Włoskie interesy

Wielu polskich przedsiębiorców spędza we Włoszech swoje wakacje. Warto przyjrzeć się temu krajowi również pod kątem prowadzenia tam interesów. Jest to rynek z ogromnym potencjałem, ale też bardzo trudny.

Wielu polskich przedsiębiorców spędza we Włoszech swoje wakacje. Warto przyjrzeć się temu krajowi również pod kątem prowadzenia tam interesów. Jest to rynek z ogromnym potencjałem, ale też bardzo trudny.

Teoretycznie Polacy mogą zakładać działalność gospodarczą we Włoszech już od 1994 r., jednak nie korzystali z tej możliwości. Barierami okazały się przeszkody administracyjne związane z koniecznością uzyskania pozwolenia na pracę. Bariera ta zniknęła 1 maja 2004 r. Formalnie procedury związane z założeniem przedsiębiorstwa dla Polaków są takie same jak dla wszystkich innych obywateli Unii Europejskiej, a między Polską i Włochami panuje pełna swoboda przepływu usług.

Nie oznacza to wcale, że firmę we Włoszech założyć jest łatwo - sami Włosi mają z tym problemy, w związku z bardzo rozbudowaną biurokracją. Prawo włoskie jest bardzo skomplikowane, rejestracja nowego podmiotu gospodarczego wymaga skompletowania mnóstwa dokumentów. Sami Włosi, którzy prowadzą nawet bardzo małe czy wręcz jednoosobowe firmy, korzystają z usług biur księgowych, doradców podatkowych, prawników. Polscy przedsiębiorcy, którzy chcą rozpocząć działalność we Włoszech, powinni również najpierw udać się do miejscowej kancelarii prawnej, która doradzi najkorzystniejszą formę działalności i pomoże w formalnościach.

Rynek włoski jest bardzo trudny dla polskich firm. Klienci zainteresowani są przede wszystkim towarami markowymi, głównie włoskimi, najchętniej też wybierają lokalne wyroby spożywcze. Dlatego polskie firmy najczęściej po prostu wchodzą w kooperację z podmiotami włoskimi - w branży produktów spożywczych, odzieżowych czy jako podwykonawcy. Wprowadzenie na rynek własnej, nowej marki wiąże się z ogromnymi kosztami związanymi z reklamą i marketingiem oraz sporym ryzykiem, że się nie uda. W tej chwili duże szanse mają polskie firmy podwykonawcze z sektora usług, głównie budowlanych i transportowych.

Dobrze znać włoski

Włochy są zjednoczone dopiero od 140 lat, większość społeczeństwa jest dwujęzyczna - posługuje się swoim lokalnym dialektem i językiem włoskim (italiano standard, czyli dialektem toskańskim). Znajomość innych języków, w tym angielskiego, nie jest powszechna, nawet wśród biznesmenów. Dlatego firma, która chciałaby zaistnieć na rynku włoskim, powinna przygotować materiały promocyjne po włosku, powinna też skorzystać na miejscu z usług tłumacza. Dla Włochów bardzo istotne są również kontakty osobiste, czasem ważne decyzje zapadają pod wpływem chwilowych emocji. Aby osiągnąć sukces na włoskim rynku, trzeba cały czas trzymać rękę na pulsie, być tam obecnym, jednym z rozwiązań jest wynajęcie agenta czy dystrybutora.

Kontrakty z agentami określone są włoskim prawem cywilnym, zazwyczaj agent może mieć uprawnienia do podejmowania wszelkich decyzji w imieniu firmy. Natomiast dystrybutor musi jedynie przestrzegać warunków zawartego kontraktu, umowa może mu dawać prawo do pełnej wyłączności sprzedaży określonych towarów w danym regionie. Wszystkie podmioty prowadzące działalność gospodarczą we Włoszech muszą być zarejestrowane w lokalnych izbach przemysłowo-handlowych lub rolniczych.

Jaka spółka?

Działalność przedsiębiorstw we Włoszech reguluje Kodeks Prawa Cywilnego (Codice Civile) z 1942 r. Podstawowe typy przedsiębiorstw we Włoszech to spółki osobowe (spółka zwykła, spółka we własnym imieniu oraz zwykła spółka komandytowa) i spółki kapitałowe (popularna spółka akcyjna, w skrócie S.p.a, spółka komandytowo-akcyjna, popularna spółka z ograniczon odpowiedzialnością, w skrócie S.r.l).

Od 1 lipca 2003 r. składanie wszystkich dokumentów związanych z wpisem firmy do Rejestru Przedsiębiorstw jest możliwe wyłącznie drogą elektroniczną lub na nośniku elektronicznym (system TELEMACO) po potwierdzeniu podpisem elektronicznym. W celu zarejestrowania działalności gospodarczej w tym systemie konieczne jest posiadanie specjalnej karty SMART, umożliwiającej składanie podpisu elektronicznego. Karty takie można otrzymać w biurach Izb Handlowych.

Jak rozmawiać

Należy pamiętać, że współpraca z Włochami jest łatwa i przyjemna tylko z pozoru. Poważną przeszkodą dla przedsiębiorców jest panująca tam korupcja (w języku włoskim istnieje kilkanaście określeń na łapówkę) oraz specyficzna mentalność. Punktualność, słowność nie są dla Włochów typowe, zwłaszcza na południu kraju. Włochy pozostają w światowej czołówce krajów pod względem opóźnień płatniczych dłużników. Opóźnienia dochodzą do 120 dni, obserwowana jest tendencja obniżenia ściągalności przeterminowanych zobowiązań. Najpopularniejszą formą płatności jest przelew bankowy (regulowane jest w ten sposób 90% zobowiązań), często używane są również czeki.

W lipcu i w sierpniu raczej nie należy nastawiać się na prowadzenie interesów z Włochami - jest to sezon urlopowy. W ostatnich latach, zwłaszcza na Północy, przestała obowiązywać w godzinach pracy kilkugodzinna sjesta, a to dzięki klimatyzowanym biurom.

Podczas rozmów biznesowych z Włochami należy unikać tematów politycznych, krytykowania ich kraju, bezpieczne są zawsze tematy związane z kulturą i sztuką. Na Południu jak ognia należy wystrzegać tematów związanych z mafią, zwłaszcza żartów na ten temat - Sycylijczykom obcy jest ten typ poczucia humoru.

Sjesta wprawdzie już nie obowiązuje w większości dużych firm, jednak na ulicach ruch zamiera zazwyczaj od południa do 14-15. Rytm życia mieszkańców Italii wyznaczają również święta kościelne i tradycja. Wpływy tradycji, przywiązanie do rodziny i dawnych zwyczajów widoczne są zwłaszcza na Południu kraju. Panuje tam ogromne bezrobocie, ale mieszkańcy nie chcą przenosić się na bogatszą Północ, gdzie brakuje rąk do pracy.

ICE

ICE, czyli Włoski Instytut Handlu Zagranicznego, to włoska agencja rządowa non profit, jej zadaniem jest promocja współpracy handlowej i przemysłowej, publikacja informacji o włoskiej gospodarce. Warszawskie biuro ICE, które działa już od 45 lat, nastawione jest głównie na pomoc firmom włoskim, które chcą wkroczyć na rynek polski. Pomaga w znalezieniu partnerów handlowych, dostarcza informacji na temat targów, norm technicznych, regulacji celnych, podatkowych, walutowych etc.