Trudno motywować pracowników?

Publicyści Knowledge at Wharton zastanawiają się, w jaki sposób w związku z poważnymi zmianami w firmie zmieniać także systemy motywacyjne pracowników.

Publicyści Knowledge at Wharton zastanawiają się, w jaki sposób w związku z poważnymi zmianami w firmie zmieniać także systemy motywacyjne pracowników.

Ekonomiści twierdzą, że jeśli zmienia się system motywacyjny, firma również może się zmienić. Jednak, zdaniem Sarah Kaplan, profesor Wharton University, "zmiana systemu motywacyjnego nie jest prostym działaniem, ponieważ nie zawsze jest jasne, w co go zmieniamy, zwłaszcza jeśli firma próbuje odpowiedzieć na zmiany rynkowe czy technologiczne". System zachęt w dużym stopniu zależy od mierników działania, a w czasach niepewności te mierniki mogą się zmieniać w nieprzewidywalny sposób.

Zdaniem Sarah Kaplan, systemy motywacyjne można zdefiniować jako "to, co menedżerowie robią, aby ludzie wykonywali swoją pracę". W wielu firmach zachęty nie ograniczają się do finansów, ale obejmują także na przykład własny, osobny pokój w biurze, nagrody od zarządu, awans, możliwość pracy przy najbardziej prestiżowych projektach. Firmy coraz częściej starają się używać tego typu środków zamiast tradycyjnych premii i podwyżek. Jednak te zmiany często nie zyskują sobie akceptacji pracowników.

Najtrudniejsze zadanie mają firmy o długiej tradycji - tutaj systemy motywacyjne są na tyle wrośnięte w strukturę i oczywiste dla pracowników, że każda próba zmiany może wywołać niechęć. Zwłaszcza że może wiązać się z niedotrzymaniem dawnych obietnic.

Ważne jest, aby pracownicy rozumieli związek systemu nowych zachęt z sytuacją panującą na rynku. System motywacyjny powinien promować nowe, odpowiednie do zmieniającej się sytuacji, działań.

Na podstawie: Knowledge at Wharton, "Employee incentive systems: why, and when, they are so hard to change".