Strategia z paradoksami

W dziedzinie strategii roi się od rozmaitych teorii, podejść i filozofii, przedstawianych każdorazowo jako klucz do skutecznego zarządzania. Przypomina to wielkie targowisko, tak twierdzą autorzy książki, która z wielu powodów zasługuje na rekomendacje.

W dziedzinie strategii roi się od rozmaitych teorii, podejść i filozofii, przedstawianych każdorazowo jako klucz do skutecznego zarządzania. Przypomina to wielkie targowisko, tak twierdzą autorzy książki, która z wielu powodów zasługuje na rekomendacje.

Strategia z paradoksami

Jedenaście rozdziałów, ale aż trzydzieści intrygujących studiów przypadków, dotyczących znanych firm, takich jak choćby Disney, Airbus, 3 M, Red Bull czy Kodak. Ale to nie jedyne atuty konstrukcji tej książki. Rozdziały poświęcone są myśleniu strategicznemu, formułowaniu strategii na poziomie korporacji bądź sieci, w kontekście branżowym, organizacyjnym czy międzynarodowym, a każdy z rozdziałów (poza pierwszym, a więc wprowadzeniem) zawiera opis paradoksu, który może wyniknąć z przyjęcia opisywanego sposobu myślenia. Mamy więc paradoks rewolucji i ewolucji w firmie, rynku i zasobów, rywalizacji i współpracy, kontroli i chaosu. I nic w tym dziwnego, bo choćby dylemat, czy w myśleniu strategicznym powinno się kłaść nacisk na logiczne rozumowanie, czy raczej na kreatywność, zawsze pozostanie bez stabilnego rozstrzygnięcia. I co jeszcze cieszy czytelnika - to wszystko opowiadane jest przez autorów często poprzez dodatkowe studia przypadków.

Stratedzy na poziomie korporacji nieustannie balansują między wykorzystywaniem synergii a zachowaniem refleksu rynkowego jednostki operacyjnej. Jeżeli firma chce osiągnąć korzyści wynikające z synergii, musi zintegrować w wielu zakresach działania prowadzone przez jej poszczególne jednostki operacyjne, a to prowadzi do ograniczenia ich autonomii. Na dodatek integracja kosztuje, często wymaga wprowadzenia jeszcze jednego szczebla zarządzania, a jednostki organizacyjne tracą część swych zdolności do wykorzystywania swej własnej strategii dotyczącej ich obszaru działalności. I wtedy tracą refleks rynkowy (paradoks refleksu i synergii). Jak tego uniknąć? Odpowiedź poda-na poprzez studium przypadku, czyli w sposób, który jako czytelnik lubię najbardziej.

Bob de Wit, Ron Meyer,"Synteza strategii", Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne