Sławomir Majman ponownie prezesem PAIiIZ

  • (pw),

W dniu 16 kwietnia 2015, w wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego, Rada Nadzorcza Spółki podjęła jednogłośnie uchwałę o powołaniu Pana Sławomira Majmana na stanowisko Prezesa Zarządu PAIiIZ S.A. V wspólnej kadencji.

Sławomir Majman pełni funkcję prezesa PAIiIZ od lipca 2009 roku. Wcześniej, od września 2008 roku był członkiem zarządu ds promocji gospodarczej, a w latach 1994 - 1997 był również członkiem Rady Nadzorczej PAIiIZ. Przez wiele lat, od 1991 do 2008 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Targów Warszawskich. Swoją karierę zawodową rozpoczął Przedsiębiorstwie Reklamy i Wydawnictw Handlu Zagranicznego AGPOL, gdzie w latach 1973 - 1991 przeszedł kolejne szczeble kariery zawodowej od stażysty do dyrektora.

Sławomir Majman ukończył Wydział Stosunków Międzynarodowych w Moskiewskim Państwowym Instytucie Spraw Międzynarodowych przy MSZ ZSRR (1968 - 1973) oraz Studium Organizacji i Zarządzania w Centrum Doskonalenia Kadr Kierowniczych (1987 - 1988)

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. (PAIiIZ) powstała 24 czerwca 2003 roku w wyniku połączenia Państwowej Agencji Inwestycji Zagranicznych S.A. (PAIZ) oraz Polskiej Agencji Informacyjnej S.A. (PAI). Agencja w swojej działalności korzysta z dorobku swoich poprzedniczek: PAIZ prowadzącej działania zwiększające napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz PAI, której głównym celem była promocja Polski za granicą.