Trzy czwarte CIO planuje zwiększenie wydatków na IT

Mimo trudnych czasów, niemal trzy czwarte CIO oczekuje, że zwiększą wydatki na IT w tym roku - wynika z badania. Priorytetami są wirtualizacja serwerów i konsolidacja centrum danych.

Trzy czwarte CIO planuje zwiększenie wydatków na IT

Badanie zostało przeprowadzone przez firmę badawczą Vanson Bourne wśród 400 CIO w Polsce, Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii i Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Pytano o priorytety wydatków na najbliższy rok.

Z badania wynika, że 71% ankietowanych spodziewa się wzrostu wydatków na IT w 2013 roku. Uczestników proszono o wybór 5 priorytetów wydatków na najbliższy rok. Na pierwszych miejscach znalazła się wirtualizacja i programy konsolidacyjne.

W regionie EMEA 50% respondentów jako priorytet wymieniło wirtualizację serwerów, a 40% - konsolidację centrum danych. Ok. 34% wskazało konsolidację przechowywania danych, a 33% - wirtualizację desktopów. Upgrade serwerów był priorytetem dla jednej trzeciej ankietowanych.

Ok. 10% respondentów planuje dokonanie "agresywnych inwestycji", aby poprawić konkurencyjność swojej firmy. Aż 28% firm biorących udział w badaniu wskazało, że efektywność i cięcia ogólnych wydatków są najważniejszymi czynnikami decydującymi o inwestycjach, które poczynią w ciągu najbliższego roku.

Dodatkowo, 20% zakłada, że wydatki będą kontynuowane na tym samym poziomie jak w ciągu ostatnich 3-5 lat. Jedynie 9% wszystkich ankietowanych przewiduje zmniejszenie budżetu IT i spadek wydatków w ciągu najbliższych 12 miesięcy.


TOP 200
Na ten temat
Partnerzy Klubu CIO
O Klubie

Klub CIO to niezależna organizacja, która istnieje od 2003 roku. Powstał z inicjatywy International Data Group Poland S.A., amerykańskiego wydawnictwa, które prowadzi Kluby CIO w wielu różnych krajach.

Stworzony dla dyrektorów IT Klub CIO, to przede wszystkim dwie wartości najczęściej podkreślane przez samych członków Klubu. Po pierwsze - poszerzanie zakresu swojej wiedzy oraz - po drugie - możliwość spotkania się w swobodnej atmosferze, w gronie znakomitych menedżerów i porozmawianie o tym, co ważne dla każdego CIO.

Jak działa Klub CIO?
 • regularne spotkania w gronie kilkudziesięciu CxO (w większości CIO)
 • 2,5 godziny programu merytorycznego plus 1-2 godziny networkingu
 • spotkania w Warszawie i innch miastach (Gdańsk, Wrocław, i in.)
 • komunikacja w ramach grupy Klub CIO na LinkedIn
 • serwis cxo.pl – służy wymianie wiedzy, doświadczeń, przedstawia historie i dokonania członków Klubu CIO
 • udział w badaniach i dostęp do ich wyników – unikalne źródło wiedzy o opiniach i doświadczeniach innych CIO
Warto brać udział w Klubie CIO, aby
 • rozwijać wiedzę o dobrych praktykach zarządzania IT
 • wymieniać doświadczenia z najlepszymi CIO
 • zyskać uznanie na forum firmy i w społeczności IT
 • poprawiać własną skuteczność w realizacja celów IT i firmy
 • budować lepsze zrozumienie roli i zadań nowoczesnego CIO
 • uzyskać realny wpływ na strategię firmy