Wizerunek to dobra praca

Naszym celem jest zbudowanie opinii wśród użytkowników biznesowych. IT jest partnerem pomagającym biznesowi sprawniej działać, dostarczającym narzędzia.

Tadeusz Rogaczewski

CIO, Grupa kapitałowa grupy Lotos

Cel budowania wizerunku

Budujemy relacje partnerskie - wspólnie pracujemy nad wyborem projektów, które powinny być realizowane. Dążymy do tego, aby decyzje były podejmowane wspólnie.

Jeśli wizerunek IT jest w firmie pozytywny, dział IT jest postrzegany jako kreatywny, usprawniający biznes, to łatwiej jest uzyskiwać finanse na realizację naszych działań. Jeśli biznes nie widzi korzyści dla siebie, to trudniej go przekonać do wyłożenia środków.

Jak chcemy być postrzegani

Chcemy, aby dział IT był postrzegany jako partner dla biznesu: przyjazny, kreatywny, wnoszący wartość dla organizacji. Udało nam się zmienić typowe postrzeganie biura IT jako centrum kosztów na centrum zysków.

Musimy znaleźć równowagę - mamy przynosić korzyści, rekomendować projekty optymalne finansowo i biznesowo. Ale musimy zapewnić bezpieczeństwo IT. Jesteśmy otwarci na pytania pracowników, dlaczego wprowadzamy rozwiązania i jakie korzyści z tego wynikają.

Jak nas postrzegają

Sprawdzamy jakość działania serwisu help desku, przeprowadzając regularnie ankiety. Tego, w jaki sposób jesteśmy postrzegani jako partner biznesowy, dowiaduję się głównie dzięki nieformalnym rozmowom, spotkaniom, na których staramy się ustalić obszary koniecznej poprawy działania.

Cały zespół buduje wizerunek

Nasz zespół jest niewielki (18 osób), ale stabilny pod względem zatrudnienia. Przez lata wypracowaliśmy kulturę organizacyjną, wszyscy nauczyliśmy się współpracować. Zespół ma dużo swobody w sposobie realizacji zadań, rozliczany jest z końcowych efektów, a nie jest kontrolowany. Jeszcze kilkanaście lat temu typowy informatyk sam wymyślał program i próbował przekonać użytkownika do korzystania z aplikacji, którą sam wdrażał, testował itp. Dzisiaj to biznes określa potrzeby, jest odpowiedzialny za stworzenie koncepcji biznesowej, prowadzenie projektu. Obie strony zmieniły podejście do IT. Momentem przełomowym było wdrożenie SAP jako podstawowego systemu, zmienił się model współpracy z biznesem. Także nasz debiut giełdowy i związane z nim przygotowania, a później wymogi sprawozdawczości sprawiły, że wszyscy zrozumieli, iż bez IT nie można zarządzać nowoczesną firmą.

Budowanie wizerunku to kilkuletni naturalny proces zmiany postrzegania naszego działu, systematyczne działania budujące dobre relacje. Rolą IT nie jest tworzenie wizerunku w ramach specjalnego programu, odbywa się to w toku codziennej pracy i poprzez to, w jaki sposób biznes odbiera i ocenia nasze produkty.


TOP 200
Na ten temat
Magazyny CXO
Partnerzy Klubu CIO
O Klubie

Klub CIO to niezależna organizacja, która istnieje od 2003 roku. Powstał z inicjatywy International Data Group Poland S.A., amerykańskiego wydawnictwa, które prowadzi Kluby CIO w wielu różnych krajach.

Stworzony dla dyrektorów IT Klub CIO, to przede wszystkim dwie wartości najczęściej podkreślane przez samych członków Klubu. Po pierwsze - poszerzanie zakresu swojej wiedzy oraz - po drugie - możliwość spotkania się w swobodnej atmosferze, w gronie znakomitych menedżerów i porozmawianie o tym, co ważne dla każdego CIO.

Jak działa Klub CIO?
 • regularne spotkania w gronie kilkudziesięciu CxO (w większości CIO)
 • 2,5 godziny programu merytorycznego plus 1-2 godziny networkingu
 • spotkania w Warszawie i innch miastach (Gdańsk, Wrocław, i in.)
 • komunikacja w ramach grupy Klub CIO na LinkedIn
 • serwis cxo.pl – służy wymianie wiedzy, doświadczeń, przedstawia historie i dokonania członków Klubu CIO
 • udział w badaniach i dostęp do ich wyników – unikalne źródło wiedzy o opiniach i doświadczeniach innych CIO
Warto brać udział w Klubie CIO, aby
 • rozwijać wiedzę o dobrych praktykach zarządzania IT
 • wymieniać doświadczenia z najlepszymi CIO
 • zyskać uznanie na forum firmy i w społeczności IT
 • poprawiać własną skuteczność w realizacja celów IT i firmy
 • budować lepsze zrozumienie roli i zadań nowoczesnego CIO
 • uzyskać realny wpływ na strategię firmy