Strategie fuzji i przejęć

Maja Żalińska, CFO, Termisil Huta Szkła Wołomin SA: Wrogie przejcia, czy są popularne? czy to tylko zły wilk, którym jesteśmy straszeni?

M. Grudziński: Przede wszystkim w polskim prawodawstwie nie jest znany ten sposób procedowania, dlatego że ani rada nadzorcza, ani zarząd polskiej spółki nie ma obowiązku wypowiedzenia się wobec akcjonariuszy, czy ktoś skupujący akcje spółki dla przejęcia nad nią kontroli składa satysfakcjonującą ofertę.

M. Żalińska: Moim zdaniem pojęcie wrogiego przejęcia rozszerzyło swoje znaczenie i należy dziś traktować, że chodzi o kupno z wrogimi intencjami. Czy Panowie zetknęli się z takimi sytuacjami?

C. Smorszczewski: Pytaniem jest wrogie, a jeśli, to wobec kogo? Jeśli w stosunku do zarządu czy kadry menedżerskiej, to nie wierzę w układanie się i poklepywanie po plecach. Zawsze pojawia się chęć zdominowania przejmowanej firmy. Natomiast wrogie przejęcie wobec akcjonariuszy, czy jest możliwe? Bez ich zgody nie będzie przejęcia. Siever Steel chciał przejąć Arcelora i przyszedł "biały rycerz|" Mittal i wykupił całego Arcelora, dlatego że potrafił podjąć decyzję o losach spółki, bo akcjonariat był bardzo rozproszony. O ABN Amro walkę stoczyły dwie wrogo nastawione do siebie firmy. Trzeba byłoby najpierw zdefiniować wroga danej firmy.

M. Żalińska: Dla mnie wroga akwizycja prowadzi do zamknięcia produkcji i przejęcia rynku.

M. Grudziński: Na polskim rynku jest to margines transakcji M&A. Ponadto uważam, że jest to szczególnie drogi sposób walki z konkurencją, na który można się decydować w ostateczności. Względy finansowe przemawiają przeciwko takim akurat strategiom.

M. Richter: Znam przypadki firm, które rozważały IPO, ale zrezygnowały, bo obawiały się przejęcia przez znacznie większe spółki publiczne, jednak nie dlatego, że traktowały potencjalne przejęcie jako wrogie, raczej obawiano się skutków poszukiwania efektów synergii, a takich korzyści szuka się bardziej w spółce przejmowanej.

Redakcja "CEO Magazynu Top Menedżerów" zaprasza na dwa kolejne panele:

- w maju "Finansowanie rozwoju a cykl życia firmy"http://www.magazynceo.pl/finansowanierozwojufirmy

- w czerwcu "Zarządzanie wartością firmy".