Szykują się zwolnienia w outsourcingu?

Czy planowane przez Parlament Europejski wprowadzenie zakazu pracy w niedzielę wpłynie na rozwój sektora usług outsourcingowych w Polsce?

Jeszcze dwa, trzy lata temu w polskich dyskusjach o outsourcingu nad komentarzami optymistycznymi górowały wątpliwości. Jako główne blokady jego rozwoju wskazywano brak wystarczającej liczby podmiotów, zbyt wolno postępującą prywatyzację i przyzwyczajenia firm, według których pewne działy powinny być organizowane wyłącznie wewnętrznie. Poważnym hamulcem był też lęk przed utratą pełnej kontroli nad działaniami przedsiębiorstwa nawet kosztem osiągnięcia lepszych wyników. W 2009 r. rynek outsourcingowy przeszedł gruntowną metamorfozę. Centra usług, wśród których do tej pory prym wiodły firmy zagraniczne, zaczęły budować swoją autonomię, same kształtując politykę rozwoju i ustalając nowe standardy.

Znaczne ożywienie nastąpiło również wśród polskich firm outsourcingowych, które zaczęły tworzyć wewnętrzny rynek usług oraz poszukiwać klientów na rynkach europejskich. Obecnie polscy eksperci zamierzają aktywnie wchodzić na rynki zagraniczne. Kryzys spowodował, że mogą konkurować cenowo.

Polska zyskuje też na atrakcyjności w oczach zagranicznych inwestorów, którzy wybierają nasz kraj jako lokalizację swoich centrów usługowych. Najsilniejszym atutem jest położenie geograficzne - przedsiębiorcy mają możliwość ekspansji na rynki wschodnie, a jednocześnie pozostają blisko rynków zachodnich. Ważny jest fakt, że mamy opinię państwa stabilnego i rozwiniętego, przy znacznie niższych płacach niż na Zachodzie.

O tym, że outsourcing w Polsce się umacnia, świadczy jego wewnętrzna konsolidacja - w zeszłym roku został utworzony Instytut Outsourcingu, którego celem jest promowanie rozwiązań outsourcingowych oraz działalność doradcza i edukacyjna. Poważnym krokiem jest także powołanie platformy do dyskusji z rządzącymi. Od maja instytucją wspierającą sektor usług biznesowych jest Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych - od listopada rządowy partner.


TOP 200
Na ten temat
Magazyny CXO
Partnerzy Klubu CIO
O Klubie

Klub CIO to niezależna organizacja, która istnieje od 2003 roku. Powstał z inicjatywy International Data Group Poland S.A., amerykańskiego wydawnictwa, które prowadzi Kluby CIO w wielu różnych krajach.

Stworzony dla dyrektorów IT Klub CIO, to przede wszystkim dwie wartości najczęściej podkreślane przez samych członków Klubu. Po pierwsze - poszerzanie zakresu swojej wiedzy oraz - po drugie - możliwość spotkania się w swobodnej atmosferze, w gronie znakomitych menedżerów i porozmawianie o tym, co ważne dla każdego CIO.

Jak działa Klub CIO?
 • regularne spotkania w gronie kilkudziesięciu CxO (w większości CIO)
 • 2,5 godziny programu merytorycznego plus 1-2 godziny networkingu
 • spotkania w Warszawie i innch miastach (Gdańsk, Wrocław, i in.)
 • komunikacja w ramach grupy Klub CIO na LinkedIn
 • serwis cxo.pl – służy wymianie wiedzy, doświadczeń, przedstawia historie i dokonania członków Klubu CIO
 • udział w badaniach i dostęp do ich wyników – unikalne źródło wiedzy o opiniach i doświadczeniach innych CIO
Warto brać udział w Klubie CIO, aby
 • rozwijać wiedzę o dobrych praktykach zarządzania IT
 • wymieniać doświadczenia z najlepszymi CIO
 • zyskać uznanie na forum firmy i w społeczności IT
 • poprawiać własną skuteczność w realizacja celów IT i firmy
 • budować lepsze zrozumienie roli i zadań nowoczesnego CIO
 • uzyskać realny wpływ na strategię firmy