Strategia Biotonu, wzrost przez globalizację

Bioton inwestuje w wielu regionach świata. Już ponad 50% przychodów firmy pochodzi ze sprzedaży realizowanej przez jej zagraniczne spółki zależne.

Bioton inwestuje w wielu regionach świata. Już ponad 50% przychodów firmy pochodzi ze sprzedaży realizowanej przez jej zagraniczne spółki zależne.

Bioton jest jedynym polskim wytwórcą oraz jednym z nielicznych w świecie producentów insuliny ludzkiej, którzy posiadają zarówno własną produkcję substancji, jak i form gotowych. W 2006 r. udział spółki w polskim rynku klasycznych insulin ludzkich wzrósł do poziomu 25 - 26%. Bioton rozpoczął działalność od sprzedaży leków i wytwarzania antybiotyków. Dopiero później zaczął produkować insulinę ludzką pod nazwą Gensulin. Od 16 marca 2005 r. jest notowany na warszawskiej GPW.

Bioton jest odpowiedzialny za całą działalność produkcyjną Grupy Bioton, w której skład wchodzi 15 spółek zależnych i stowarzyszonych. Bioton Trade, polska spółka w 100% zależna od Biotonu, zajmuje się dystrybucją produktów.

Globalna strategia rozwoju

W 2007 r. Bioton planuje zwiększyć przychody Grupy do 350 mln zł z 214 mln zł zrealizowanych w 2006 r. Wzrost przychodów ma być osiągnięty dzięki zwiększeniu sprzedaży w Polsce, wyższym obrotom w Rosji i na rynkach azjatyckich, jak również dzięki realizacji planu spółki związanego z przejęciami oraz eksportem. Do połowy 2008 r. Bioton planuje osiągnąć 5% udziału w światowym rynku produktów biotechnologicznych, a w ciągu najbliższych 5 - 6 lat chce posiadać 10% światowego rynku. Obecnie udział ten wynosi ok. 2%.

Jednym z głównych kierunków rozwoju Biotonu jest wzmocnienie pozycji na polskim rynku insuliny. W 2006 r. całkowita wartość rynku insulin w Polsce wynosiła 463 mln zł, co oznacza wzrost o ok. 7% w porównaniu do roku 2005. Wzrost sprzedaży insuliny na rynku polskim związany jest przede wszystkim ze zmianami demograficznymi i rozpowszechnieniem cukrzycy. Wg prof. J. Tatonia (ekspert WTO i profesor Akademii Medycznej Warszawie), zapotrzebowanie na insulinę w Polsce wzrośnie o ok. 33% do 2025 r. W 2007 r. Bioton zamierza zwiększyć udział w krajowym rynku insuliny do 30%, z 25% odnotowanych na koniec ubiegłego roku. Bioton dąży także do zdobycia znaczącej pozycji na globalnym rynku insuliny poprzez koncentrację na rynkach charakteryzujących się szybko rosnącą liczbą zachorowań na cukrzycę, która jest spowodowana poprawą jakości i zasięgu opieki zdrowotnej, co zwykle towarzyszy wzrostowi gospodarczemu. Rynki chiński, indyjski i rosyjski są szczególnie istotne dla realizacji planów spółki. Na tych rynkach występuje zazwyczaj mniejsza konkurencja ze strony największych światowych producentów farmaceutyków.

Perspektywy związane z globalnym rynkiem insuliny są bardzo korzystne. WHO spodziewa się, że w 2030 r. liczba chorych na cukrzycę sięgnie ok. 366 mln, przy czym najwięcej chorych - ok. 33% - będzie w rejonie Azji Południowo-Wschodniej (głównie w Indiach, Chinach, Indonezji i Bangladeszu), w rejonie Zachodniego Pacyfiku - 20%, Ameryki Północnej i Południowej - ok. 18% oraz Europy - ok. 15%.

W Indiach i Chinach wskaźniki konsumpcji insuliny ludzkiej rosną bardzo szybko, ponieważ zwiększa się wykrywalność cukrzycy, a insulina zwierzęca zastępowana jest insuliną ludzką. Liczba chorych na cukrzycę w Chinach stanowi 20% wszystkich chorych na świecie. Obecnie zdiagnozowanych jest tam tylko ok. 10% przypadków cukrzycy, co oznacza, że ok. 90% chorych nie stosuje leczenia insuliną.

W państwach byłego Związku Radzieckiego największy udział (ok. 70%) w wartości rynku insuliny ma Rosja. Rynek insulin ludzkich w tym kraju w 2006 r. był szacowany na około 280 mln USD. Przypuszcza się, że duża liczba przypadków cukrzycy w Rosji nie została jeszcze zdiagnozowana, dlatego tam również spodziewany jest dynamiczny wzrost rynku insuliny. Według zapowiedzi, w 2007 r. Bioton planuje uzyskać ze sprzedaży w Rosji 40 - 50 mln USD przychodów i osiągnąć tym samym ok. 20% udziału w rynku insuliny klasycznej na tym rynku. Rosyjska spółka Bioton Wostok jest w trakcie budowy zakładu, który od pierwszej połowy 2008 r. będzie produkował gotowe formy insuliny ludzkiej.

Kolejna spółka grupy Bioton, SciGen, sprzedaje swoje produkty m.in. w Singapurze, Indiach, Korei Południowej, Pakistanie, Izraelu, Filipinach, Hongkongu i Wietnamie. SciGen w Izraelu posiada zakład, który jeszcze w 2007 r. rozpocznie produkcję substancji szczepionki przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B. Zakład w Izraelu stanie się centrum wytwórczym szczepionki, która może być sprzedawana na całym świecie. Tymczasem kolejna spółka należąca do SciGen, Shreya Biotech Private Ltd. w Indiach, jest w trakcie budowy zakładu wytwarzającego insulinę. Produkcja rozpocznie się w 2008 r.

Poprzez joint venture Hefei-SciGen-Bioton, Bioton zamierza zainwestować w latach 2007 - 2008 25 mln USD w budowę zakładu produkcyjnego, w którym będą wytwarzane m.in. insulina ludzka oraz szczepionka przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B. Zakład ma rozpocząć produkcję w 2009 r. Joint venture będzie się również zajmował sprzedażą tych produktów na terenie Chin oraz będzie prowadził badania rozwojowe w zakresie produktów biotechnologicznych.

Indar - największy producent insuliny na Ukrainie - posiada zakład produkcyjny w Kijowie. Szacowany udział Indaru w ukraińskim rynku insuliny w 2006 r wyniósł około 70%, przy przychodach ze sprzedaży na poziomie ok. 60 mln zł. W 2007 r. Bioton zamierza przejąć pozostałe 70% akcji Indaru. Dzięki temu zwiększy dostęp do rynku ukraińskiego i będzie mógł stopniowo przekształcać produkty spółki Indar z insuliny zwierzęcej na ludzką, produkowaną na bazie substancji wytwarzanej przez Bioton.

<hr>

Strategia Biotonu, wzrost przez globalizację

Światowa ekspansja Biotonu

1. Rosja - Bioton Wostok, w której Bioton ma 38% udziałów, zajmuje się rejestracją produktów Biotonu, zwłaszcza insuliny ludzkiej, oraz ich dalszą dystrybucją i sprzedażą na terytorium Rosji.

2. Singapur - SciGen, (Bioton posiada 90.54% akcji SciGen) jest notowana na Australijskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (ASX). Działalność SciGen obejmuje sprzedaż opartych na licencjach produktów biotechnologicznych, w tym ludzkiego hormonu wzrostu, insuliny ludzkiej oraz szczepionki przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B. Do spółki SciGen należą spółki: SciGen Izrael 3., SciGen Australia 4., SciGen Korea 5. oraz Shreya Biotech Private Ltd w Indiach 6..

7. Chiny - Bioton i SciGen zawarły z Hefei Life Science & Technology Park Investments & Development Co. Ltd umowę spółki joint venture Hefei-SciGen-Bioton. Bioton posiada 24% w kapitale zakładowym joint venture, Hefei - 25%, a SciGen - 51%.

8. Ukraina - Bioton nabył 100% udziałów spółki Mindar Holdings Ltd z siedzibą na Cyprze oraz Germonta Holdings Ltd, stając się tym samym właścicielem 29.29% kapitału zakładowego ukraińskiej spółki Indar 9.

10. Kazachstan - razem z rosyjskimi i kazachskim partnerami Bioton powołał spółkę Bioton-Asia i nabył 33.33% jej akcji.

11. Szwajcaria - w marcu tego roku Bioton przejął firmę BioPartners Holding AG, która jest właścicielem 100% udziałów w spółkach BioPartners GmgH w Szwajcarii oraz BioPartners GmbH w Niemczech, prowadzących działalność w branży biotechnologicznej.

<hr>