Świat realny nie nadąża za wirtualnym

Firmy zwiększają swoją obecność w mediach społecznościowych i w kanałach mobilnych w tempie znacznie przekraczającym możliwości realnej obsługi i wsparcia klientów - wynika z raportu Constellation Group.

W rezultacie pojawia się poważny problem z tradycyjną obsługą klientów. "Wiele firm jest obecnych w mediach społecznościowych takich jak Twitter czy Facebook, tworzy aplikacje mobilne, ale nie stworzyło infrastruktury, która dostarczałaby wsparcia dla konsumentów na tym samym poziomie w tradycyjnych kanałach komunikacji" - twierdzi Elizabeth Herrell, autorka raportu.

Szybko rośnie liczba klientów, którzy korzystają z sieci społecznościowych i m-commerce dla transakcji biznesowych, a serwis obsługi klientów w tych obszarach często działa w swoistej izolacji i nie dotrzymuje tempa.

"Bez zintegrowanego serwisu konsumenckiego, który będzie wspierał media społecznościowe i m-commerce, klienci będą sfrustrowani w związku ze swoimi doświadczeniami komunikacji przez media społecznościowe" - napisano w raporcie.

Firmy powinny prowadzić całościową politykę marketingową, obejmującą nowe kanały komunikacji z klientami i zapewniając zintegrowane wsparcie aby upewnić się, że klienci otrzymają stałą opiekę i będą mogli rozwiązać problemy z jakością w mediach społecznościowych i w kanałach komunikacji m-commerce.

Działy obsługi klienta starają się dostosować do nowych wymogów komunikacji związanej z serwisami społecznościowymi, takimi jak Twitter czy Facebook i aplikacjami m-commerce. Wykorzystanie tych kanałów stworzyło ogromne możliwości dla firm, zważywszy na liczbę użytkowników tego typu serwisów. Jednak bardzo istotne jest prawidłowe wykorzystane nowych kanałów komunikacji i sprzężenie ich z tradycyjnymi formami kontaktu z klientem. Błąd może zaowocować utratą lojalności i zainteresowania klientów, a negatywne komentarze w serwisach społecznościowych rozprzestrzeniają się bardzo szybko. Firmy, które aktywnie wspierają swoich klientów w używaniu mediów społecznościowych i aplikacji mobilnych, często w nagrodę cieszą się większą lojalnością klientów i rozpoznawalnością marki. Mają też informację zwrotną od swoich użytkowników, mogą zmniejszyć wydatki na reklamę.

Autorka raportu zaleca także monitorowanie działań konkurencji w mediach społecznościowych oraz uczynienie priorytetowej kwestii z zaangażowania klientów.


TOP 200
Na ten temat
Partnerzy Klubu CIO
O Klubie

Klub CIO to niezależna organizacja, która istnieje od 2003 roku. Powstał z inicjatywy International Data Group Poland S.A., amerykańskiego wydawnictwa, które prowadzi Kluby CIO w wielu różnych krajach.

Stworzony dla dyrektorów IT Klub CIO, to przede wszystkim dwie wartości najczęściej podkreślane przez samych członków Klubu. Po pierwsze - poszerzanie zakresu swojej wiedzy oraz - po drugie - możliwość spotkania się w swobodnej atmosferze, w gronie znakomitych menedżerów i porozmawianie o tym, co ważne dla każdego CIO.

Jak działa Klub CIO?
 • regularne spotkania w gronie kilkudziesięciu CxO (w większości CIO)
 • 2,5 godziny programu merytorycznego plus 1-2 godziny networkingu
 • spotkania w Warszawie i innch miastach (Gdańsk, Wrocław, i in.)
 • komunikacja w ramach grupy Klub CIO na LinkedIn
 • serwis cxo.pl – służy wymianie wiedzy, doświadczeń, przedstawia historie i dokonania członków Klubu CIO
 • udział w badaniach i dostęp do ich wyników – unikalne źródło wiedzy o opiniach i doświadczeniach innych CIO
Warto brać udział w Klubie CIO, aby
 • rozwijać wiedzę o dobrych praktykach zarządzania IT
 • wymieniać doświadczenia z najlepszymi CIO
 • zyskać uznanie na forum firmy i w społeczności IT
 • poprawiać własną skuteczność w realizacja celów IT i firmy
 • budować lepsze zrozumienie roli i zadań nowoczesnego CIO
 • uzyskać realny wpływ na strategię firmy