Syntetyczny obraz informatyki w najważniejszych firmach w Polsce

"Korona IT. Teleinformatyka w najważniejszych przedsiębiorstwach w Polsce" to nowatorska publikacja redakcji CIO Magazynu Dyrektorów IT wydana w serii CIO Strategie. Przedstawiamy w syntetyczny sposób strategie działów informatycznych w 90 najważniejszych firmach w Polsce w podziale na 8 branż, wywiady z dyrektorami informatyki, dane na temat firm. Wydawnictwo, które stanowi połączenie formatu katalogowego z opracowaniem publicystycznym, jest uzupełnione o prezentację wybranych dostawców IT i firm konsultingowych.

Syntetyczny obraz informatyki w najważniejszych firmach w Polsce

CIO przedstawieni w naszej publikacji to wszechstronni menedżerowie, nastawieni na wspieranie strategii biznesowej w swoich firmach, umiejętnie łączący świat nowoczesnych technologii z wymogami świata rynkowej walki konkurencyjnej swoich przedsiębiorstw. Nasze opracowanie jasno pokazuje, że bez zaawansowanych rozwiązań informatycznych żadna duża firma, niezależnie od branży, nie może osiągnąć sukcesu. Od jakości rozwiązań IT często zależy zwycięstwo w wyścigu o nowych klientów i optymalizację działania organizacji.

Więcej informacji na stronie http://cio.cxo.pl/koronait/


TOP 200
Na ten temat
Magazyny CXO
Partnerzy Klubu CIO
O Klubie

Klub CIO to niezależna organizacja, która istnieje od 2003 roku. Powstał z inicjatywy International Data Group Poland S.A., amerykańskiego wydawnictwa, które prowadzi Kluby CIO w wielu różnych krajach.

Stworzony dla dyrektorów IT Klub CIO, to przede wszystkim dwie wartości najczęściej podkreślane przez samych członków Klubu. Po pierwsze - poszerzanie zakresu swojej wiedzy oraz - po drugie - możliwość spotkania się w swobodnej atmosferze, w gronie znakomitych menedżerów i porozmawianie o tym, co ważne dla każdego CIO.

Jak działa Klub CIO?
 • regularne spotkania w gronie kilkudziesięciu CxO (w większości CIO)
 • 2,5 godziny programu merytorycznego plus 1-2 godziny networkingu
 • spotkania w Warszawie i innch miastach (Gdańsk, Wrocław, i in.)
 • komunikacja w ramach grupy Klub CIO na LinkedIn
 • serwis cxo.pl – służy wymianie wiedzy, doświadczeń, przedstawia historie i dokonania członków Klubu CIO
 • udział w badaniach i dostęp do ich wyników – unikalne źródło wiedzy o opiniach i doświadczeniach innych CIO
Warto brać udział w Klubie CIO, aby
 • rozwijać wiedzę o dobrych praktykach zarządzania IT
 • wymieniać doświadczenia z najlepszymi CIO
 • zyskać uznanie na forum firmy i w społeczności IT
 • poprawiać własną skuteczność w realizacja celów IT i firmy
 • budować lepsze zrozumienie roli i zadań nowoczesnego CIO
 • uzyskać realny wpływ na strategię firmy