Strategie debiutu

Szczególnie efektowne debiuty giełdowe przepro-wadzane są w warunkach rozpoczynającej się hossy, a to znaczy, że były przygotowywane, gdy jeszcze trwała bessa.

Szczególnie efektowne debiuty giełdowe przepro-wadzane są w warunkach rozpoczynającej się hossy, a to znaczy, że były przygotowywane, gdy jeszcze trwała bessa.

Strategie debiutu

Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników.

Czas oczekiwania na powrót dobrej koniunktury na giełdzie warto wykorzystać na stworzenie strategii giełdowego debiutu. Zyski z pierwszej publicznej emisji są zaskakująco różne. Transfer kapitału można zwiększyć, inwestorzy są skłonni zapłacić więcej, jeżeli spółka przygotowująca IPO potrafi przekonać do swej strategii wzrostu wartości firmy.

Wybierając się na giełdę po kapitał, trzeba znaleźć sojuszników w przygotowaniu i przeprowadzeniu oferty. I zwykle mamy dylemat: zaangażować tańszych czy lepszych? Powierzyć przygotowanie oferty doradcom i specjalistom z domu maklerskiego, akceptując ich duże koszty, ale mieć nadzieję na sprzedaż akcji po wysokiej cenie, albo przeciwnie - zaoszczędzić na kosztach i być może stracić szansę na efektywną sprzedaż akcji. Ale czy ewentualna wyższa cena oferty zrekompensuje poniesiony wydatek, jeśli w ogóle wystąpi?

Niedoszacowanie IPO to utrata korzyści dla spółki. Aby takie ryzyko zminimalizować, potrzebna jest właśnie trafna strategia giełdowego debiutu. O tym dyskutowali podczas warsztatów zorganizowanych przez "CEO Magazyn Top Menedżerów" uczestnicy debaty.

"Pierwsza oferta publiczna oraz czynniki mające wpływ na jej sukces" - to temat przygotowany przez Dom Maklerski PKO BP prezentowany przez Olafa Grelowskiego dyrektora sprzedaży Wydziału Rynków Kapitałowych DM PKO BP, i radcę prawnego Macieja Kaflińskiego. Na prezentację składały się m.in. następujące wątki: * co decyduje o sukcesie oferty publicznej; * equity story jako pochodna dobrej strategii spółki; * optymalna struktura oferty.

Strategie debiutu

Niedoszacowanie IPO to utrata korzyści dla spółki. Aby takie ryzyko zminimalizować, potrzebna jest właśnie trafna strategia giełdowego debiutu.

Adam Górecki, wiceprezes zarządu spółki doradczej Access, przedstawił prezentację "IPO jako element finansowania strategii rozwoju spółki". Pośród poruszanych kwestii decydujących o właściwym przygotowaniu emitenta znalazły się takie wątki, jak: * strategia rozwoju spółki; * struktura finansowania działalności firmy; * wycena fundamentalna a rynkowa; * warunki oferty a przyszłe notowania giełdowe.

Kancelaria prawna Allen & Overy A. Pędzich spółka komandytowa przedstawiła i oceniła najważniejsze zagadnienia prawne w procesie IPO. Radca prawny z tej kancelarii Maciej Kania i aplikant adwokacki Bartosz Smardzewski mówili o: * czynnikach ryzyka związanych z IPO; * odpowiedzialności za prospekt; * corporate governance; * obowiązkach informacyjnych spółki publicznej.

"Budowa zaufania akcjonariuszy przez debiutantów giełdowych" - to temat prezentacji przygotowanej przez CC Group sp. z o.o. Składały się na nią m.in. następujące aspekty: * budowa spójnego przekazu inwestycyjnego; * komunikacja z inwestorami i mediami podczas oferty publicznej; * debiut na giełdzie i co dalej? Prezes CC Group Adam Kalkusiński i menedżer Michał Wierzchowski przedstawili także studium przypadku dotyczące debiutów na warszawskiej giełdzie.

Z uwagi na ogromne zainteresowanie tematami, warsztaty zakończyły się dyskusją, która trwała ponad godzinę