TOP 5 najlepiej opłacanych prezesów banków w 2014: Luigi Lovaglio na czele

W ub. roku prezes Banku Pekao SA zarobił 7.17 mln zł. Mediana zarobków prezesów banków notowanych na giełdzie wzrosła o 14%, o 6% wzrosła mediana zarobków top menedżerów. Ogółem 67 menedżerów w 14 bankach notowanych na GPW zarobiło powyżej 1 mln zł.

Luigi Lovaglio, prezes zarządu Banku Pekao S.A.

Luigi Lovaglio, prezes zarządu Banku Pekao S.A.

Wynagrodzenia zarządów banków

Według raportu Sedla&Sedlak „Wynagrodzenia członków zarządów banków notowanych na GPW w 2014 roku”, mediana wynagrodzeń menedżerów banków notowanych na GPW w 2014 roku, którzy przepracowali cały rok wyniosła 1 747 000 PLN. W porównaniu do 2013 r. wynagrodzenia top menedżerów wzrosły o 6%. Wynagrodzenia menedżerów były w ub. roku najwyższe od 6 lat i zbliżają się do rekordowych poziomów sprzed kryzysu 2008 r. Ogółem 67 menedżerów otrzymało roczne wynagrodzenia powyżej 1 mln zł.

Wynagrodzenia menedżerów w bankach notowanych na GPW w latach 2006 - 2014, na podstawie: Sedlak&Sedlak.

Wynagrodzenia menedżerów w bankach notowanych na GPW w latach 2006 - 2014, na podstawie: Sedlak&Sedlak.

Mediana rocznych wynagrodzeń prezesów, którzy przepracowali cały 2014 r., wyniosła 2,83 mln zł, czyli o 14% więcej W porównaniu z 2013 r. zarobili o 14% więcej.

Mediana rocznych wynagrodzeń wiceprezesów wyniosła 1,638 mln zł, zaś płace członków zarządów sięgały 1, 731 mln zł. W porównaniu do roku poprzedniego wynagrodzenia wiceprezesów wzrosły o 3%, a członków zarządów o 12 %.

Dynamika wynagrodzeń menedżerów banków notowanych na GPW według stanowisk, na podstawie: Sedlak&Sedlak.

Dynamika wynagrodzeń menedżerów banków notowanych na GPW według stanowisk, na podstawie: Sedlak&Sedlak.

W 2014 r. najwyższe wynagrodzenie otrzymał Luigi Lovaglio, prezes zarządu Banku Pekao SA. Jego wynagrodzenie wyniosło 7, 17 mln zł. Spośród kobiet, które zasiadły w zarządach banków w 2014 r., najwyższe wynagrodzenie otrzymała Małgorzata Kołakowska – prezes ING Banku Śląskiego SA - 3,846 mln zł. Dziesięciu najlepiej zarabiających menedżerów łącznie otrzymało 37,62 mln zł.

5 najlepiej zarabiających prezesów banków notowanych na GPW, na podstawie: Sedlak&Sedlak

5 najlepiej zarabiających prezesów banków notowanych na GPW, na podstawie: Sedlak&Sedlak

Spośród 14 banków notowanych na GPW najwięcej na wynagrodzenia menedżerów najwyższego szczebla przeznaczył Bank Zachodni WBK SA – 21,243 mln zł, ale najwyższe średnie wynagrodzenia uzyskali menedżerowie w Banku Pekao SA, ING Banku Śląskim SA oraz mBanku.

Banki notowane na GPW z najwyższą średnią zarobków menedżerów w 2014, na podstawie: Sedlak&Sedlak

Banki notowane na GPW z najwyższą średnią zarobków menedżerów w 2014, na podstawie: Sedlak&Sedlak

W 2014 r. menedżerowie zarządzający bankami notowanymi na GPW zarobili o 6% więcej niż w 2013 roku. Mediana ich rocznych wynagrodzeń wyniosła 1, 747 mln zł. Połowa z nich otrzymała wynagrodzenie w przedziale od 1,142 mln zł do 2,187 mln zł.