Uśpiona energetyka?

Projekt "Smart Metering", dotyczący wdrożenia inteligentnych liczników w energetyce, powinien zostać przeprowadzony do roku 2020 we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej. Czy Polska zdąży?

Uśpiona energetyka?

Mariusz Swora, prezes Urzędu Regulacji Energetyki, który był gościem specjalnym Debaty CIO "IT w energetyce", podkreśla, że jedną z funkcjonalności systemu inteligentnych pomiarów jest wygenerowanie większej efektywności energetycznej. "Z badań, którymi dysponujemy, wynika, że wdrożenie tego systemu pozwala zwiększyć efektywność o 6 - 10%. Warto się więc postarać i zrobić wszystko, co się da, by do tego doprowadzić" - mówi.

CIO: Wyzwania stojące przed energetyką są wielkie, ale czy inwestycje IT, które w naszym kraju są tak potrzebne, nie posuwają się w branży zbyt wolno?

Mariusz Swora, prezes Urzędu Regulacji Energetyki: Faktycznie jest wiele do zrobienia jeśli chodzi o inwestycje IT w energetyce. Jako urząd, chcemy odgrywać w tym zakresie aktywną rolę. Myślę, że projektem, który może rozruszać IT w energetyce, jest prowadzony przez URE projekt inteligentnego opomiarowania sieci. Projekt, którego realizacji wymaga od nas Unia Europejska. W ramach porozumienia parlamentarzystów europejskich z prezydencją czeską uzgodniono, że "Smart Metering", projekt inteligentnych liczników, powinien zostać przeprowadzony do roku 2020 we wszystkich państwach członkowskich UE. Do tego czasu 80% odbiorców końcowych ma mieć zainstalowane inteligentne liczniki. To zobowiązanie zostało w pewien sposób osłabione, ponieważ każde państwo członkowskie będzie musiało najpierw przeprowadzić ocenę skutków ekonomicznych wprowadzenia tego systemu. Polska ma szczęście, że takie studium zostało już wykonane i jest dostępne na stronach URE. Trzeba się teraz zastanowić, jakie podjąć dalej kroki, aby ten system skutecznie implementować. Oczywiście, mówię tutaj o szerokim zastosowaniu systemu, nie tylko w zakresie wprowadzenia inteligentnych liczników, ale również opomiarowania innych elementów sieci. W tej chwili jesteśmy w fazie, w której wiemy, jak projekt może wyglądać, ale brakuje decyzji politycznych dotyczących wprowadzenia tego projektu. URE ma pełnić rolę koordynatora pewnych działań, ale staramy się też propagować ten system i jego wszelkie funkcjonalności. A tak naprawdę jest to projekt, który jest skierowany na przynoszenie korzyści wszystkim uczestnikom rynku. Sprzedawcy zyskują możliwość wzbogacenia swojej oferty, konfekcjonowania towaru, czyli energii elektrycznej. Jeżeli chodzi o operatorów systemów dystrybucyjnych, jest to kwestia ograniczenia strat sieciowych, a odbiorcy końcowi uzyskują możliwość zapanowania nad zużyciem energii. To daje właśnie system inteligentnych liczników. Pytanie, w jaki sposób te kwestie uregulować w Polsce? Najlepiej , zbudować system na zasadach oddolnych, woluntarystycznych. Myślę jednak, że w tym przypadku konieczna jest interwencja ustawodawcy, chociażby w zakresie przesądzenia o architekturze systemu, haromonogramie wprowadzania tego systemu.


TOP 200
Na ten temat
Magazyny CXO
Partnerzy Klubu CIO
O Klubie

Klub CIO to niezależna organizacja, która istnieje od 2003 roku. Powstał z inicjatywy International Data Group Poland S.A., amerykańskiego wydawnictwa, które prowadzi Kluby CIO w wielu różnych krajach.

Stworzony dla dyrektorów IT Klub CIO, to przede wszystkim dwie wartości najczęściej podkreślane przez samych członków Klubu. Po pierwsze - poszerzanie zakresu swojej wiedzy oraz - po drugie - możliwość spotkania się w swobodnej atmosferze, w gronie znakomitych menedżerów i porozmawianie o tym, co ważne dla każdego CIO.

Jak działa Klub CIO?
 • regularne spotkania w gronie kilkudziesięciu CxO (w większości CIO)
 • 2,5 godziny programu merytorycznego plus 1-2 godziny networkingu
 • spotkania w Warszawie i innch miastach (Gdańsk, Wrocław, i in.)
 • komunikacja w ramach grupy Klub CIO na LinkedIn
 • serwis cxo.pl – służy wymianie wiedzy, doświadczeń, przedstawia historie i dokonania członków Klubu CIO
 • udział w badaniach i dostęp do ich wyników – unikalne źródło wiedzy o opiniach i doświadczeniach innych CIO
Warto brać udział w Klubie CIO, aby
 • rozwijać wiedzę o dobrych praktykach zarządzania IT
 • wymieniać doświadczenia z najlepszymi CIO
 • zyskać uznanie na forum firmy i w społeczności IT
 • poprawiać własną skuteczność w realizacja celów IT i firmy
 • budować lepsze zrozumienie roli i zadań nowoczesnego CIO
 • uzyskać realny wpływ na strategię firmy