Wejdź do Klubu!

Zapraszamy do Klubu CIO, niezależnej społeczności liderów innowacji technologicznej. Dlaczego warto być w Klubie, jak można w nim uczestniczyć i kogo można tam spotkać?

Wejdź do Klubu!

Klub CIO to niezależna platforma dla osób decyzyjnych w zakresie zarządzania i wykorzystania technologii w polskich firmach, gromadząca podczas spotkań rocznie ponad 400 CIO największych i najbardziej dynamicznych polskich firm i instytucji.

Klub CIO

powstał w 2003 r. z inicjatywy społeczności polskich CIO i wydawnictwa International Data Group Poland S.A., wchodzi w skład sieci klubów i społeczności CIO na całym świecie organizowanych przez IDG. Klub CIO działa w oparciu o program - Agendę CIO - wybrany przez środowisko samych CIO.

Wejdź do Klubu!

Poprzez regularne spotkania, publikacje i badania, serwis www.cxo.pl, oraz media społecznościowe docieramy do ponad 4000 szefów IT w Polsce. Klub CIO to zarazem forum interdyscyplinarne – otwarte dla CxO – CEO, CMO, CFO, CSO zainteresowanych dyskusją o wpływie technologii na biznes, gospodarkę i społeczeństwo.

Jak dołączyć?

Zapraszam do zgłoszenia woli udziałupoprzez formularz na stronie www.klubcio.pl:

albo poprzez grupę Klub CIO na serwisie LinkedIn.

Tymi drogami możemy potwierdzić Państwa uczestnictwo w Klubie CIO.

Wejdź do Klubu!

Jak działa Klub CIO?

• regularne spotkania w gronie kilkudziesięciu CxO (w większości CIO)

• 2,5 godziny programu merytorycznego plus 1-2 godziny networkingu

• spotkania w Warszawie i innych miastach (Gdańsk, Wrocław, i in.)

• komunikacja w ramach grupy Klub CIO na LinkedIn

CIO Roku

to najważniejszy konkurs dla CIO w Polsce: w pełni niezależny, obiektywny, organizowany nieprzerwanie od 2002 r. Jury to laureaci dotychczasowych edycji konkursu, wybierają w dwuetapowym postępowaniu najlepszego szefa IT - CIO Roku oraz menedżerów, którzy osiągnęli wybitne wyniki w wybranych dyscyplinach - Diamenty CIO. W dotychczasowych edycjach konkursu udział wzięli CIO wszystkich największych firm, czołowi i błyskotliwi menedżerowie o wielkich osiągnięciach, uczestnicy i laureaci konkursu to elita polskiego środowiska CIO.

Wejdź do Klubu!

CIO Insight

to sposób na poznanie opinii i doświadczeń wyjątkowej grupy liderów - CIO ze społeczności Klubu CIO.

To seria krótkich badań wycelowanych w kluczowe wyzwania cyfrowej transformacji, skierowana do jej kluczowych aktorów, dostarczająca w postaci systematycznych raportów przesłanki do oceny sytuacji i podejmowania strategicznych decyzji.

Wejdź do Klubu!

Członek Klubu CIO zyskuje: networking, wiedzę, wymianę poglądów...

• spotkania z najlepszymi CIO, C-level menedżerami, ekspertami - budowa własnej pozycji w środowisku

• konkurs CIO Roku pozwalający zaprezentować dokonania środowisku CIO i własnej firmie

• dostęp do unikalnych materiałów i treści

• wsparcie redakcyjne (tekst, audio, wideo) w nagłośnieniu dokonań na łamach magazynu i cxo.pl

• udział w tworzeniu i realizacji Agendy CIO 2019 – programu dyskusji i wymiany wiedzy o aktualnych, kluczowych wyzwaniach szefa IT

• udział w badaniach polskich CIO o trendach i praktykach zarządzania IT.

Do zobaczenia w Klubie!

Wejdź do Klubu!


TOP 200
Na ten temat
Magazyny CXO
Partnerzy Klubu CIO
O Klubie

Klub CIO to niezależna organizacja, która istnieje od 2003 roku. Powstał z inicjatywy International Data Group Poland S.A., amerykańskiego wydawnictwa, które prowadzi Kluby CIO w wielu różnych krajach.

Stworzony dla dyrektorów IT Klub CIO, to przede wszystkim dwie wartości najczęściej podkreślane przez samych członków Klubu. Po pierwsze - poszerzanie zakresu swojej wiedzy oraz - po drugie - możliwość spotkania się w swobodnej atmosferze, w gronie znakomitych menedżerów i porozmawianie o tym, co ważne dla każdego CIO.

Jak działa Klub CIO?
 • regularne spotkania w gronie kilkudziesięciu CxO (w większości CIO)
 • 2,5 godziny programu merytorycznego plus 1-2 godziny networkingu
 • spotkania w Warszawie i innch miastach (Gdańsk, Wrocław, i in.)
 • komunikacja w ramach grupy Klub CIO na LinkedIn
 • serwis cxo.pl – służy wymianie wiedzy, doświadczeń, przedstawia historie i dokonania członków Klubu CIO
 • udział w badaniach i dostęp do ich wyników – unikalne źródło wiedzy o opiniach i doświadczeniach innych CIO
Warto brać udział w Klubie CIO, aby
 • rozwijać wiedzę o dobrych praktykach zarządzania IT
 • wymieniać doświadczenia z najlepszymi CIO
 • zyskać uznanie na forum firmy i w społeczności IT
 • poprawiać własną skuteczność w realizacja celów IT i firmy
 • budować lepsze zrozumienie roli i zadań nowoczesnego CIO
 • uzyskać realny wpływ na strategię firmy