W trosce o klienta

Ustalenie strategii rozwoju dla głównego systemu Domu Maklerskiego Citi Handlowy, utrzymanie i pozyskanie nowych klientów Sektora Bankowości Detalicznej, poprawa szybkości działania systemu internetowego, elektroniczne zarządzanie obiegiem informacji i dokumentów w banku - to wybrane korzyści, które udało się osiągnąć dzięki realizacji projektów biznesowych przeprowadzonych przez Pion Technologii w City Handlowym.

W trosce o klienta

Anna Skubis, Citi Handlowy

W 2009 r. Pion Technologii, którego szefem jest Anna Skubis, zrealizował około 200 projektów biznesowych. Do przedsięwzięć, które wpłynęły na poprawę efektywności procesów biznesowych, redukcję kosztów, dostarczenie innowacyjnych usług i produktów klientom banku, należą:

1. Projekt Promyk, polegający na uruchomieniu serwisu internetowego Domu Maklerskiego Citi Handlowy (DMBH), platformy internetowej do zarządzania rachunkiem inwestycyjnym opartej na aplikacji ePromak, rozbudowie aplikacji Promak do wersji Promak Plus. W wyniku realizacji nastąpił 10-proc. wzrost liczby rachunków detalicznych, a o 23% zwiększył się udział platformy internetowej w obrocie klientów detalicznych. Drugim elementem było wdrożenie nowej wersji systemu Promak i jego dostosowanie do nowych systemów regulatorów i regulacji prawnych, co przyczyniło się do rozwoju oferty produktowej i optymalizacji działania operacyjnego DMBH.

2. Projekt Akamai, którego celem było utrzymanie i pozyskanie nowych klientów GCG BHW oraz poprawa szybkości działania serwisu internetowego o co najmniej 50% poprzez redukcję czasu ładowania stron.

3. Projekt , wdrożenie platformy klasy BPM umożliwiającej elektroniczne zarządzanie obiegiem informacji i dokumentów za pomocą prostego w obsłudze graficznego interfejsu. BPM jest rozwiązaniem typu "human centric". Dzięki temu bank ma pełną kontrolę nad przebiegiem procesu biznesowego, elektronicznym obiegiem informacji

i dokumentów. Integracja z innymi systemami informatycznymi umożliwia redukcję ilości dokumentów w formie papierowej, poprawę efektywności i czasu obiegu informacji, podejmowanie decyzji biznesowych na podstawie danych historycznych oraz minimalizację błędów wynikających z ręcznego przetwarzania informacji i dokumentów.


TOP 200
Na ten temat
Magazyny CXO
Partnerzy Klubu CIO
O Klubie

Klub CIO to niezależna organizacja, która istnieje od 2003 roku. Powstał z inicjatywy International Data Group Poland S.A., amerykańskiego wydawnictwa, które prowadzi Kluby CIO w wielu różnych krajach.

Stworzony dla dyrektorów IT Klub CIO, to przede wszystkim dwie wartości najczęściej podkreślane przez samych członków Klubu. Po pierwsze - poszerzanie zakresu swojej wiedzy oraz - po drugie - możliwość spotkania się w swobodnej atmosferze, w gronie znakomitych menedżerów i porozmawianie o tym, co ważne dla każdego CIO.

Jak działa Klub CIO?
 • regularne spotkania w gronie kilkudziesięciu CxO (w większości CIO)
 • 2,5 godziny programu merytorycznego plus 1-2 godziny networkingu
 • spotkania w Warszawie i innch miastach (Gdańsk, Wrocław, i in.)
 • komunikacja w ramach grupy Klub CIO na LinkedIn
 • serwis cxo.pl – służy wymianie wiedzy, doświadczeń, przedstawia historie i dokonania członków Klubu CIO
 • udział w badaniach i dostęp do ich wyników – unikalne źródło wiedzy o opiniach i doświadczeniach innych CIO
Warto brać udział w Klubie CIO, aby
 • rozwijać wiedzę o dobrych praktykach zarządzania IT
 • wymieniać doświadczenia z najlepszymi CIO
 • zyskać uznanie na forum firmy i w społeczności IT
 • poprawiać własną skuteczność w realizacja celów IT i firmy
 • budować lepsze zrozumienie roli i zadań nowoczesnego CIO
 • uzyskać realny wpływ na strategię firmy