Spór o innowację

Technologie IT oferowane obecnie na rynku są innowacyjne i gwarantują powodzenie w biznesie. Podczas debaty oksfordzkiej Klubu CIO o prawdziwość tej tezy spierały się drużyny przedstawicieli rynku oraz CIO.

Spór o innowację

Od lewej: Andrzej Krasuski, Przemysław Szuder, Wojciech Zaremba, Jarosław Jędrzejowski,Łukasz Neuman, Tomasz Matuła, Szymon Augustyniak.

Debata oksfordzka coraz mocniej wpisuje się w działania Klubu CIO - przed rokiem doszło do debaty CIO - Dostawcy IT, w marcu br. w tej formule CIO dyskutowali z CFO. W czerwcu br. ponownie do debaty zaprosiliśmy przedstawicieli Dostawców i CIO. Zaproszenie przyjęli:

po stronie CIO:

Tomasz Matuła, Telekomunikacja Polska; Łukasz Neuman, Kruk SA; Jarosław Jędrzejowski, Ciech SA;

po stronie branży IT:

Przemysław Szuder, Microsoft; Wojciech Zaremba, Tieto; Andrzej Krasuski, NextiraOne.

Tezy wyjściowej broniła drużyna dostawców IT, a drużyna CIO starała się ją obalić. W debacie aktywny udział brała publiczność, złożona z top menedżerów reprezentujących obie strony rynku IT.

Ostatecznie - publiczność wskazała nieznacznie wygraną drużyny CIO.

Relacja wideo:http://cio.cxo.pl/news/373126/Debata.oksfordzka.CIO.kontra.Vendorzy.IT.html.

Spór o innowację


TOP 200
Na ten temat
Magazyny CXO
Partnerzy Klubu CIO
O Klubie

Klub CIO to niezależna organizacja, która istnieje od 2003 roku. Powstał z inicjatywy International Data Group Poland S.A., amerykańskiego wydawnictwa, które prowadzi Kluby CIO w wielu różnych krajach.

Stworzony dla dyrektorów IT Klub CIO, to przede wszystkim dwie wartości najczęściej podkreślane przez samych członków Klubu. Po pierwsze - poszerzanie zakresu swojej wiedzy oraz - po drugie - możliwość spotkania się w swobodnej atmosferze, w gronie znakomitych menedżerów i porozmawianie o tym, co ważne dla każdego CIO.

Jak działa Klub CIO?
 • regularne spotkania w gronie kilkudziesięciu CxO (w większości CIO)
 • 2,5 godziny programu merytorycznego plus 1-2 godziny networkingu
 • spotkania w Warszawie i innch miastach (Gdańsk, Wrocław, i in.)
 • komunikacja w ramach grupy Klub CIO na LinkedIn
 • serwis cxo.pl – służy wymianie wiedzy, doświadczeń, przedstawia historie i dokonania członków Klubu CIO
 • udział w badaniach i dostęp do ich wyników – unikalne źródło wiedzy o opiniach i doświadczeniach innych CIO
Warto brać udział w Klubie CIO, aby
 • rozwijać wiedzę o dobrych praktykach zarządzania IT
 • wymieniać doświadczenia z najlepszymi CIO
 • zyskać uznanie na forum firmy i w społeczności IT
 • poprawiać własną skuteczność w realizacja celów IT i firmy
 • budować lepsze zrozumienie roli i zadań nowoczesnego CIO
 • uzyskać realny wpływ na strategię firmy