Spór o innowację

Technologie IT oferowane obecnie na rynku są innowacyjne i gwarantują powodzenie w biznesie. Podczas debaty oksfordzkiej Klubu CIO o prawdziwość tej tezy spierały się drużyny przedstawicieli rynku oraz CIO.

Od lewej: Andrzej Krasuski, Przemysław Szuder, Wojciech Zaremba, Jarosław Jędrzejowski,Łukasz Neuman, Tomasz Matuła, Szymon Augustyniak.

Od lewej: Andrzej Krasuski, Przemysław Szuder, Wojciech Zaremba, Jarosław Jędrzejowski,Łukasz Neuman, Tomasz Matuła, Szymon Augustyniak.

Debata oksfordzka coraz mocniej wpisuje się w działania Klubu CIO - przed rokiem doszło do debaty CIO - Dostawcy IT, w marcu br. w tej formule CIO dyskutowali z CFO. W czerwcu br. ponownie do debaty zaprosiliśmy przedstawicieli Dostawców i CIO. Zaproszenie przyjęli:

po stronie CIO:

Tomasz Matuła, Telekomunikacja Polska; Łukasz Neuman, Kruk SA; Jarosław Jędrzejowski, Ciech SA;

po stronie branży IT:

Przemysław Szuder, Microsoft; Wojciech Zaremba, Tieto; Andrzej Krasuski, NextiraOne.

Tezy wyjściowej broniła drużyna dostawców IT, a drużyna CIO starała się ją obalić. W debacie aktywny udział brała publiczność, złożona z top menedżerów reprezentujących obie strony rynku IT.

Ostatecznie - publiczność wskazała nieznacznie wygraną drużyny CIO.

Relacja wideo: http://cio.cxo.pl/news/373126/Debata.oksfordzka.CIO.kontra.Vendorzy.IT.html.