Wiedza o firmie w chmurze

Elastyczność pozyskiwania mocy obliczeniowych i przestrzeni dyskowych w modelu chmury pozwala tworzyć i dostarczać rozwiązania IT bez ograniczeń infrastrukturalnych. Z takich możliwości skorzystała firma piLAB, budując swój autorski produkt piToolbox.

Bartosz Kolasa,

Channel Manager, piLAB

piLAB zajmuje się sprzedażą i wdrażaniem systemów do zbierania i integracji danych. Firma jest podmiotem notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Produkty, jakie oferuje piLAB, przeznaczone są dla dużych przedsiębiorstw i korporacji, w których niezbędna jest integracja i analiza dużych zestawów danych pochodzących z różnych systemów. Organizacja zatrudnia 32 osoby.

Autorski projekt piToolbox oparto na unikalnej technologii bazodanowej, która jest przedmiotem wielu wniosków patentowych w Europie i USA. To rozwiązanie pozwalające łączyć i analizować zróżnicowane zestawy danych w ramach przedsiębiorstwa. Zgromadzone dane, przy zastosowaniu oprogramowania oferowanego przez piLAB, umieszczone są na serwerze w chmurze, dzięki czemu dostęp do nich możliwy jest w każdym miejscu i czasie. Program zarządza także danymi nieustrukturyzowanymi. Umożliwia to pełną analizę informacji w skali całego przedsiębiorstwa. „Cele, jakie postawiliśmy przed systemem, to pełne zarządzanie danymi w obszarze administracji, księgowości, kadr, marketingu, sprzedaży, produkcji, gdzie system powinien wspierać biznes, a nie być jego zakładnikiem, zapewniając brak redundancji, możliwość realizacji raportów, controllingu przy najwyższym poziomie bezpieczeństwa, zachowując zgodność z wytycznymi GIODO. Narzędzie piToolbox zapewnia nam również możliwość zarządzania relacjami z pracownikami i klientami” – mówi Bartosz Kolasa, Channel Manager w piLAB. Po przeniesieniu rozwiązania do chmury otwierają się zupełnie nowe możliwości udostępniania go użytkownikom-klientom.

Zobacz również:

Chmura zapewnia elastyczność

Dzięki piLAB firma tworzy jeden spójny system gromadzenia informacji i zarządzania nimi, a jednocześnie buduje bazę wiedzy, np. o klientach, produktach, finansach. Wykorzystując aplikacje kliencką piToolBox (desktopową), a następnie łącząc się z danymi w chmurze, uzyskuje możliwość wszechstronnego wyszukiwania informacji oraz analizowania ich pod kątem potrzeb biznesowych. Wybór technologii cloud computing zapewnia rozwiązaniu elastyczność, jaką daje swoboda rozbudowy powierzchni dyskowych, i możliwość zwiększania mocy obliczeniowych.

Według założeń system będzie żył i swobodnie rozwijał się razem ze zmiennymi potrzebami biznesu. Ważną cechą jest łatwość jego obsługi. „Wybraliśmy model chmury, gdyż byliśmy świadomi przyszłej skali naszej działalności i zdawaliśmy sobie sprawę, że bardzo szybko będziemy potrzebowali rozbudowywać system oraz modelować jego funkcjonalności, dostosowując do aktualnych potrzeb administracyjnych i biznesowych. Wartością dla nas była skrajna zdolność dostosowania się funkcjonalności oprogramowania do potrzeb i etapu rozwoju przedsiębiorstwa oraz szybkość i niskie koszty realizacji tychże zmian. Główną zaletą chmury jest jej swoboda w pozyskaniu mocy obliczeniowych, wielkości powierzchni dyskowych zgodnie ze zmieniającymi się stale potrzebami” – mówi Bartosz Kolasa.

Wiele korzyści dla wielu działów.

W początkowej fazie projektu głównymi beneficjentami były osoby zarządzające PILAB, które ze względu na charakter prowadzonej aktywności zawodowej przebywają często poza siedzibą spółki. Z jednej strony system umożliwia realizację działań zarządczych i nadzorczych w przedsiębiorstwie. Z drugiej strony zaś pozwala na obserwację procesów produkcji, marketingu i sprzedaży, co znacząco skraca cykl „uczenia się zespołów”, związany z przygotowaniem nowego produktu na rynek, weryfikacją podjętych działań sprzedażowych, optymalizacją działań marketingowych. W ramach systemu zostało zmapowanych 95% procesów zachodzących w firmie . Wiele działów może odnieść korzyści z wdrożonego rozwiązania. Działy produkcyjny oraz B+R zyskały narzędzie potrzebne do nadzorowania i analizowania poszczególnych etapów tworzenia produktu. Dział sprzedaży może na bieżąco obserwować proces sprzedażowy i obsługę klientów, a zespół marketingu jest w stanie optymalizować efektywność działań promocyjnych.

System eliminuje także duplikujące się pliki, materiały oraz informacje i według uprawnień udostępnia je użytkownikowi w dowolnej lokalizacji. W modelu cloud computing z rozwiązania piToolbox korzysta coraz większa liczba klientów, m.in.: PCC IT, spółka realizująca cele IT dla grupy kapitałowej PCC; ABIPLUS, firma realizująca eventy i imprezy sportowe – obsługa od strony sprzedaży i sprawdzania biletów na obsługiwanych wydarzeniach, system pozwolił np. obsłużyć Puchar Wagnera, Puchar Davisa; CODE A&D.