Taktyka pozytywnej transformacji

Zmiany pozostają najważniejszym wyzwaniem dla każdej firmy. Aby je wprowadzić, trzeba wykonać osiem kroków.

Zmiany pozostają najważniejszym wyzwaniem dla każdej firmy. Aby je wprowadzić, trzeba wykonać osiem kroków.

Taktyka pozytywnej transformacji

Sedno zmian

Atutem tej książki jest założenie metodologiczne. Opisany został każdy z tych ośmiu kroków, do każdego przypisane zostały konkretne narzędzia, szablony, porady i przemyślenia autora, który jest współwłaścicielem Consulting.

Książka powstała dzięki doświadczeniom Deloitte wyniesionym z realizowanych projektów w znanych firmach. Zdecydowana większość skutecznie wprowadzanych zmian pochłaniała więcej czasu, niż to zakładali top menedżerowie. Na zmiany musieli przeznaczyć co najmniej 40% swojego czasu.

Nie można pominąć żadnego z ośmiu kroków. Procesy zmian muszą mieć charakter dynamiczny. Poszczególne kroki powinny być realizowane jednocześnie. Zmiana jest procesem powtarzającym się.

Z doświadczeń autora książki: W jednej z firm po sześciu miesiącach ktoś nagle stwierdził, że po wprowadzonych zmianach nie ma śladu. Choć zmianę wszyscy uznali za sukces! Organizacja wykonała zwrot o 180 stopni. Stało się tak, bo liderzy byli przekonani, że wszyscy w takim stopniu jak oni rozumieją powagę zmian oraz ich potencjał.

Dan S. Cohen, "Sedno zmian",Wydawnictwo Helion, s. 299.