Ślepe cele

Panuje powszechne przekonanie, że wyznaczanie sobie ambitnych celów pomaga być skutecznym, skoncentrowanym i odnosić sukcesy we wszystkim - od meczu tenisa, przez egzaminy aż po stanie się CEO swojej firmy. Jednak wyznaczanie celów pracownikom ma również swoją ciemną stronę - wynika z ostatnich badań naukowców z Wharton.

Panuje powszechne przekonanie, że wyznaczanie sobie ambitnych celów pomaga być skutecznym, skoncentrowanym i odnosić sukcesy we wszystkim - od meczu tenisa, przez egzaminy aż po stanie się CEO swojej firmy. Jednak wyznaczanie celów pracownikom ma również swoją ciemną stronę - wynika z ostatnich badań naukowców z Wharton.

Ślepe cele

Wystarczy przypomnieć sobie niedawne skandale korporacyjne. Dyrektorzy zostali przyłapani na fałszowaniu ksiąg, a fałszowali je, by osiągnąć kwartalny cel, którego oczekiwali analitycy z Wall Street. Sprzedawcy zawyżają raporty sprzedaży, producenci dostarczają niegotowe produkty, a centra serwisowe wykonują niepotrzebne naprawy - często po to, aby osiągnąć wewnętrzne czy zewnętrzne cele sprzedażowe.

W opracowaniu "Wyznaczanie celów jako motywator nieetycznego zachowania" Maurice Schweitzer, wykładowca w Wharton University, i jego koledzy Lisa Ordonez z Universty of Arizona oraz Bambi Douma z University of Montana twierdzą, że wyznaczanie celów - popularne narzędzie zarządzania - może być z korzyścią używane w organizacjach, jednak może zachęcać ludzi do fałszywego przedstawiania sukcesu, który osiągnęli, tylko po to, aby konkretne cele osiągnąć. Zdaniem autorów opracowania, osoby, które mają wyznaczone cele i nie są w stanie ich osiągnąć, są bardziej skłonne do nieetycznych zachowań niż osoby, które po prostu starają się pracować jak najlepiej, bez konieczności osiągnięcia konkretnego celu.

Gdy Schweitzer rozpoczął studia nad zarządzaniem przez wyznaczanie celów, okazało się, że niemal wszystkie prace na ten temat poruszały jedynie wątek osiąganych korzyści, "wyznaczanie celów jest jednym z najważniejszych działań menedżerów motywującym pracowników" - wynikało z większości opracowań. Okazało się, że firmy często utożsamiają osiągnięcie wyznaczonych celów z autentycznymi wynikami. Problem zaczyna się, gdy pracownicy nie osiągają celów, a zwłaszcza jeśli są od ich osiągnięcia o włos.

"Ludzie oszukują" - uważa Schwietzer. Czemu? Ponieważ są zmotywowani do osiągnięcia celu, a kiedy są już bardzo blisko, ale im się nie udaje, ogromna jest pokusa naciągnięcia wyników. W dodatku bardzo łatwo usprawiedliwiają decyzję o oszustwie, mówiąc sobie, że zasługują na osiągnięcie celu i zasługują na nagrodę za jego osiągnięcie.

Na podstawie [email protected], "Goal setting and cheating: why they often go together in the workplace"