Strategie giełdowego debiutu

Jak efektywnie przeprowadzić debiut giełdowy spółki? W jaki sposób uniknąć pułapek niedoszacowania lub przeszacowania akcji? Na ten temat dyskutowali będą eksperci podczas {{a:HTTP://ceo.cxo.pl/konferencje/strategiegieldowegodebiutu/ }}spotkania{{/a}} organizowanego przez CEO Magazyn Top Menedżerów 4 lipca br. w Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Dr Mieczysław Grudziński, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego oraz MBA University of Illinois przedstawi temat sposobów na dyskontowanie kosztownego debiutu giełdowego, zastanowi się nad tym, co warto sprzedawać, a czego rynek nie lubi oraz co oznacza tani koszt kapitału.

Profesor Krzysztof Obłój, dyrektor Międzynarodowego Centrum Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, wykładowca MBA University of Illinois opowie o skutecznym tworzeniu strategii debiutu giełdowego.

Dr Andrzej Szablewski, adiunkt w Katedrze Small Businessu SGH w Warszawie przeanalizuje metody budowania wartości firmy dla akcjonariuszy i strategii dywidendy.

Po przedstawieniu wyników na najlepsze IPO rozpocznie się dyskusja panelowa z udziałem ekspertów na temat m.in. wpływu ogłoszenia strategii dywidendy na debiut giełdowy i przyszłe notowania.

Więcej informacji na stronie