Strażnik tożsamości

W ciągu ostatniego roku nastąpił wzrost liczby prób wyłudzeń kredytów z banków z wykorzystaniem skradzionych dokumentów.

Już w latach 90. Związek Banków Polskich opracował System DOKUMENTY ZASTRZEŻONE (System DZ), w którym należy umieszczać zagubione lub skradzione dokumenty tożsamości. Wszelkie utracone dokumenty tożsamości, takie jak dowody osobiste, paszporty polskie i zagraniczne, karty pobytu, prawa jazdy, książeczki wojskowe, karty płatnicze i inne, powinny być jak najszybciej umieszczone w Systemie DZ. W przeciwnym razie oszuści mogą posłużyć się obcą lub sfałszowaną tożsamością, próbując wyłudzić kredyt, kupić telefon, podpisać umowę najmu w celu kradzieży dobytku lub unikania opłat, zawierać transakcje prowadzące do zawłaszczenia pieniędzy itp. "W ciągu ostatniego roku widzimy znaczący wzrost liczby prób wyłudzeń kredytów z banków z wykorzystaniem skradzionych dokumentów" - stwierdza Grzegorz Kondek, koordynator prac Kampanii Informacyjnej Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE, reprezentujący Centrum Prawa Bankowego i Informacji oraz Związek Banków Polskich. "Na szczęście, dzięki temu, że Polacy coraz chętniej zgłaszają w banku utracenie dokumentu, większość z nich udaje się powstrzymać".

W I kwartale 2010 r. udaremniono ponad 2 tys. prób wyłudzeń kredytów na łączną kwotę 99 073 308 zł, wśród których największa suma wynosiła 2 136 536 zł. Dane te dotyczą tylko bankowości. Kwota największego udaremnionego zaciągnięcia kredytu od I kwartału 2008 do I kwartału 2010 osiągnęła 9 290 424 zł. Dziennie notuje się średnio kilkadziesiąt prób posłużenia się cudzym lub sfałszowanym dokumentem w celu zdobycia korzyści majątkowych - podaje "Raport o dokumentach InfoDOK - I kwartał 2010", przygotowany przez Związek Banków Polskich w ramach Kampanii Informacyjnej Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE, w której udział biorą wszystkie polskie banki oraz inne firmy i instytucje. Patronat nad kampanią społeczną objęły: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Policja oraz Federacja Konsumentów.

Co daje System DOKUMENTY ZASTRZEŻONE

System DZ, służący do eliminowania zastrzeżonych dokumentów z obrotu, działa już od ponad 10 lat. Centralna Baza Danych pracuje w trybie online, dostęp uzyskuje się przez przeglądarkę www. System ma charakter ogólnokrajowy - trafiają tam zastrzeżenia dokumentów przyjmowane przez placówki bankowe od osób, które nie muszą być klientami banków. Średnia miesięczna liczba zmian dokonanych w bazie osiąga prawie 14 tys. sztuk. System w dużym stopniu uniemożliwia przeprowadzenie nieuczciwych transakcji z wykorzystaniem cudzej lub sfałszowanej tożsamości.

Zgodnie z "Raportem o dokumentach infoDOK", do celów Systemu DZ należy:

- eliminowanie z obrotu skradzionych i sfałszowanych dokumentów;

- ograniczanie wykorzystywania cudzej tożsamości w celu dokonania oszustwa, wyłudzenia;

- wzmacnianie bezpieczeństwa i rzetelności w obrocie gospodarczym;

- ograniczanie ryzyka oraz obniżka kosztów działalności i ceny;

- wzrost profesjonalizmu w świadczeniu usług i ich jakości;

- ograniczanie szarej strefy i wyższy wzrost gospodarczy;

- przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;

- podnoszenie poziomu zaufania w obrocie gospodarczym i cywilnym.

Dzięki Systemowi DZ możliwe jest zidentyfikowanie setek tysięcy dokumentów tożsamości, którymi posługiwanie się stanowi zagrożenie dla obrotu gospodarczego. Wśród innych korzyści wynikających z zastosowania systemu raport podaje:

- możliwość sprawdzenia i potwierdzenia informacji, czy dokumenty przedstawione przez potencjalnego kontrahenta nie zostały zgłoszone przez właścicieli jako zagubione czy skradzione;

- zapewnienie lepszej ochrony przed wyłudzeniem i oszustwem dokonanym za pomocą skradzionych dokumentów;

- zapewnienie łatwego i szybkiego dostępu do danych;

- możliwość dostępu do informacji o najnowszych zastrzeżeniach.

System odgrywa ważną rolę dla obywateli i dla kraju. "Tylko w I kwartale br. udaremniono wyłudzenia na kwotę blisko 100 mln zł, to realna korzyść dla całej gospodarki" - podsumowuje Grzegorz Kondek.


TOP 200
Na ten temat
Magazyny CXO
Partnerzy Klubu CIO
O Klubie

Klub CIO to niezależna organizacja, która istnieje od 2003 roku. Powstał z inicjatywy International Data Group Poland S.A., amerykańskiego wydawnictwa, które prowadzi Kluby CIO w wielu różnych krajach.

Stworzony dla dyrektorów IT Klub CIO, to przede wszystkim dwie wartości najczęściej podkreślane przez samych członków Klubu. Po pierwsze - poszerzanie zakresu swojej wiedzy oraz - po drugie - możliwość spotkania się w swobodnej atmosferze, w gronie znakomitych menedżerów i porozmawianie o tym, co ważne dla każdego CIO.

Jak działa Klub CIO?
 • regularne spotkania w gronie kilkudziesięciu CxO (w większości CIO)
 • 2,5 godziny programu merytorycznego plus 1-2 godziny networkingu
 • spotkania w Warszawie i innch miastach (Gdańsk, Wrocław, i in.)
 • komunikacja w ramach grupy Klub CIO na LinkedIn
 • serwis cxo.pl – służy wymianie wiedzy, doświadczeń, przedstawia historie i dokonania członków Klubu CIO
 • udział w badaniach i dostęp do ich wyników – unikalne źródło wiedzy o opiniach i doświadczeniach innych CIO
Warto brać udział w Klubie CIO, aby
 • rozwijać wiedzę o dobrych praktykach zarządzania IT
 • wymieniać doświadczenia z najlepszymi CIO
 • zyskać uznanie na forum firmy i w społeczności IT
 • poprawiać własną skuteczność w realizacja celów IT i firmy
 • budować lepsze zrozumienie roli i zadań nowoczesnego CIO
 • uzyskać realny wpływ na strategię firmy