Studia MBA w Polsce

W niniejszym raporcie zostały przedstawione prawdopodobnie wszystkie programy MBA realizowane w Polsce. Ponad połowa programów prowadzona jest w Warszawie. Zdecydowana większość programów ma charakter ogólny (niespecjalistyczny). Dwanaście programów jest realizowanych przez polskie szkoły wyższe samodzielnie, a trzydzieści pięć wspólnie z uczelniami zagranicznymi (w przeważającej liczbie amerykańskimi i brytyjskimi).

Prawie w jednej czwartej programów językiem wykładowym jest wyłącznie angielski i również w niemal jednej czwartej wyłącznie polski. W pozostałych programach zdecydowanie dominują różne proporcje obu tych języków. Niemal wszystkie programy studiów MBA są realizowane w Polsce w trybie zaocznym, w formie zjazdów sobotnich i niedzielnych (a niekiedy również piątkowych). Programy prowadzone w innym trybie stanowią rzadkość.

Tylko w trzech programach MBA przewidziana jest dłuższa nauka za granicą (w jednym wyłącznie, w trzech pozostałych od 26 do 42 dni). Reszta programów przewiduje jedynie kilkudniowe wyjazdy do zagranicznych uczelni partnerskich. Tylko kilka szkół wyższych dopuszcza na swoje programy kandydatów z dyplomem pierwszego stopnia, nie posiadających praktyki zawodowej. Pozostałe wymagają wcześniejszych studiów magisterskich i od 2 do 5 lat praktyki. Wszystkie programy oczekują od kandydatów znajomości języka wykładowego.

Opłaty całkowite za studia MBA wynoszą od 4000 do 110 000 zł. Zdecydowana większość programów mieści się w przedziale od 20 000 do 30 000 zł.

Biorąc pod uwagę pozycje uczelni realizujących programy MBA w krajowych rankingach szkół wyższych, pochodzenie zagranicznych uczelni uczestniczących w tych programach, liczbę przewidzianych godzin nauczania, ich stopień internacjonalizacji merytorycznej i wymagania stawiane kandydatom przy naborze, można wyodrębnić grupę dziewięciu wyróżniających się programów MBA realizowanych w Polsce. Tylko jeden z nich ma akredytację AACSB.

Studia MBA w Polsce

Lista studiów MBA w Polsce

Rodzaje studiów MBA w Polsce

Studia MBA są prowadzone obecnie w Polsce przez 25 uczelni publicznych i niepublicznych. Siedem z nich znajduje się w Warszawie, 3 w Gdańsku, po 2 w Łodzi, Poznaniu i Szczecinie, Białymstoku oraz po jednej we Frankfurcie nad Odrą, w Krakowie, Lublinie, Maastricht, Olsztynie, Toruniu i we Wrocławiu.

Łącznie wszystkie te uczelnie prowadzą 47 programów studiów MBA. Z tego 23 programy są prowadzone w Warszawie, 5 programów jest realizowanych w Poznaniu, 4 w Krakowie, 3 w Łodzi i Gdańsku, 2 w Szczecinie, Białymstoku oraz po jednym we Frankfurcie nad Odrą (dla polskich studentów), w Legnicy, w Lublinie, w Maastricht (studia za pośrednictwem internetu dla polskich studentów), Olsztynie, Toruniu i we Wrocławiu. Niektóre programy MBA są prowadzone w więcej niż jednym mieście.