Rynek poszukuje specjalistów i menedżerów IT

Co trzeci specjalista i menedżer z obszaru IT zmienił pracę w przeciągu ostatniego roku. Aż 95% z nich rozważy ofertę pracy przedstawioną przez rekrutera.

A na ich brak nie mogą narzekać - średnio w ciągu roku otrzymują ponad 7 takich propozycji. Na relokację dla atrakcyjnego stanowiska zdecyduje się 69% badanych przedstawicieli tej branży. W świetle najnowszych wyników cyklicznego badania Antal International specjaliści i menedżerowie są bardzo otwarci na zmiany zawodowe.

Antal International opublikował wyniki cyklicznego badania "Aktywność specjalistów i menedżerów na rynku pracy". Odpowiedzi 1,5 tys. specjalistów i menedżerów wskazują, że są oni bardzo aktywni zawodowo i otwarci na nowe propozycje dotyczące rozwoju kariery.

Kto poszukuje pracy?

30% specjalistów i menedżerów IT poszukuje pracy aktywnie. Ponad połowa (58%) poszukuje pracy biernie - poprzez zamieszczanie swojego cv na portalach rekrutacyjnych i społecznościowych oraz przekazywanie go agencjom rekrutacyjnym. Są to osoby otwarte na nowe propozycje zawodowe. Co trzecia z nich zmieniła pracę w ciągu ostatniego roku. Jednocześnie stosunkowo wysoki odsetek (27%), w porównaniu do innych branż deklaruje, że nie poszukuje nowego zatrudnienia.

"Warto zwrócić uwagę, że specjaliści i menedżerowie z obszaru IT i finansów, należą do najbardziej poszukiwanych pracowników (na podstawie wyników cyklicznego badania dynamiki zatrudnienia Antal Global Snapshot) i jednocześnie, szczególnie przedstawiciele IT najczęściej zmieniają pracę. Pokazuje to, że są pożądani na rynku pracy, i to pracodawcy walczą o ich pozyskanie." - zauważa Artur Skiba, dyrektor zarządzający Antal International i wiceprezes Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia.

Średnia liczba otrzymanych ofert pracy w ciągu roku w całej grupie badanych reprezentujących wszystkie branże wynosi 5. Jedynie 8% z nich nie otrzymało w ciągu ostatnich 12 miesięcy żadnej oferty pracy. Co trzeci respondent (33%) w przeciągu ostatniego roku zdecydował się na zmianę pracy. Dotyczy to w takim samym stopniu kobiet jak i mężczyzn, specjalistów jak i menedżerów. Specjaliści i menedżerowie IT należą do najbardziej rozchwytywanych - średnio otrzymywali ponad 7 ofert pracy rocznie.

Co zadecyduje o przyjęciu bądź odrzuceniu oferty pracy?

Największy odsetek specjalistów i menedżerów za najważniejsze czynniki, które skłaniają do przyjęcia oferty pracy uznaje większe wynagrodzenie (71,4%), odpowiadający badanym styl zarządzania i kulturę organizacyjną (40,1%) oraz wyższy stopień odpowiedzialności i decyzyjności na proponowanym stanowisku (32%).

Źródło: Antal

Źródło: Antal

Dla większości respondentów (65,3%) zła opinia o pracodawcy jest najważniejszym czynnikiem, dla którego zadecydowaliby się na odrzucenie oferty pracy. Kolejne najczęściej wymieniane kryteria to, analogicznie do wcześniejszego wykresu, nieodpowiadający styl zarządzania i kultura organizacyjna (37,9%) oraz niższy stopień odpowiedzialności i decyzyjności na proponowanym stanowisku (37,8%).