Uśpiona energetyka?

Projekt "Smart Metering", dotyczący wdrożenia inteligentnych liczników w energetyce, powinien zostać przeprowadzony do roku 2020 we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej. Czy Polska zdąży?

Mariusz Swora, prezes Urzędu Regulacji Energetyki, który był gościem specjalnym Debaty CIO "IT w energetyce", podkreśla, że jedną z funkcjonalności systemu inteligentnych pomiarów jest wygenerowanie większej efektywności energetycznej. "Z badań, którymi dysponujemy, wynika, że wdrożenie tego systemu pozwala zwiększyć efektywność o 6 - 10%. Warto się więc postarać i zrobić wszystko, co się da, by do tego doprowadzić" - mówi.

CIO: Wyzwania stojące przed energetyką są wielkie, ale czy inwestycje IT, które w naszym kraju są tak potrzebne, nie posuwają się w branży zbyt wolno?

Mariusz Swora, prezes Urzędu Regulacji Energetyki: Faktycznie jest wiele do zrobienia jeśli chodzi o inwestycje IT w energetyce. Jako urząd, chcemy odgrywać w tym zakresie aktywną rolę. Myślę, że projektem, który może rozruszać IT w energetyce, jest prowadzony przez URE projekt inteligentnego opomiarowania sieci. Projekt, którego realizacji wymaga od nas Unia Europejska. W ramach porozumienia parlamentarzystów europejskich z prezydencją czeską uzgodniono, że "Smart Metering", projekt inteligentnych liczników, powinien zostać przeprowadzony do roku 2020 we wszystkich państwach członkowskich UE. Do tego czasu 80% odbiorców końcowych ma mieć zainstalowane inteligentne liczniki. To zobowiązanie zostało w pewien sposób osłabione, ponieważ każde państwo członkowskie będzie musiało najpierw przeprowadzić ocenę skutków ekonomicznych wprowadzenia tego systemu. Polska ma szczęście, że takie studium zostało już wykonane i jest dostępne na stronach URE. Trzeba się teraz zastanowić, jakie podjąć dalej kroki, aby ten system skutecznie implementować. Oczywiście, mówię tutaj o szerokim zastosowaniu systemu, nie tylko w zakresie wprowadzenia inteligentnych liczników, ale również opomiarowania innych elementów sieci. W tej chwili jesteśmy w fazie, w której wiemy, jak projekt może wyglądać, ale brakuje decyzji politycznych dotyczących wprowadzenia tego projektu. URE ma pełnić rolę koordynatora pewnych działań, ale staramy się też propagować ten system i jego wszelkie funkcjonalności. A tak naprawdę jest to projekt, który jest skierowany na przynoszenie korzyści wszystkim uczestnikom rynku. Sprzedawcy zyskują możliwość wzbogacenia swojej oferty, konfekcjonowania towaru, czyli energii elektrycznej. Jeżeli chodzi o operatorów systemów dystrybucyjnych, jest to kwestia ograniczenia strat sieciowych, a odbiorcy końcowi uzyskują możliwość zapanowania nad zużyciem energii. To daje właśnie system inteligentnych liczników. Pytanie, w jaki sposób te kwestie uregulować w Polsce? Najlepiej , zbudować system na zasadach oddolnych, woluntarystycznych. Myślę jednak, że w tym przypadku konieczna jest interwencja ustawodawcy, chociażby w zakresie przesądzenia o architekturze systemu, haromonogramie wprowadzania tego systemu.


TOP 200
Na ten temat
Magazyny CXO
Partnerzy Klubu CIO
O Klubie

Klub CIO to niezależna organizacja, która istnieje od 2003 roku. Powstał z inicjatywy International Data Group Poland S.A., amerykańskiego wydawnictwa, które prowadzi Kluby CIO w wielu różnych krajach.

Stworzony dla dyrektorów IT Klub CIO, to przede wszystkim dwie wartości najczęściej podkreślane przez samych członków Klubu. Po pierwsze - poszerzanie zakresu swojej wiedzy oraz - po drugie - możliwość spotkania się w swobodnej atmosferze, w gronie znakomitych menedżerów i porozmawianie o tym, co ważne dla każdego CIO.

Jak działa Klub CIO?
 • Udział w spotkaniach klubowych pozwalający na wymianę poglądów z najlepszymi CIO, C-level menedżerami, ekspertami
 • Udział w Konkursie CIO Roku przynoszący możliwość przedstawienia dokonań środowisku CIO i dyskontowania sukcesów w firmie
 • Dostęp do CIO Magazynu Dyrektorów IT, pisma relacjonującego działalność Klubu, rozwijającego najważniejsze wątki i zagadnienia Agendy CIO 2019
 • Udział w tworzeniu i realizacji Agendy CIO 2019 – programu dyskusji i wymiany wiedzy o aktualnych, kluczowych wyzwaniach szefa IT
 • Udział w badaniach polskich CIO o trendach i praktykach zarządzania IT
 • Dostęp do biblioteki wiedzy gromadzonej w postaci artykułów, relacji, prezentacji i wideo na stronach klubcio.pl
Korzyści z bycia w Klubie CIO
 • Rozwój wiedzy o dobrych praktykach zarządzania IT
 • Wymiana doświadczeń z najlepszymi CIO
 • Uznanie na forum firmy i w społeczności IT
 • Poprawa własnej skuteczności w realizacja celów IT
 • Lepsze zrozumienie roli i zadań nowoczesnego CIO
 • Uzyskanie realnego wpływu na strategię firmy