Sławomir Zawadzki na czele Banku Pocztowego

Na posiedzeniu 21 września 2016 r. Rada Nadzorcza Banku jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie powołania Sławomira Zawadzkiego na Prezesa Zarządu Banku Pocztowego S.A.

Sławomir Zawadzki objął stanowisko Prezesa Zarządu Banku Pocztowego S.A. 21 września 2016 r. Wcześniej, od 1 lipca 2016 r. w Banku Pocztowym pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu, p.o. Prezesa Zarządu, nadzorując Obszar Zarządzania Strategicznego i Informatyki.

Z sektorem finansowym Sławomir Zawadzki związany jest od wielu lat, ostatnio jako Wiceprezes Zarządu, p.o. Prezesa Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A. Wcześniej, w latach 2007-2011 Doradca Prezesa Narodowego Banku Polskiego i Wiceprzewodniczący Komisji Budżetowej NBP oraz reprezentant banku centralnego w Radzie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Od 1998 do 2001 r. Wiceprezes ds. Finansowych Banku Pocztowego S.A. Kierował także Zespołem ds. Współpracy z Zagranicznymi Instytucjami Finansowymi w PKO BP oraz Działem Finansowym Korporacji Brokerów Ubezpieczeniowych Protektor S.A.

Sławomir Zawadzki na czele Banku Pocztowego

Sławomir Zawadzki jest absolwentem studiów doktoranckich w dziedzinie ekonomii w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej, studiów MBA Wydziału Zarządzania Biznesem w Uniwersytecie Wisconsin (USA) oraz Wydziału Mechanicznego Energetyki

i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. W latach 1995-96 był stypendystą Kongresu Stanów Zjednoczonych w ramach East Central European Scholarship Program administrowanego przez Uniwersytet Georgetown (Waszyngton, USA).

Zarząd X kadencji uzupełniają, powołani z dniem 1 lipca w związku z zakończeniem prac Zarządu IX kadencji Rada Nadzorcza Banku Pocztowego S.A.:

  • Magdalena Nawara, Członek Zarządu Banku Pocztowego odpowiedzialny za Obszar Ryzyka,
  • Jerzy Konopka, Członek Zarządu Banku Pocztowego odpowiedzialny za Obszar Finansów,
  • Krzysztof Telega, Członek Zarządu Banku Pocztowego odpowiedzialny za Obszar Biznesu i Skarbu,
  • Robert Kuraszkiewicz, Członek Zarządu Banku Pocztowego odpowiedzialny za Obszar Wsparcia oraz Współpracy z Pocztą Polską S.A.

30 czerwca 2016 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Pocztowego S.A., które m.in. zatwierdziło sprawozdanie finansowe Banku za 2015 rok oraz udzieliło członkom Zarządu Banku w 2015 r.: Tomaszowi Bogusowi, Szymonowi Miderze, Michałowi Sobiechowi, Hubertowi Meronk, Pawłowi Spławskiemu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.