Szef to zawód. Narzędzia, które pomagają budować motywację, odpowiedzialność i współpracę

Wojciech Haman, Jerzy Gut, „Szef to zawód. Narzędzia, które pomagają budować motywację, odpowiedzialność i współpracę”. Recenzja

Wiele mówi się i pisze na temat sposobu działania menedżera. Problem w tym, że zazwyczaj wszelkie poradniki opierają się na wzorcach z innych krajów. W Polsce zaś ta funkcja narodziła się niedawno, bo po 1989 r., nie ma więc długiej tradycji, co więcej, jest to pierwsze pokolenie nowoczesnych menedżerów.

Wojciech Haman i Jerzy Gut, autorzy III już rozszerzonego wydania książki „Szef to zawód”, od lat zgłębiają tematykę zarządzania. Ci doświadczeni psychologowie prowadzą treningi psychologiczne i psychoterapię, zajmują się coachingiem, szkolą wyższą kadrę kierowniczą z zakresu umiejętności szefowskich i rozwiązywania problemów, wspierają negocjacje i rozwiązywanie konfliktów w firmach. Ich książka, mimo że zawiera uniwersalne wskazówki, to poradnik opierający się na polskich realiach i pisany dla polskich menedżerów. Poszczególne rozdziały prowadzą krok po kroku po meandrach zarządzania, bazując na sytuacjach, z którymi każdy szef musi zmierzyć się na co dzień. Warto zatem najpierw przeczytać całość, a potem sięgać po nią w konkretnych przypadkach – np. przed wygłoszeniem exposé, prowadząc negocjacje i mediacje, mierząc się z „narzekaczami”, stojąc w obliczu zwolnień ludzi, kiedy menedżer musi wiedzieć, „jak rozmawiać i negocjować z odchodzącym pracownikiem, aby chronić interesy szefa i firmy”, umieć budować współpracę i zaufanie w zespole oraz w organizacji. Książka zawiera także sposoby motywowania podwładnych i wiązania najlepszych pracowników z firmą.

Co oznacza pojęcie „standard szefowski”? Jak piszą autorzy: „to jasny algorytm działania, rozpisany na odpowiednie kroki i proste zdania, przeznaczony do użycia w konkretnej sytuacji z pracownikiem”. Sami zaś nazywają te standardy „kamizelkami ratunkowymi”.

Wojciech Haman, Jerzy Gut,

„Szef to zawód. Narzędzia, które pomagają budować motywację, odpowiedzialność i współpracę”,

Wydawnictwo HELION, Gliwice 2015

s. 314


TOP 200
Partnerzy Klubu CIO
O Klubie

Klub CIO to niezależna organizacja, która istnieje od 2003 roku. Powstał z inicjatywy International Data Group Poland S.A., amerykańskiego wydawnictwa, które prowadzi Kluby CIO w wielu różnych krajach.

Stworzony dla dyrektorów IT Klub CIO, to przede wszystkim dwie wartości najczęściej podkreślane przez samych członków Klubu. Po pierwsze - poszerzanie zakresu swojej wiedzy oraz - po drugie - możliwość spotkania się w swobodnej atmosferze, w gronie znakomitych menedżerów i porozmawianie o tym, co ważne dla każdego CIO.

Jak działa Klub CIO?
 • regularne spotkania w gronie kilkudziesięciu CxO (w większości CIO)
 • 2,5 godziny programu merytorycznego plus 1-2 godziny networkingu
 • spotkania w Warszawie i innch miastach (Gdańsk, Wrocław, i in.)
 • komunikacja w ramach grupy Klub CIO na LinkedIn
 • serwis cxo.pl – służy wymianie wiedzy, doświadczeń, przedstawia historie i dokonania członków Klubu CIO
 • udział w badaniach i dostęp do ich wyników – unikalne źródło wiedzy o opiniach i doświadczeniach innych CIO
Warto brać udział w Klubie CIO, aby
 • rozwijać wiedzę o dobrych praktykach zarządzania IT
 • wymieniać doświadczenia z najlepszymi CIO
 • zyskać uznanie na forum firmy i w społeczności IT
 • poprawiać własną skuteczność w realizacja celów IT i firmy
 • budować lepsze zrozumienie roli i zadań nowoczesnego CIO
 • uzyskać realny wpływ na strategię firmy