5 godziny programu merytorycznego plus 1-2 godziny networkingu
 • spotkania w Warszawie i innch miastach (Gdańsk, Wrocław, i in.)
 • komunikacja w ramach grupy Klub CIO na LinkedIn
 • serwis cxo.pl – służy wymianie wiedzy, doświadczeń, przedstawia historie i dokonania członków Klubu CIO
 • udział w badaniach i dostęp do ich wyników – unikalne źródło wiedzy o opiniach i doświadczeniach innych CIO
Warto brać udział w Klubie CIO, aby
 • rozwijać wiedzę o dobrych praktykach zarządzania IT
 • wymieniać doświadczenia z najlepszymi CIO
 • zyskać uznanie na forum firmy i w społeczności IT
 • poprawiać własną skuteczność w realizacja celów IT i firmy
 • budować lepsze zrozumienie roli i zadań nowoczesnego CIO
 • uzyskać realny wpływ na strategię firmy