Syntetyczny obraz informatyki w najważniejszych firmach w Polsce

"Korona IT. Teleinformatyka w najważniejszych przedsiębiorstwach w Polsce" to nowatorska publikacja redakcji CIO Magazynu Dyrektorów IT wydana w serii CIO Strategie. Przedstawiamy w syntetyczny sposób strategie działów informatycznych w 90 najważniejszych firmach w Polsce w podziale na 8 branż, wywiady z dyrektorami informatyki, dane na temat firm. Wydawnictwo, które stanowi połączenie formatu katalogowego z opracowaniem publicystycznym, jest uzupełnione o prezentację wybranych dostawców IT i firm konsultingowych.

CIO przedstawieni w naszej publikacji to wszechstronni menedżerowie, nastawieni na wspieranie strategii biznesowej w swoich firmach, umiejętnie łączący świat nowoczesnych technologii z wymogami świata rynkowej walki konkurencyjnej swoich przedsiębiorstw. Nasze opracowanie jasno pokazuje, że bez zaawansowanych rozwiązań informatycznych żadna duża firma, niezależnie od branży, nie może osiągnąć sukcesu. Od jakości rozwiązań IT często zależy zwycięstwo w wyścigu o nowych klientów i optymalizację działania organizacji.

Więcej informacji na stronie http://cio.cxo.pl/koronait/