W zespole tkwi tajemnica sukcesu

Optymalizacja działań, integracja procesów, redukcja kosztów - takie priorytety wsparcia dla biznesu postawił ArcelorMittal Poland przed działem IT. Komórka zarządzana przez CIO Tomasza Frankiewicza poradziła sobie z tymi wyzwaniami.

Nie bez przyczyny polscy specjaliści IT są uważani za najlepszy zespół w tym regionie Europy. Żmudne budowanie przez Tomasza Frankiewicza centrum wsparcia, wyłuskiwanie najlepszych pracowników do projektów i ciągłe podwyższanie kwalifikacji zespołu przyniosło ArcelorMittal Poland nie tylko korzyści finansowe, ale pozwoliło również firmie spokojnie planować kolejne wdrożenia. "Praktycznie cała wiedza na temat zintegrowanych procesów obsługiwanych przez narzędzia IT jest u nas, w naszym dziale. Nie ma takiej zmiany w firmie, w którą nie bylibyśmy zaangażowani - pracujemy przy analizach zmian procesów, ich optymalizacji czy generowaniu nowych pomysłów" - mówi Tomasz Frankiewicz. "Biznes polega na naszych kompetencjach, budujemy razem z nim nowe pomysły i rozwiązania, które mają na celu redukcję kosztów i podwyższanie produktywności".

Zmiany w duchu centralizacji

W 2011 roku ArcelorMittal Poland, jako jednostka (7 lokalizacji w Polsce) grupy ArcelorMittal na świecie, podlegał daleko idącym procesom integracji, centralizacji i standaryzacji. "Ponieważ ciągle odczuwamy wpływ kryzysu 2008 roku na poziom produkcji, cel związany z redukcją kosztów posiada jeden z wyższych priorytetów. Technologie IT są coraz bardziej doceniane jako jedno z narzędzi do osiągania tego celu" - tłumaczy Tomasz Frankiewicz.

Jedną z inicjatyw wdrażanych w takich warunkach była chęć zredukowania lub całkowitego wyeliminowania raportowania papierowego. Liczby mówiły same za siebie. 1100 raportów generowanych miesięcznie, czas potrzebny na ich przygotowanie, zaangażowanie rzeszy osób zwróciły uwagę na konieczność zmian. Wybór platformy i narzędzia był oczywisty - SAP BW wdrożone w 2006 roku, dotychczas wykorzystywane nie we wszystkich obszarach biznesowych. W konsekwencji przygotowano środowisko hurtowni danych oraz służby biznesowe w taki sposób, aby kluczowi użytkownicy byli w stanie generować raporty "on demand", w sposób pokrywający zakresem funkcjonalnym całość raportowania papierowego. Tak zbudowane środowisko raportowania operacyjnego umożliwiło przygotowanie karty wyników (Balanced Score Card) dla ArcelorMittal Poland. "Organizacja podzielona produktowo wymusza dodatkowo raportowanie wyników w podziale na rodzaje produktów w różnych kierunkach zarządzania korporacyjnego. To było dodatkową trudnością i wymusiło podział BSC na raportowanie wyników produkcji wyrobów długich i płaskich osobno. Wdrożone środowisko BW/BO jest przygotowane jako centralne narzędzie raportowania z umożliwieniem udostępnienia środowiska innym oddziałom ArcelorMittal w Europie" - mówi Tomasz Frankiewicz.


TOP 200
Na ten temat
Magazyny CXO
Partnerzy Klubu CIO
O Klubie

Klub CIO to niezależna organizacja, która istnieje od 2003 roku. Powstał z inicjatywy International Data Group Poland S.A., amerykańskiego wydawnictwa, które prowadzi Kluby CIO w wielu różnych krajach.

Stworzony dla dyrektorów IT Klub CIO, to przede wszystkim dwie wartości najczęściej podkreślane przez samych członków Klubu. Po pierwsze - poszerzanie zakresu swojej wiedzy oraz - po drugie - możliwość spotkania się w swobodnej atmosferze, w gronie znakomitych menedżerów i porozmawianie o tym, co ważne dla każdego CIO.

Jak działa Klub CIO?
 • regularne spotkania w gronie kilkudziesięciu CxO (w większości CIO)
 • 2,5 godziny programu merytorycznego plus 1-2 godziny networkingu
 • spotkania w Warszawie i innch miastach (Gdańsk, Wrocław, i in.)
 • komunikacja w ramach grupy Klub CIO na LinkedIn
 • serwis cxo.pl – służy wymianie wiedzy, doświadczeń, przedstawia historie i dokonania członków Klubu CIO
 • udział w badaniach i dostęp do ich wyników – unikalne źródło wiedzy o opiniach i doświadczeniach innych CIO
Warto brać udział w Klubie CIO, aby
 • rozwijać wiedzę o dobrych praktykach zarządzania IT
 • wymieniać doświadczenia z najlepszymi CIO
 • zyskać uznanie na forum firmy i w społeczności IT
 • poprawiać własną skuteczność w realizacja celów IT i firmy
 • budować lepsze zrozumienie roli i zadań nowoczesnego CIO
 • uzyskać realny wpływ na strategię firmy