Skuteczna komunikacja w chmurze

W organizacji rozproszonej, takiej jak Trakcja, chmura jest dobrym sposobem na skuteczną, ujednoliconą komunikację bez dużych nakładów finansowych. Dodatkowo model ten upraszcza i przyspiesza wdrażanie nowych usług

Jakub Zakrzewski,

dyrektor Grupy Trakcja PRKiI SA ds. IT

Trakcja PRKiI SA jest jednym z największych podmiotów działających w branży modernizacji linii kolejowych i budownictwa infrastrukturalnego w Polsce. Spółka powstała w 2013 r. z połączenia Trakcji SA i Przedsiębiorstwa Robót Kolejowych i Inżynieryjnych SA, działających na rynku polskim od ponad 60 lat.

Grupa Trakcja wykonuje wiele kluczowych kontraktów związanych z modernizacją infrastruktury kolejowej w Polsce. Jest również aktywna w branży miejskiego transportu szynowego, infrastruktury drogowej, mostowej i energetycznej. Podmioty zależne spółki prowadzą działalność w zakresie przygotowania studiów wykonalności i dokumentacji projektowej, specjalistycznych usług utrzymania infrastruktury kolejowej, jak również budownictwa mieszkaniowego i kubaturowego.

Grupa wymaga efektywności

W skład Grupy Trakcja – obok spółki czołowej Trakcja PRKiI – wchodzą podmioty zależne: AB Kauno Tiltai, największa firma w branży budownictwa infrastrukturalnego w krajach nadbałtyckich, Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów sp. z o.o. w Białymstoku, PRK 7 Nieruchomości, Torprojekt sp. z o.o.. W skład Grupy Trakcja wchodzi również spółka Bahn Technik Wrocław (50% udziału Trakcja PRKiI).

Każda ze spółek Grupy Trakcja miała do niedawna odrębny system pocztowy pochodzący od bardzo różnych producentów. Taka sytuacja była wysoce nieefektywna ze względu na trudności w utrzymaniu wielu różnych systemów pocztowych, a także zapewnieniu współpracy na poziomie wyższym niż tylko wymiana poczty.

Dlatego niezmiernie istotną sprawą stało się uporządkowanie i ujednolicenie systemu pocztowego w obrębie grupy, a także zapewnienie nowoczesnej platformy komunikacyjnej. Firma postanowiła wdrożyć system wideokonferencyjny, system pracy grupowej nad dokumentem oraz zapewnić bezpieczne i dostępne miejsce do przechowywania danych dla całej grupy.

Chmura najlepszym wyborem

Pierwszym problemem, który należało rozwiązać, był wybór miedzy systemem lokalnym a rozwiązaniem cloud computing. Wykonana analiza finansowa TCO wykazała lepszą efektywność finansową i szybszy zwrot z inwestycji w przypadku zastosowania właśnie tego ostatniego rozwiązania. Zainteresowanie rozwiązaniem Microsoft podyktowane było chęcią wprowadzenia wysoko wydajnego, bezpiecznego i skalowalnego rozwiązania oraz w miarę możliwości jak najbardziej bezobsługowego. Ważne było, by rozwiązanie spełniało wymagania prawne obowiązujące na terenie Polski i Unii Europejskiej. A Microsoft Office 365 i Windows Azure okazały się bezkonkurencyjne pod względem kosztów, funkcjonalności, bezpieczeństwa, także pod względem dostosowania do prawodawstwa polskiego i unijnego. Spółka wdrożyła usługę poczty Online, komunikator Lync z funkcją wideokonferencji, platformy Sharepoint wraz ze Skydrive PRO oraz Windows Azure, co pozwala na szybkie wprowadzanie nowych usług. Projekt migracji dotychczasowej poczty do usługi chmurowej firmy Microsoft wraz z utworzeniem nowego środowiska AD i uruchomieniem usług w Windows Azure trwał  tylko miesiąc. Migracja była wykonywana przez firmę zewnętrzną, partnera Microsoft specjalizującego się w rozwiązaniach cloud. W dalszej kolejności planowane jest wyniesienie kolejnych usług do chmury i podłączenie kolejnych spółek. „Rozwiązania chmurowe firmy Microsoft uprościły działanie departamentu IT, a pracownicy tego działu mogli się zaangażować w inne projekty budujące przewagę biznesową firmy. Rozwiązania chmurowe to obecnie najbardziej korzystna forma przetwarzania danych i wsparcia informatycznego firm. Dzięki wyborowi usług w takim modelu dział IT może w szybki sposób uruchamiać kolejne usługi i optymalnie je wykorzystywać” – podsumowuje Jakub Zakrzewski, dyrektor Grupy Trakcja PRKiI SA ds. IT.


TOP 200
Na ten temat
Magazyny CXO
Partnerzy Klubu CIO
O Klubie

Klub CIO to niezależna organizacja, która istnieje od 2003 roku. Powstał z inicjatywy International Data Group Poland S.A., amerykańskiego wydawnictwa, które prowadzi Kluby CIO w wielu różnych krajach.

Stworzony dla dyrektorów IT Klub CIO, to przede wszystkim dwie wartości najczęściej podkreślane przez samych członków Klubu. Po pierwsze - poszerzanie zakresu swojej wiedzy oraz - po drugie - możliwość spotkania się w swobodnej atmosferze, w gronie znakomitych menedżerów i porozmawianie o tym, co ważne dla każdego CIO.

Jak działa Klub CIO?
 • regularne spotkania w gronie kilkudziesięciu CxO (w większości CIO)
 • 2,5 godziny programu merytorycznego plus 1-2 godziny networkingu
 • spotkania w Warszawie i innch miastach (Gdańsk, Wrocław, i in.)
 • komunikacja w ramach grupy Klub CIO na LinkedIn
 • serwis cxo.pl – służy wymianie wiedzy, doświadczeń, przedstawia historie i dokonania członków Klubu CIO
 • udział w badaniach i dostęp do ich wyników – unikalne źródło wiedzy o opiniach i doświadczeniach innych CIO
Warto brać udział w Klubie CIO, aby
 • rozwijać wiedzę o dobrych praktykach zarządzania IT
 • wymieniać doświadczenia z najlepszymi CIO
 • zyskać uznanie na forum firmy i w społeczności IT
 • poprawiać własną skuteczność w realizacja celów IT i firmy
 • budować lepsze zrozumienie roli i zadań nowoczesnego CIO
 • uzyskać realny wpływ na strategię firmy