Strategie transformacji centrum przetwarzania danych

Działy IT muszą dziś sprostać bezprecedensowym wyzwaniom. Oczekuje się od nich wspierania rozwoju firmy i nowych inicjatyw. Powierza się integrację przedsiębiorstw nabytych w wyniku fuzji i przejęć. Muszą pomagać firmom we wprowadzaniu na rynek nowych produktów i usług w krótkim czasie.

Działy IT muszą dziś sprostać bezprecedensowym wyzwaniom. Oczekuje się od nich wspierania rozwoju firmy i nowych inicjatyw. Powierza się integrację przedsiębiorstw nabytych w wyniku fuzji i przejęć. Muszą pomagać firmom we wprowadzaniu na rynek nowych produktów i usług w krótkim czasie.

Przyspieszenie rozwoju organizacji, redukcja kosztów i ograniczanie ryzyka to cele, które bywają ze sobą sprzeczne. Ze strategicznego punktu widzenia od działów informatyki wymaga się, aby pomagały firmom wykorzystywać technologię w celu stymulowania rozwoju i uzyskania przewagi nad konkurencją. Z punktu widzenia finansów wymaga się od nich obniżania kosztów - mimo rozwoju organizacji i ciągłego wzrostu kosztów energii i innych kosztów operacyjnych. Z perspektywy wewnętrznej mają za zadanie zmniejszyć ryzyko zagrażające firmie i zapewnić lepszą ochronę centrów przetwarzania danych i danych biznesowych.

Prawie każdy proces biznesowy zależy dziś od dostępności systemów informatycznych, które są uzależnione od zasobów centrum przetwarzania danych obejmujących zróżnicowaną kombinację starych i nowych technologii, aplikacji oraz kwalifikacji pracowników.

Aby sprostać wszystkim wyzwaniom, niezbędne jest posiadanie jasnej, długofalowej strategii rozwoju centrów przetwarzania danych, która zapewni zgodność z celami i planami strategicznymi firmy oraz umożliwi zwiększenie efektywności ich działania w dłuższej perspektywie czasu.

Planując strategie dla centrów przetwarzania danych, należy wziąć pod uwagę 3 podstawowe czynniki:

 • minimalizację ryzyka przerwy w dostępności systemów informatycznych - zapewnienie ciągłości działania;
 • zapewnienie możliwości rozwoju w długiej perspektywie czasu;
 • uzyskanie optymalnego ROI z inwestycji.

Ciągłość działania

Ciągłość działania obejmuje zapewnienie wysokiej dostępności poprzez wybranie rozwiązań, które są odporne na awarie krytycznych komponentów. Należy zwróć uwagę, że zasady wysokiej dostępności poza infrastrukturą serwerową dotyczą także klimatyzacji, zasilania (w tym urządzeń do jego awaryjnego podtrzymywania) oraz łączy telekomunikacyjnych. Drugim aspektem zachowania ciągłości działania jest zapewnienie dostępności systemów wspierających krytyczne procesy biznesowe w lokalizacji zapasowej na wypadek zniszczenia lub długotrwałej niedostępności podstawowego centrum przetwarzania danych.

Możliwość rozwoju w długiej perspektywie czasu

Rosnące zapotrzebowanie na przestrzeń w ośrodkach przetwarzania danych w połączeniu ze zmieniającą się technologią (w szczególności zwiększona gęstość cieplna i zapotrzebowanie na moc elektryczną) powodują, że infrastruktura w wielu ośrodkach nie spełnia wymagań, aby je wspierać. Biorąc pod uwagę długotrwały i kosztowny proces budowy albo modernizacji centrów przetwarzania danych oraz zakładany długi okres życia (10 lat lub więcej), wymagane jest takie ich zaprojektowanie, aby umożliwiały dodawanie nowych aplikacji i nowych technologii. Nowoczesne centrum przetwarzania danych powinno zapewniać modułową budowę i elastyczność w gospodarowaniu przestrzenią.

Zapewnienie optymalnego zwrotu z inwestycji

Wybór optymalnego rozwiązania, które zapewni nie tylko akceptowalne parametry techniczne, ale także spełnienie wymagań co do całkowitego kosztu posiadania (ang TCO). Od strony technologicznej oznacza to konsolidację (wykorzystanie efektu skali), efektywność wykorzystania energii (technologie energooszczędne) oraz automatyzację procesów.

Podejście do modernizacji wdrażania centrów przetwarzania danych

Podejście do opracowania strategii modernizacji centrów przetwarzania danych jest spójne z opracowaniem strategii działu IT i z formalnego punktu widzenia jest jego częścią. Tworzenie strategii można podzielić na 4 etapy, które są ze sobą wzajemnie połączone.

Etap 1. Identyfikacja potrzeb biznesowych

Podczas tego etapu należy odpowiedzieć na pytanie: DLACZEGO wymagana jest modernizacja centrów przetwarzania danych? Uzasadnienie powinno być na poziomie biznesowym i ściśle powiązane ze strategią całego przedsiębiorstwa. Oto typowe czynniki:

 • plany rozwoju, które będą wymagały nowych systemów lub modernizacji istniejących;
 • kontrola kosztów, w tym korzyści wynikających z zastosowania nowych technologii lub podejścia transformacyjnego;
 • konieczność spełnienia wymogów prawnych.

Podczas identyfikacji potrzeb należy także określić, jak zostanie zmierzony efekt modernizacji centrów przetwarzania danych. Właściwa identyfikacja potrzeb jest niezwykle istotna, gdyż pozwala zapewnić zaangażowanie i wsparcie zarządu dla całego procesu, które jest niezbędne do otrzymania finansowania oraz zaangażowania innych działów przedsiębiorstwa.

Korzyści biznesowe wynikające z transformacyjnego wdrażania centrówprzetwarzania danych następnej ge

 • Dostosowanie zasobów centrum przetwarzania danych do potrzeb i planów biznesowych.
 • Optymalizacja wykorzystania zasobów centrum przetwarzania danych.
 • Obniżenie nakładów inwestycyjnych, kosztów nieruchomości i kosztów operacyjnych.
 • Ograniczenie nadmiarowości, zwiększenie wykorzystania zasobów i poprawa wydajności operacyjnej.
 • Zwiększenie dostępności środków na innowacje i rozwój firmy.
 • Zmniejszenie zakłóceń w procesach biznesowych wspieranych przez technologię.
 • Podwyższenie poziomu obsługi.
 • Rozszerzenie zakresu zarządzania i automatyzacji, aby ograniczyć liczbę błędów ludzkich oraz zakłóceń w świadczeniu usług.
 • Tworzenie standardowych centrów przetwarzania danych działających zgodnie z przepisami.
 • Integracja strategii dotyczących obiektów i technologii w celu udostępnienia skalowalnych centrów przetwarzania danych i zapewnienia ciągłości operacyjnej.


TOP 200
Na ten temat
Magazyny CXO
Partnerzy Klubu CIO
O Klubie

Klub CIO to niezależna organizacja, która istnieje od 2003 roku. Powstał z inicjatywy International Data Group Poland S.A., amerykańskiego wydawnictwa, które prowadzi Kluby CIO w wielu różnych krajach.

Stworzony dla dyrektorów IT Klub CIO, to przede wszystkim dwie wartości najczęściej podkreślane przez samych członków Klubu. Po pierwsze - poszerzanie zakresu swojej wiedzy oraz - po drugie - możliwość spotkania się w swobodnej atmosferze, w gronie znakomitych menedżerów i porozmawianie o tym, co ważne dla każdego CIO.

Jak działa Klub CIO?
 • regularne spotkania w gronie kilkudziesięciu CxO (w większości CIO)
 • 2,5 godziny programu merytorycznego plus 1-2 godziny networkingu
 • spotkania w Warszawie i innch miastach (Gdańsk, Wrocław, i in.)
 • komunikacja w ramach grupy Klub CIO na LinkedIn
 • serwis cxo.pl – służy wymianie wiedzy, doświadczeń, przedstawia historie i dokonania członków Klubu CIO
 • udział w badaniach i dostęp do ich wyników – unikalne źródło wiedzy o opiniach i doświadczeniach innych CIO
Warto brać udział w Klubie CIO, aby
 • rozwijać wiedzę o dobrych praktykach zarządzania IT
 • wymieniać doświadczenia z najlepszymi CIO
 • zyskać uznanie na forum firmy i w społeczności IT
 • poprawiać własną skuteczność w realizacja celów IT i firmy
 • budować lepsze zrozumienie roli i zadań nowoczesnego CIO
 • uzyskać realny wpływ na strategię firmy