USER EXPERIENCE: konieczna współpraca IT z biznesem

Klub CIO i magazyn CIO objęły patronatem konferencję „Multiplatform eXperience” o mobilnej strategii instytucji finansowych, zorganizowaną przez firmę Sollers Consulting.

USER EXPERIENCE: konieczna współpraca IT z biznesem

W trakcie konferencji odbył się panel dyskusyjny Multiplatform eXperience z udziałem: Barbary Smalskiej, członka zarządu PZU SA i PZU Życie SA; Łukasza Jadachowskiego, dyrektora generalnego Proama; Michała Ślusarka, dyrektora zarządzającego w obszarze produktów i komunikacji Banku BGŻ; Steve’a Fishera, założyciela The Republic of Quality; oraz Szymona Augustyniaka, redaktora naczelnego CIO Magazynu Dyrektorów IT i Klubu CIO.

Zdaniem uczestników zbudowanie dobrej architektury UX powinno być zadaniem IT i biznesu?” (76% wskazań w elektronicznym głosowaniu, patrz rysunek). Gdzie powinny być umiejscowione w organizacji rozwój i utrzymanie front-endu? Co zrobić, żeby firma była Agile?

Michał Ślusarek

dyrektor zarządzający, Bank BGŻ

UX jest w świadomości organizacji, cała organizacja powinna nad nim pracować. Przy takim założeniu zdecydowanie leży to bliżej biznesu. Marketing zaś czy sprzedaż znają klienta wewnętrznego i zewnętrznego. Biznes jest w stanie lepiej wybrać moment inwestycji w UX i wyliczyć, jak to się przełoży na wyniki finansowe, rentowność, sprzedaż. Jeśli UX zostanie „zawłaszczony” przez IT, istnieje ryzyko, że efekt UX będzie podporządkowany wymogom architektury IT. Musi się tym zająć biznes (jako „driver” zmiany), ale we współpracy z IT.

Łukasz Jadachowski

dyrektor generalny, Proama

Kluczem jest rozbicie organizacji silosowej i sprawienie, żeby biznes i IT pracowały wspólnie. Biznes ma czołową rolę w rozumieniu klienta, ale trzeba włączyć IT i wspólnie wypracowywać rozwiązanie najlepsze dla klienta i sensowne dla IT. Połączenie sił pozwala na znalezienie kompromisu, które rozwiązanie nie będzie zbyt drogie i pracochłonne, ale dobre dla klientów.

Barbara Smalska, członek

zarządu, PZU SA i PZU Życie SA

Zdecydowanie zespoły interdyscyplinarne. Biznes musi znać potrzeby klientów, ale nie zawsze zna możliwości technologiczne. Jednak o tym, co może być ciekawe, i czego mogą oczekiwać klienci w przyszłości, wiedzą raczej ludzie z IT. Konieczna jest współpraca IT i biznesu. Pomysły muszą przychodzić ze świata, który jest bliżej technologii i nowoczesności.

Steve Fisher

założyciel The Republic of Quality

Powinny nad tym pracować interdyscyplinarne zespoły. Z mojego doświadczenia wynika, że najwięcej kontaktu z ludźmi mają projektanci. Bez pytania użytkowników zrobimy coś innowacyjnego, ale nikt z tego nie skorzysta. Trzeba wysłuchać wszystkich. Perspektywy biznesu, IT i projektantów są niezbędne. Poprowadzić takie projekty może osoba, która przełamie podejście silosowe i postawi na wspólną pracę. Lider musi rozumieć wszystkie role.

Szymon Augustyniak

redaktor naczelny, CIO Magazyn Dyrektorów IT

Niedawno przysłuchiwałem się dyskusji CMO i CSO, jak łączyć siły i doświadczenie przy tworzeniu produktów. Cenny wkład do dyskusji wnieśliby reprezentanci IT, CIO, którzy mogliby wskazać na wartości z wykorzystania Agile przy tworzeniu produktu. Podejście zwinne wychodzi poza IT, aby zmiana była skuteczna, musi obejmować biznes.

USER EXPERIENCE: konieczna współpraca IT z biznesem


TOP 200
Na ten temat
Magazyny CXO
Partnerzy Klubu CIO
O Klubie

Klub CIO to niezależna organizacja, która istnieje od 2003 roku. Powstał z inicjatywy International Data Group Poland S.A., amerykańskiego wydawnictwa, które prowadzi Kluby CIO w wielu różnych krajach.

Stworzony dla dyrektorów IT Klub CIO, to przede wszystkim dwie wartości najczęściej podkreślane przez samych członków Klubu. Po pierwsze - poszerzanie zakresu swojej wiedzy oraz - po drugie - możliwość spotkania się w swobodnej atmosferze, w gronie znakomitych menedżerów i porozmawianie o tym, co ważne dla każdego CIO.

Jak działa Klub CIO?
 • regularne spotkania w gronie kilkudziesięciu CxO (w większości CIO)
 • 2,5 godziny programu merytorycznego plus 1-2 godziny networkingu
 • spotkania w Warszawie i innch miastach (Gdańsk, Wrocław, i in.)
 • komunikacja w ramach grupy Klub CIO na LinkedIn
 • serwis cxo.pl – służy wymianie wiedzy, doświadczeń, przedstawia historie i dokonania członków Klubu CIO
 • udział w badaniach i dostęp do ich wyników – unikalne źródło wiedzy o opiniach i doświadczeniach innych CIO
Warto brać udział w Klubie CIO, aby
 • rozwijać wiedzę o dobrych praktykach zarządzania IT
 • wymieniać doświadczenia z najlepszymi CIO
 • zyskać uznanie na forum firmy i w społeczności IT
 • poprawiać własną skuteczność w realizacja celów IT i firmy
 • budować lepsze zrozumienie roli i zadań nowoczesnego CIO
 • uzyskać realny wpływ na strategię firmy