Wizja zrealizowana

Rafał Cytrycki walczy o to, by system IT w jego firmie nie był zmorą człowieka i przyznaje, że tę wizję udało mu się zrealizować.

Rafał Cytrycki walczy o to, by system IT w jego firmie nie był zmorą człowieka i przyznaje, że tę wizję udało mu się zrealizować.

Wizja zrealizowana

Rafał Cytrycki, dyrektor rozwoju systemów w Inteligo Financial Services S.A.

Rafał Cytrycki jest dyrektorem rozwoju systemów w Inteligo Financial Services S.A. Z organizacją tą związany jest od samego początku jej istnienia. Zaczynał w niej na początku jako programista, ale już po 3 miesiącach objął stanowisko kierownika rozwoju oprogramowania. Odpowiedzialny za integrację systemów, która miała na celu stworzenie jednolitej platformy informatycznej, na bazie której działa obecnie konto Inteligo. Kierował wdrożeniem systemu CRM oraz internetowego serwisu transakcyjnego, obsługiwanego przez wszystkie przeglądarki internetowe, co nie jest dziś w kraju codziennością. Od prawie dwóch lat odpowiada za całość prac rozwojowych systemów IT. Wcześniej, kierował wykonaniem oprogramowania do konwersji danych z systemu Bankier w projekcie wdrożenia systemu Profile w Kredyt Banku. Był też członkiem zespołu wdrażającego bankowość detaliczną w Handlobanku. Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywał na studiach, pracując dla CSBI. Prowadził tam serwis bankowy, co wiązało się z konserwacją urządzeń komputerowych, administracją systemów operacyjnych i baz danych oraz instalacją systemów bankowości elektronicznej.

Z Inteligo jest związany nie tylko emocjonalnie, to także w tej firmie spędził najwięcej lat pracy mając wpływ na strategię rozwoju firmy. O projekcie realizacji nowego produktu debetu internetowego, dostępnego wyłącznie on-line mówi, że to autorskie rozwiązanie okazało się wyjątkowym na skalę kraju projektem biznesowym - w ciągu pierwszych trzech tygodni funkcjonowania debetu rozpatrzonych zostało ponad 50 tys. wniosków, podczas gdy tradycyjny oddział banku potrzebowałby na to ponad pół roku. Dyrektor Cytrycki przyznaje, że było to bardzo duże wyzwanie, gdyż projekt musiał spełniać rygorystyczne kryteria z zakresu szeregu dziedzin: informatyki, zarządzania, bankowości oraz prawa. Budowa projektu od momentu akceptacji pomysłu do jego wdrożenia trwała pół roku. Pracowaliśmy w zespole dziesięcioosobowym na 20% mocy - żartuje Rafał Cytrycki. - W budowę podobnych rozwiązań według standardów zachodnich angażuje się zespoły kilkudziesięcioosobowe i kilkudziesięciokrotnie wyższe budżety. Jak się okazuje, najważniejsze jest jednak posiadać dobry projekt, mieć pomysł na jego realizację i solidny, zaangażowany w rozwój zespół.

Największym projektem IT w Inteligo, który zakończył się sukcesem było zintegrowanie wszystkich systemów aplikacyjnych i udostępnienie usług w jednym, wielokanałowym środowisku informatycznym. Tworząc Platformę Inteligo mieliśmy na uwadze naszą wizję banku wirtualnego. Zaprojektowaliśmy mechanizm informatyczny eliminujący konieczność udziału człowieka w procedurach, co w przypadku innych banków jest czynnikiem spowalniającym reakcję na potrzeby klienta. Dzięki takiej konstrukcji otrzymaliśmy niesłychaną efektywność pracy, maksymalną szybkość obsługi oraz wygodę klienta w relacjach z bankiem.

Przez ostatnie dwa lata Rafał Cytrycki zdołał zintegrować system IT, dzięki temu firma posiada wielokanałowe, on-linowe narzędzia, coraz łatwiej może dodawać nowe usługi. Tego klient nie widzi, mówi Cytrycki, bo łatwość kontaktu z bankiem wydaje się dla niego czymś oczywistym. Inteligo prowadzi też nieprzerwany monitoring pod względem szeroko rozumianego bezpieczeństwa systemu oraz jego obciążenia, nie czeka do ostatniej chwili z rozwojem systemu. W Inteligo udało się wprowadzić kilka rzeczy, kilka usprawnień, z którymi na rynku firma pojawiła się jako pierwsza, np. przelew natychmiastowy, przelew na adres e-mail, przelew na numer telefonu komórkowego, płatność za zakupy w internecie bezpośrednio z konta, natychmiastowy debet, potwierdzanie przelewów fax'em, czy natychmiastowe potwierdzanie transakcji sms'em i podpisanym cyfrowo e-mail'em. Po jakimś czasie te rzeczy wdrażają inne organizacje, ale mimo wszystko miło jest patrzeć, jak konkurencja wdraża pomysły wymyślone przez nas lub te, które wdrożyliśmy jako pierwsi na rynku - mówi dyrektor Cytrycki. W zakresie wyborów technologicznych Rafał Cytrycki jest zdecydowany i jak sam mówi - niedemokratyczny, pamięta jednak, że wszelkie jego projekty są projektami dla biznesu. Tak naprawdę nie ma projektów stricte informatycznych, wszystkie są biznesowe, ale niektóre mają w sobie elementy IT. Dlatego dzisiaj pracownik działu IT musi umieć rozmawiać tym samym językiem z działami biznesowymi. Z braku zrozumienia istoty biorą się nieporozumienia - ktoś mówi, że coś jest niemożliwe do zrobienia, a tak naprawdę wszystko jest możliwe, tylko nie wszystko spełnia określone oczekiwania. Właśnie dlatego jednym z kryteriów oceny pracownika działu IT powinna być umiejętność skutecznego komunikowania się z przedstawicielami działów biznesowych.

Rafał Cytrycki mówi, że kierunkiem rozwoju informatyki nie jest dostosowywanie się ludzi do systemów, ale odwrotnie - systemów do potrzeb ludzi: System nie może być zmorą człowieka. Dlatego przyszłością są systemy wysoce specjalizowane w określonej dziedzinie biznesu, łatwo dające się zintegrować ze sobą, skalowalne, wielokanałowe. To jest moja wizja dobrego systemu, którą w Inteligo udało mi się zrealizować.