SAS Forum 2012: "Digital Economy - Opportunities and Solutions"

Konferencja SAS Forum 2012 odbędzie się w Warszawie, w dniach 9-10 października. Tematem są możliwości, jakie niosą ze sobą era Big Data i Gospodarka Cyfrowa. CIO Magazyn Dyrektorów IT jest patronem medialnym wydarzenia.

SAS Forum 2012: "Digital Economy - Opportunities and Solutions"

W imieniu Organizatorów SAS Forum zapraszamy Państwa na konferencję.

Business Day - 9 października 2012 - Hotel Marriott Warszawa

Technology Day - 10/11/12 października 2012 - SAS Innovation Hub

Podczas konferencji SAS Forum 2012 mowa będzie o wyzwaniach i możliwościach, jakie niosą ze sobą era Big Data i Gospodarka Cyfrowa. Mamy potencjał i ambicję, aby aktywnie uczestniczyć w dyskusji o rzeczywistości, w której ilość danych rośnie w tempie wykładniczym, a ich analiza stanowi nie tylko źródło wiedzy, ale też wyznacza kierunki rozwoju nowatorskich modeli biznesowych. Konferencję SAS Forum 2012 "Digital Economy - Opportunities and Solutions" adresujemy do organizacji chcących wykorzystać nadarzającą się szansę i aspirujących do pozycji Lidera Gospodarki Cyfrowej.

Business Day

9 października 2012 zapraszamy do Hotelu Marriott na Business Day poświęcony kluczowym zagadnieniom związanym z zarządzaniem informacją w dobie dynamicznego rozwoju Gospodarki Cyfrowej. Ewolucja zachowań i oczekiwań społecznych wymusza zmiany zarówno w sposobach prowadzenia biznesu, jak i w funkcjonowaniu instytucji publicznych. Mobilność klienta, jego sytuacja finansowa, miejsca najczęstszych zakupów, samochody, z których korzysta, ryzyka, które ubezpiecza, promocje, które przegląda w Internecie, opinie i komentarze, jakie publikuje w sieciach społecznych, to miliardy bitów danych. Program części biznesowej Forum kierujemy do: członków zarządu, dyrektorów ds. strategii, sprzedaży, marketingu, obsługi klienta, dyrektorów ds. ryzyka, windykacji i likwidacji szkód oraz dyrektorów ds. IT.

Gość specjalny:

Simon Torrance

CEO, STL Partners

Global ICT Agenda Council, World Economic Forum

SAS Forum 2012: "Digital Economy - Opportunities and Solutions"

Światowej klasy ekspert, założyciel i prezes brytyjskiej firmy STL Partners specjalizującej się w opracowywaniu i wdrażaniu innowacyjnych modeli biznesowych. Posiada 20 -letnie doświadczenie w opracowywaniu strategii rynkowych i wprowadzaniu na rynek innowacyjnych rozwiązań i technologii. STL Partners koordynuje inicjatywy Telco 2.0, Digital Commerce 2.0., które kreują nowe trendy i inspirują do budowania innowacyjnej oferty produktów i usług zapewniającej przewagę w dobie nowej ekonomii.

W prezentacji: “Customer Data Monetization in the Digital 2.0 Era: new ways for telcos, banks, retailers and others to leverage their most valuable commodity" przedstawi praktyczne przykłady wykorzystania nowoczesnych technologii do wdrażania innowacyjnych modeli biznesowych i kreowania nowatorskich rodzajów usług w różnych branżach i obszarach biznesowych.

W programie

Prezentacje nowatorskich wdrożeń rozwiązań w różnych branżach i obszarach biznesowych, m.in.:

• Marketing zdarzeniowy w bankowości

• Analityczny CRM - czyli poznajemy naszego klienta (PZU SA)

• Otoczenie korporacyjne data miningu (T-Mobile)

• Data Governance jako element Strategii Zarządzania Informacją (PZU SA)

• Przekształcenie rejestrów administracyjnych w zbiory danych statystycznych (Urząd Statystyczny Warszawa)

• Real-time Fraud Detection and Prevention in the Digital Era (HSBC)

• Identyfikacja i weryfikacja zjawisk przestępczości ubezpieczeniowej (UFG)

• BIG Data i High Performance Analytics

Technology Day

Technology Day organizowany w dniach 10, 11 i 12 października 2012 w SAS Innovation Hub będzie okazją do zapoznania się z najnowszymi technologiami SAS, a także innowacyjnymi kierunkami ich rozwoju i zastosowań. Program części technologicznej kierujemy do analityków, projektantów, programistów, administratorów rozwiązań opartych o oprogramowanie SAS oraz do wszystkich osób, które chciałyby zapoznać się z możliwościami oprogramowania SAS

Sesje tematyczne

Business Day

• Business Analytics for Marketing

• Big Data Analytics

• Business Analytics for Fraud & Risk

• Data Governance

Technology Day

• Integracja danych, analityka i rozwiązania SAS

• Coders' Corner

• Administracja rozwiązaniami SAS

• Pokazy "PowerPoint Free"

Dlaczego warto wziąć udział w SAS Forum 2012?

Udział w Forum umożliwia kontakt z wybitnymi polskimi i zagranicznymi ekspertami oraz dyskusję na aktualne tematy:

• Business 2.0

• Big Data →Smart Data

• High Performance Analytics

• Customer Experience

• Data Governance

• Social Network Analytics

• Jak skorzystać z szansy, którą stwarza Big Data?

• Jak wykorzystać sygnały dostarczane przez klientów?

• Jak zamienić dane w konkurencyjny produkt?

• Jak wdrożyć model biznesowy, który sprawdzi się w przyszłości?

• Jak zostać liderem Digital Economy?

Więcej informacji o konferencji: www.sas.com/poland


TOP 200
Na ten temat
Magazyny CXO
Partnerzy Klubu CIO
O Klubie

Klub CIO to niezależna organizacja, która istnieje od 2003 roku. Powstał z inicjatywy International Data Group Poland S.A., amerykańskiego wydawnictwa, które prowadzi Kluby CIO w wielu różnych krajach.

Stworzony dla dyrektorów IT Klub CIO, to przede wszystkim dwie wartości najczęściej podkreślane przez samych członków Klubu. Po pierwsze - poszerzanie zakresu swojej wiedzy oraz - po drugie - możliwość spotkania się w swobodnej atmosferze, w gronie znakomitych menedżerów i porozmawianie o tym, co ważne dla każdego CIO.

Jak działa Klub CIO?
 • regularne spotkania w gronie kilkudziesięciu CxO (w większości CIO)
 • 2,5 godziny programu merytorycznego plus 1-2 godziny networkingu
 • spotkania w Warszawie i innch miastach (Gdańsk, Wrocław, i in.)
 • komunikacja w ramach grupy Klub CIO na LinkedIn
 • serwis cxo.pl – służy wymianie wiedzy, doświadczeń, przedstawia historie i dokonania członków Klubu CIO
 • udział w badaniach i dostęp do ich wyników – unikalne źródło wiedzy o opiniach i doświadczeniach innych CIO
Warto brać udział w Klubie CIO, aby
 • rozwijać wiedzę o dobrych praktykach zarządzania IT
 • wymieniać doświadczenia z najlepszymi CIO
 • zyskać uznanie na forum firmy i w społeczności IT
 • poprawiać własną skuteczność w realizacja celów IT i firmy
 • budować lepsze zrozumienie roli i zadań nowoczesnego CIO
 • uzyskać realny wpływ na strategię firmy