Wiedza dostępna i pożądana

W roku 1998 firma Glaxo Wellcome (obecnie GlaxoSmithKline) za 220 mln USD wykupiła 80% akcji Poznańskich Zakładów Farmaceutycznych Polfa. Dzięki dalszym inwestycjom fabryka ta stała się jednym z najnowocześniejszych zakładów w Polsce, który ma szansę być centrum produkcyjnym GlaxoSmithKline na Europę Centralną i Wschodnią.

W roku 1998 firma Glaxo Wellcome (obecnie GlaxoSmithKline) za 220 mln USD wykupiła 80% akcji Poznańskich Zakładów Farmaceutycznych Polfa. Dzięki dalszym inwestycjom fabryka ta stała się jednym z najnowocześniejszych zakładów w Polsce, który ma szansę być centrum produkcyjnym GlaxoSmithKline na Europę Centralną i Wschodnią.

Wiedza dostępna i pożądana

<b>Elżbieta Staniszewska</b>, specjalista ds. zarządzania wiedzą w polskim oddziale GlaxoSmithKline

GlaxoSmithKline (GSK), jeden z czołowych producentów leków i produktów ochrony zdrowia na świecie, intensywnie inwestuje w doskonalenie parku maszynowego, znaczne kwoty przeznacza też na wprowadzanie coraz to nowych produktów, ale ma świadomość, że to wiedza jest najcenniejszym zasobem współczesnych przedsiębiorstw. "Jednym z ważnych elementów systemu zarządzania wiedzą powinno być stworzenie wspólnej platformy komunikacji, dostępnej dla pracowników. Duża liczba dokumentów, listów, komunikatów i raportów będących w obiegu zmusza do wypracowania wspólnego języka porozumiewania się" - mówi Elżbieta Staniszewska, specjalista ds. zarządzania wiedzą w polskim oddziale koncernu.

W GSK Polska trwają intensywne prace nad stworzeniem takiej platformy w formie intranetu. Wdrożenie przewidziano na jesień 2002 r. Rozwiązanie to już funkcjonuje w ramach globalnej sieci GSK i jest dostępne w języku angielskim.

Kompetencje indywidualne

Wiedza rezyduje przede wszystkim w umysłach ludzi. Dlatego punktem wyjściowym do zarządzania nią są kompetencje indywidualne. Prowadzone są badania satysfakcji pracowników, lecz na razie nie uzyskały one odpowiedniego statusu. Mierzona jest natomiast liczba odejść pracowników terenowych w dziale sprzedaży. "Podczas dokonywania dorocznych ocen pracowniczych planuje się wśród ocenianych kompetencji wyróżnić skłonność do dzielenia się wiedzą" - podkreśla Elżbieta Staniszewska. GSK organizuje szkolenia zarówno przy pomocy firm zewnętrznych, jak i we własnym zakresie (tabela 1). Istnieje system trenerów wewnętrznych i programy adaptacji dla nowych pracowników.

Wiedza dostępna i pożądana

Tabela 1. Pomiar efektywności szkoleń w GSK

System szkoleń obejmuje także pracowników u dostawców i odbiorców, co ma ogromne znaczenie przy zarządzaniu wiedzą w łańcuchu dostaw. Uczestnicy szkolenia po jego zakończeniu wypełniają ankietę pt. Opinia pracownika o szkoleniu. Jej celem jest zbadanie poziomu satysfakcji uczestników z przeprowadzonego szkolenia. "Ocenie są poddane też takie elementy, jak poziom szkolenia, prowadzący, zgodność z oczekiwaniami, dynamizm, przydatność i skuteczność szkolenia. W ankiecie zamieszczone jest również pytanie, dotyczące dzielenia się wiedzą z pozostałymi pracownikami" - wyjaśnia Elżbieta Staniszewska.

W niektórych przedsiębiorstwach udział w szkoleniu jest traktowany jako wyróżnienie dla najzdolniejszych pracowników. "W GSK Poznań szkolenia nie są traktowane jako nagroda, lecz jako ważny element budowy kompetencji i podnoszenia kwalifikacji" - mówi Elżbieta Staniszewska.

Komunikacja - przekazywanie wiedzy

Komunikacja pomiędzy pracownikami i poszczególnymi działami stanowi bardzo ważny element budowy efektywnej struktury organizacyjnej (tabela 2). Dobra komunikacja ma przynieść następujące korzyści:

 1. Efektywną realizację bieżących zadań.

 2. Sprawne delegowanie decyzji i działań do niższych szczebli organizacji.

 3. Zapewnienie płynnego przebiegu informacji od pracowników do kierownictwa.

 4. Poprawę stopnia zrozumienia zmian wypływających np. z fuzji i połączeń. Wsparcie procesu adaptacji do zmian.

 5. Zmianę postaw pracowników: identyfikacja z zadaniami i firmą, współudział w podejmowaniu decyzji, wzrost zaangażowania, samorzutne podejmowanie inicjatyw, przyjmowanie postawy współgospodarza.

 6. Satysfakcjonujące stosunki pracownicze oraz wysoką motywację, co przekłada się na satysfakcję klientów.

Efektywna komunikacja w GSK Poznań spełnia następujące warunki:

 • Jest otwarta i uczciwa, pozbawiona fałszywych intencji.

 • Jest prosta i zrozumiała dla odbiorców.

 • Dzieje się we właściwym czasie, bez opóźnień.

 • Przepływa z góry na dół i z dołu do góry, obie strony mówią i obie słuchają.

 • Ogranicza się do spraw istotnych.

  "Nawet najbardziej kreatywni pracownicy nie są w stanie sami zapewnić sobie ciągłego dostępu do nowych pomysłów i inspiracji. Trzeba ułatwić im pozyskiwanie wiedzy ze źródeł zewnętrznych" - uważa Elżbieta Staniszewska. W GSK odbywa się to na wielu płaszczyznach (tabela 3).