Strategiczne alianse

Kobiety częściej polegają na charyzmie i sile osobistej niż na uprawnieniach formalnych związanych z tytułem czy stanowiskiem. Z tego powodu trzeba rozszerzyć definicję przywództwa w firmie.

Kobiety częściej polegają na charyzmie i sile osobistej niż na uprawnieniach formalnych związanych z tytułem czy stanowiskiem. Z tego powodu trzeba rozszerzyć definicję przywództwa w firmie.

Strategiczne alianse

Prowokacja, przyznaję. Wybrałem jedno zdanie z książki, wyrwane z kontekstu. A przecież książka sześciu autorów (wykładowców University of Virginia) jest wszechstronna. Dotyczy marketingu, zarządzania operacyjnego, rachunkowości, finansów czy strategii. To publikacja dla wszystkich menedżerów, a nie tylko dla tych, którzy wybierają się na MBA.

Najciekawsza dla mnie jej część opisuje alianse strategiczne. Zwłaszcza że pisano o tym niewiele. To coś więcej niż fuzje i przejęcia. Nawet jeśli jest to alians okresowy, kończy się podążaniem firm ich własną drogą.

Przedsiębiorstwa zdolne do zawarcia aliansu osiągną wyraźną przewagę nad ich mniej konkurencyjnymi rywalami. Alianse są kluczem do osiągnięcia sukcesu konkurencyjnego w XXI wieku, choć poważne alianse z połowy lat 90. rozpadają się na początku nowego stulecia. I to pomimo że statystyki nie zachęcają do ich tworzenia, gdyż prawdopodobieństwo niepowodzenia to 60%.

Lockheed Martin wygrał kontrakt na ponad 200 mld USD na wielozadaniowy samolot bojowy F-35, zawierając serię aliansów. Po to, by wygrać rywalizację z Boeingiem. Problem logistyczny, z którym teraz zmaga się Lockheed Martin, polega na tym, że jego partnerzy są w 26 stanach USA, a także w innych krajach.

Jednak to alians umożliwia partnerom pracę w warunkach komfortu i porozumienia przed zaangażowaniem się w kosztowną fuzję, pozwala na eliminację błędów powstających podczas szybkich przejęć. Nawet jeśli porażka jest nieodłącznym elementem aliansu, to partnerzy zawsze się czegoś od siebie uczą.

Robert F. Bruner i inni autorzy, "MBA. Kompendium. Nowatorska teoria i praktyka biznesu prosto z najbardziej prestiżowych kursów MBA", Wydawnictwo HELION s. 362.