Trzy czwarte CIO planuje zwiększenie wydatków na IT

Mimo trudnych czasów, niemal trzy czwarte CIO oczekuje, że zwiększą wydatki na IT w tym roku - wynika z badania. Priorytetami są wirtualizacja serwerów i konsolidacja centrum danych.

Badanie zostało przeprowadzone przez firmę badawczą Vanson Bourne wśród 400 CIO w Polsce, Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii i Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Pytano o priorytety wydatków na najbliższy rok.

Z badania wynika, że 71% ankietowanych spodziewa się wzrostu wydatków na IT w 2013 roku. Uczestników proszono o wybór 5 priorytetów wydatków na najbliższy rok. Na pierwszych miejscach znalazła się wirtualizacja i programy konsolidacyjne.

W regionie EMEA 50% respondentów jako priorytet wymieniło wirtualizację serwerów, a 40% - konsolidację centrum danych. Ok. 34% wskazało konsolidację przechowywania danych, a 33% - wirtualizację desktopów. Upgrade serwerów był priorytetem dla jednej trzeciej ankietowanych.

Ok. 10% respondentów planuje dokonanie "agresywnych inwestycji", aby poprawić konkurencyjność swojej firmy. Aż 28% firm biorących udział w badaniu wskazało, że efektywność i cięcia ogólnych wydatków są najważniejszymi czynnikami decydującymi o inwestycjach, które poczynią w ciągu najbliższego roku.

Dodatkowo, 20% zakłada, że wydatki będą kontynuowane na tym samym poziomie jak w ciągu ostatnich 3-5 lat. Jedynie 9% wszystkich ankietowanych przewiduje zmniejszenie budżetu IT i spadek wydatków w ciągu najbliższych 12 miesięcy.