Szymon Midera prezesem Banku Pocztowego

Dotychczasowy wiceprezes zarządu objął stanowisko po ustępującym prezesie Tomaszu Bogusie.

Szymon Midera prezesem Banku Pocztowego

Szymon Midera, prezes zarządu Banku Pocztowego.

Szymon Midera, pełniąc funkcję Wiceprezesa Zarządu Banku Pocztowego od 2008 roku, był odpowiedzialny za rozwój biznesu i sprzedaży, marketing oraz skarb. Od 19 stycznia 2015 roku Szymon Midera pełnił obowiązki Prezesa Zarządu Banku Pocztowego, po rezygnacji z funkcji poprzedniego Prezesa Zarządu Banku, Tomasza Bogusa. Uchwała Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wyrażenia zgody na objęcie tej funkcji zapadła jednogłośnie.

Wcześniej Szymon Midera był przez 7 lat związany z BRE Bankiem, gdzie pełnił m.in. funkcje Dyrektora Biura Marketingu i Rozwoju Biznesu mBanku oraz Wicedyrektora Departamentu Marketingu i Relacji Inwestorskich w BRE Banku. Ukończył Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne oraz Etnologię na Uniwersytecie Łódzkim. Ponadto jest absolwentem Executive MBA Program w PAM Center organizowanego przy współpracy z Towson University i Robert H. Smith School of Business, a także Advanced Management Programme, INSEAD, we francuskim Fontainebleau.

Źródło: Bank Pocztowy