Szef finansów wprowadza nowoczesne technologie

Cyfryzacja zrewolucjonizowała życie firm i pracę poszczególnych działów. Zmieniła też role menedżerów najważniejszych pionów. Propagatorem nowych technologii w organizacji stał się CFO – tak wynika z raportu firm Oracle i Accenture.

„Zwiększenie możliwości nowoczesnego działu finansowego: dyrektor finansowy jako propagator nowych technologii” – to temat ogólnoświatowego badania przeprowadzonego na zlecenie Oracle i Accenture. Obie organizacje, chcąc poznać najważniejsze cechy działu finansowego posługującego się nowoczesnymi technologiami, zleciły przeprowadzenie ankiety firmie Longitude Research. Pod uwagę wzięto grupę 1275 CFO i szefów działów biznesowych z całego świata, wśród nich było 670 menedżerów z przedsiębiorstw regionu EMEA.

Jak wykazały badania, dyrektorzy finansowi są zdecydowanymi propagatorami nowych technologii, takich jak: chmura obliczeniowa, technologie mobilne, media społecznościowe – potwierdza to ponad dwie trzecie respondentów. Uważają oni, że nowe technologie zmienią zarówno strukturę działu finansowego, jak i sposób zarządzania nim (to opinia prawie jednej czwartej CFO). Technologia cyfrowa i przetwarzanie w chmurze przyczynią się do sprawnego funkcjonowania działów finansowych, wpłyną także na działalność i rozwój całego przedsiębiorstwa.

Mimo że CFO doceniają potencjał transformacyjny cyfryzacji, nie zawsze wdrażają ją w swoich działach. Zdaniem CEO częściej wprowadzają nowe technologie działy sprzedaży (tak sądzi 43% najwyższego szczebla) niż działy finansowe (20%), a to znaczy, że CFO mają jeszcze przed sobą długą drogę.

Nowe wyzwania – nowe kompetencje

Aby działy finansowe mogły w pełni korzystać z nowoczesnych technologii, potrzebują pracowników mających odpowiednie umiejętności i nowe możliwości analityczne. W zawrotnym tempie rośnie zapotrzebowanie firm na nowe kadry, zwłaszcza na analityków finansowych – wzrost ich zatrudnienia w ciągu ostatnich dwóch lat potwierdziło aż 50% ankietowanych dyrektorów z regionu EMEA. O potrzebie zatrudnienia osób posiadających nowe kompetencje świadczy fakt, że działy finansowe „nie spełniają oczekiwań” dotyczących zapewnienia wglądu w obecne wyniki finansowe w zestawieniu z budżetem – tak podało 41% badanych. Potrzebna będzie także większa liczba analityków do obsługi Big Data.

Co ważne, menedżment popiera wdrażanie nowych technologii – tak uważa aż 95% respondentów. Problemem są jednak kadry – 38% badanych stwierdziło, że należy zatrudnić pracowników, którzy poradzą sobie z wdrożeniem nowych technologii.

Modernizacja działów finansowych

Ankietowani dyrektorzy finansowi i biznesowi są zdania, że chmura obliczeniowa umożliwi firmie zaawansowaną analizę danych biznesowych, co wpłynie na lepszy wgląd w działalność organizacji. Cloud Computing wspomaga obsługę budżetowania, planowania i prognozowania u 28% respondentów, a 33% badanych zamierza w następnym roku przenieść obsługę tych procesów do chmury. System oparty na chmurze wspomaga obsługę podstawowych funkcji finansowych w przedsiębiorstwie u 24% badanych, a 45% respondentów zamierza wdrożyć system w najbliższym czasie.

CFO zdają sobie sprawę z tego, że należy usprawnić działania operacyjne firmy poprzez automatyzację procesów, konsolidację systemów i raportowanie w czasie rzeczywistym. W firmach panuje tendencja do automatyzacji i cyfryzacji procesów – to zdanie 30% ankietowanych. Zarówno działy finansowe, jak i biznesowe korzystają z aplikacji mobilnych – 44% badanych – i wykorzystują strony internetowe – 55%.

Cyfrowa przyszłość firm i działów finansowych

Raport firm Oracle i Accenture podaje, że wykorzystanie zaawansowanych narzędzi do analizy Big Data, Cloud Computingu, posługiwanie się technologiami mobilnymi oraz social media spowodowały, że organizacje muszą zweryfikować swoje strategie cyfrowe. CFO są zdania, że ww. technologie zmienią nie tylko strukturę pionów finansowych, ale i metody zarządzania nimi – tak twierdzi 70% respondentów. Ponad 50% badanych jako priorytety na przyszłość podaje: zwiększenie elastyczności, skrócenie czasów reakcji, podniesienie poziomu tworzonych analiz, obniżenie kosztów operacyjnych. Dyrektorzy finansowi będą zobligowani do bardziej wyważonych decyzji dotyczących inwestowania w infrastrukturę IT i do większej koncentracji tych przedsięwzięć.

Fakt, że działy finansowe doceniają potencjał transformacyjny w lepszym wykorzystaniu nowych technologii sprawi, że coraz więcej tych pionów stanie się strategicznym partnerem przedsiębiorstwa decydującym o jego przyszłości.


TOP 200
Na ten temat
Magazyny CXO
Partnerzy Klubu CIO
O Klubie

Klub CIO to niezależna organizacja, która istnieje od 2003 roku. Powstał z inicjatywy International Data Group Poland S.A., amerykańskiego wydawnictwa, które prowadzi Kluby CIO w wielu różnych krajach.

Stworzony dla dyrektorów IT Klub CIO, to przede wszystkim dwie wartości najczęściej podkreślane przez samych członków Klubu. Po pierwsze - poszerzanie zakresu swojej wiedzy oraz - po drugie - możliwość spotkania się w swobodnej atmosferze, w gronie znakomitych menedżerów i porozmawianie o tym, co ważne dla każdego CIO.

Jak działa Klub CIO?
 • regularne spotkania w gronie kilkudziesięciu CxO (w większości CIO)
 • 2,5 godziny programu merytorycznego plus 1-2 godziny networkingu
 • spotkania w Warszawie i innch miastach (Gdańsk, Wrocław, i in.)
 • komunikacja w ramach grupy Klub CIO na LinkedIn
 • serwis cxo.pl – służy wymianie wiedzy, doświadczeń, przedstawia historie i dokonania członków Klubu CIO
 • udział w badaniach i dostęp do ich wyników – unikalne źródło wiedzy o opiniach i doświadczeniach innych CIO
Warto brać udział w Klubie CIO, aby
 • rozwijać wiedzę o dobrych praktykach zarządzania IT
 • wymieniać doświadczenia z najlepszymi CIO
 • zyskać uznanie na forum firmy i w społeczności IT
 • poprawiać własną skuteczność w realizacja celów IT i firmy
 • budować lepsze zrozumienie roli i zadań nowoczesnego CIO
 • uzyskać realny wpływ na strategię firmy