Twarde i miękkie IT

Dzięki zastosowaniu innowacyjnego podejścia, łączącego twarde umiejętności zarządzania IT, angażowania ludzi i miękką metodologię zarządzania zmianą organizacyjną oraz metody służącej odbudowie zaufania, udało się zmienić postawy ludzi, ich nastawienie do pracy.

Twarde i miękkie IT

Tomasz Mnich, Lukas Bank SA

Mimo realizacji wielu projektów Tomasz Mnich, dyrektor w Lukas Banku, sprawił, że zespół w ciągu 6 miesięcy wypracował 4-letnią strategię rozwoju systemów. Musiał zmierzyć się z nie lada problemem: w Departamencie IT, który od 5 lat był uznawany za zamknięty, zablokowany na współpracę z biznesem, a projekty trwały nawet ponad 12 miesięcy, architektura systemów osiągnęła poziom komplikacji uniemożliwiający rozwój. Postanowił zmienić postawy ludzi z IT, uzdrowić relacje i współpracę z biznesem, sprawić, aby załoga zaangażowała się w realizację strategii biznesowej. Dzięki nastawieniu na wykorzystanie potencjału pracowników poprzez wysłuchanie ich problemów, pragnień, zmianę postaw, udało mu się zmienić wizję i strategię Departamentu IT, wpłynąć na kształt kultury organizacyjnej i wartości, uzdrowić wewnętrzne procesy oraz procesy między ludźmi.

Żeby nam się chciało chcieć

Tomasz Mnich postawił na wykorzystanie miękkich metod zarządzania zmianą i kierowania zespołem, bazując na coachingu grupowym oraz indywidualnym. Sam przeprowadzał warsztaty strategiczne, poglądowe, planistyczne. Wprowadził kulturę projektową (w miejsce silosowej) - każdy z pracowników ma możliwość zdobywania doświadczeń na wielu obszarów biznesowych i realizowania różnych ról.

Zdaniem Tomasza Mnicha, należy zacząć od zrozumienia najważniejszych potrzeb i aspiracji każdego członka zespołu, wskazania możliwości rozwoju. "Od początku wszyscy pracownicy zostali zaangażowani w zmianę. Wspólne małe sukcesy skutkowały wzrostem morale" - opowiada Tomasz Mnich. Dzięki niemu komunikacja w Lukas Banku opiera się na zaangażowaniu pracowników w pozyskiwanie informacji; wszyscy są współtwórcami zmiany. Ludzie szybciej realizują projekty, podejmują inicjatywę, aktywnie uczestniczą w życiu firmy, osiągając wyższą efektywność. Biznes odzyskał zaufanie do IT, pracownicy IT poczuli sens działania i wartość realizacji zmian.


TOP 200
Na ten temat
Magazyny CXO
Partnerzy Klubu CIO
O Klubie

Klub CIO to niezależna organizacja, która istnieje od 2003 roku. Powstał z inicjatywy International Data Group Poland S.A., amerykańskiego wydawnictwa, które prowadzi Kluby CIO w wielu różnych krajach.

Stworzony dla dyrektorów IT Klub CIO, to przede wszystkim dwie wartości najczęściej podkreślane przez samych członków Klubu. Po pierwsze - poszerzanie zakresu swojej wiedzy oraz - po drugie - możliwość spotkania się w swobodnej atmosferze, w gronie znakomitych menedżerów i porozmawianie o tym, co ważne dla każdego CIO.

Jak działa Klub CIO?
 • regularne spotkania w gronie kilkudziesięciu CxO (w większości CIO)
 • 2,5 godziny programu merytorycznego plus 1-2 godziny networkingu
 • spotkania w Warszawie i innch miastach (Gdańsk, Wrocław, i in.)
 • komunikacja w ramach grupy Klub CIO na LinkedIn
 • serwis cxo.pl – służy wymianie wiedzy, doświadczeń, przedstawia historie i dokonania członków Klubu CIO
 • udział w badaniach i dostęp do ich wyników – unikalne źródło wiedzy o opiniach i doświadczeniach innych CIO
Warto brać udział w Klubie CIO, aby
 • rozwijać wiedzę o dobrych praktykach zarządzania IT
 • wymieniać doświadczenia z najlepszymi CIO
 • zyskać uznanie na forum firmy i w społeczności IT
 • poprawiać własną skuteczność w realizacja celów IT i firmy
 • budować lepsze zrozumienie roli i zadań nowoczesnego CIO
 • uzyskać realny wpływ na strategię firmy