Rola CIO musi ewoluować

Od dziesięcioleci biznes chciał centralizować funkcję IT aby kontrolować infrastrukturę technologiczną i oferować usługi dla działów biznesowych i pracowników. Teraz nowe technologie, takie jak cloud computing, skoncentrowane na konsumencie urządzenia mobilne i korporacyjna analityka Big Data, powodują erozję tej struktury. CIO i funkcje IT muszą przygotować się do transformacji lub znikną pod grubą warstwą kurzu.

Rola CIO musi ewoluować

Według nowego raportu “Wyzwania poziomu C w IT: nowe oczekiwania wartości biznesowej" przygotowanego przez The Economist Intelligence Unit i sponsorowanego przez Dell Services, menedżerowie uważają, że funkcja IT jest skazana na poważną transformację. Aż 57% menedżerów uczestniczących w badaniu oczekuje, że funkcja IT w ich firmie zmieni się znacząco w ciągu najbliższych trzech lat, a 12% przewiduje całkowitą zmianę. Aż 43% twierdzi, że ich przedsiębiorstwo będzie w coraz większym stopniu wykorzystywało IT, które będzie traktowane jako powszechna usługa kupowana w czasie i w zakresie dostosowanym do aktualnych potrzeb.

EIU pisze w raporcie, że zmiany, które menedżerowie widzą na horyzoncie, mogą potencjalnie przekształcić nie tylko funkcję IT, ale cały biznes, tworząc nowe możliwości dla firm, które będą rozwijały innowacyjne produkty i usługi, łączyły się z klientami w nowy sposób i zmieniały tradycyjne procesy biznesowe. Te zmiany to zarówno niebezpieczeństwo jak i szansa dla CIO i ich zespołów.

CIO powinni mówić językiem biznesu

IT może być ważne dla biznesu, CIO i jego zespół mogą zostać w tyle, jeśli nie potrafią znaleźć sposobu aby odpowiedzieć na najważniejsze potrzeby menedżerów innych działów w języku, który wyraża biznesową wartość inwestycji technologicznych. Według raportu, CIO i menedżerowie działów biznesowych postrzegają swoje relacje asymetrycznie. Dwie trzecie CIO uważa, że ich funkcja jest dobrze dopasowana do biznesu, jednak mniej niż połowa menedżerów biznesowych podziela ten pogląd na temat przydatności CIO. Jedynie 46% menedżerów uważa, że ich CIO rozumie biznes, a 44% twierdzi, że CIO rozumie kwestie technicznego ryzyka związanego z nowymi metodami używania IT.

“W idealnej sytuacji, menedżerowie biznesowi powinni móc polegać na swoich CIO w określaniu technicznych i biznesowych czynników ryzyka związanych z nowymi sposobami korzystania z IT. Jednak mniej niż połowa menedżerów uczestniczących w badaniu uważa, że ich CIO dobrze rozumie te ryzyka, a niemal jedna czwarta - że źle. Jest także różnica zdań miedzy CIO i ich kolegami z kierownictwa firmy na temat tego w jaki sposób i gdzie inwestycje w IT w najlepszy sposób mogą dodać wartość" - napisano w raporcie.

CIO uważają, że w niektórych sprawach są marginalizowani. Badanie pokazało, że jeden na sześciu CIO bierze udział w konsultacjach, albo w ogóle nie jest włączany w formułowanie strategii IT firmy - oznacza to, że realizują strategię, na kształtowanie której nie mają realnego wpływu.

Nawet jeśli są zaangażowani w decyzje strategiczne, koncentrują się raczej na wydajności "back office" niż na generowaniu przychodów. Tylko ok. jednej trzeciej respondentów twierdzi, że CIO mają kluczową lub wiodącą rolę w znajdowaniu nowych metod budowania relacji z potencjalnymi klientami lub rozwijanie produktów bądź usług.

Firmy, których CIO aktywnie uczestniczą w tworzeniu strategii IT mają lepsze wyniki.

Jednak statystyka ma optymistyczne wskazania dla CIO zdeterminowanych do odwrócenia tego trendu. Firmy, które angażują CIO w strategię biznesową z o wiele większym prawdopodobieństwem osiągną lepsze wyniki finansowe niż ich konkurencja. Spośród 37% respondentów, którzy stwierdzili, że ich CIO był aktywnie zaangażowany w ustalanie strategii biznesowej, 47% stwierdziło, że ich firma poradziła sobie finansowo lepiej niż jej konkurenci. Z drugiej strony, wśród 20% respondentów, którzy stwierdzili, że CIO nie odgrywa żadnej roli w formowaniu strategii biznesowej, jedynie 28% ma wyniki lepsze niż koledzy z branży.

CIO, którzy myślą przyszłościowo i mówią językiem biznesu, mają przed sobą ogromną szansę. Mniej niż połowa respondentów przyznaje, że wykorzystanie IT ma wpływ na zyskanie przewagi konkurencyjnej dla ich firmy. Wiele firm jest skoncentrowanych na wykorzystaniu IT w cięciu kosztów (38%) lub poprawie wydajności biznesowej (42%). Firmy skoncentrowane na wykorzystaniu IT do dodania wartości dla biznesu i zwiększenia przychodów zauważają, że funkcje IT działają sprawniej także w innych obszarach.

“W zrozumiały sposób, firmy, które są skoncentrowane na przynoszeniu nowych przychodów są bardziej efektywne niż ich konkurenci w używaniu IT do tworzenia nowych produktów i znajdowania nowych klientów" - napisano w raporcie. Mają także dobre wyniki w poprawianiu wiarygodności infrastruktury IT i dostosowywaniu IT do reszty biznesu. O wiele bardziej zaskakujące jest, że respondenci z tych firm skoncentrowanych na przychodach mają bardziej pozytywne spojrzenie na możliwość redukcji kosztów w swoich organizacjach, niż respondenci, którzy jako priorytet wymieniają cięcie kosztów.

Taktyki dostosowywania się do biznesu

Raport proponuje trzy taktyki, które CIO mogą stosować aby lepiej umiejscowić się w kontekście biznesu:

• Przekaż budżetowanie dalej, biznesowi, do ludzi, którzy płacą za usługi IT i tym, którzy z nich korzystają. To może pomóc zminimalizować koszty i lepiej dostosować IT do biznesu, ponieważ menedżerowie biznesowi niechętnie płacą za usługi, których nie potrzebują. Oznacza to także, że inwestycje w IT z większym prawdopodobieństwem dostarczą nowe usługi, których biznes naprawdę chce.

• Zachęć do zmian w kulturze korporacyjnej, taka by zespół IT odgrywał aktywną rolę w rozwijaniu biznesu, a nie tylko wspieraniu działań innych pracowników.

• Eksperymentuj z IT, to pomoże zbudować wiedzę i umiejętności, które przyniosą korzyści w przyszłości, nawet jeśli eksperymentowanie zwiększy krótkoterminowe koszty technologiczne. Szansa rozwinięcia talentu ma wartość, która zaowocuje z czasem.

Rekomendacje dla biznesu

Autorzy raportu sugerują także, że biznes powinien rozważyć rekomendacje:• Myśl szeroko. Innowacja technologiczna może zmienić więcej niż tylko korporacyjne funkcje IT, może fundamentalnie zmienić sposób, w jaki działa biznes. Rozważ wpływ innowacji na kierunek biznesu, nie tylko na przyszłość funkcji IT.

• Daj władzę swojemu CIO. Infrastruktura IT traktowana jako towar może pozwolić na zredukowanie skali i zakresu funkcji IT, ale zamiast ograniczać rolę CIO powinna pozwolić CIO na koncentrowanie się na przynoszeniu wartości dodanej dla firmy, a nie na utrzymaniu systemów.

• Nie izoluj funkcji IT. Wiele organizacji, które wprowadziły zmiany związane z cloud computingiem, rozwiązaniami mobilnymi i analityką Big Data, zrobiły to przesuwając liderów IT poza biznes, podczas gdy mogą zbliżyć ich do potrzeb działów biznesowych.

• Przemyśl ponownie w jaki sposób firma ocenia inwestycje. Nie zakładaj, że inwestycje IT muszą oznaczać wybór między cięciem kosztów a przynoszeniem przychodów. Współczesne firmy często mogą osiągnąć oba cele.

• Ryzyko wciąż pozostaje tylko ryzykiem. Organizacje nadal obawiają się ryzyka związanego z cloud computingiem, rozpowszechnianiem się urządzeń mobilnych i analityką Big Data, jednak nie pozwól się obezwładnić ryzyku. Można zidentyfikować zagrożenia, ocenić je, zarządzać nimi lub unikać ich - tak jak w przypadku innych ryzyk biznesowych.


TOP 200
Na ten temat
Partnerzy Klubu CIO
O Klubie

Klub CIO to niezależna organizacja, która istnieje od 2003 roku. Powstał z inicjatywy International Data Group Poland S.A., amerykańskiego wydawnictwa, które prowadzi Kluby CIO w wielu różnych krajach.

Stworzony dla dyrektorów IT Klub CIO, to przede wszystkim dwie wartości najczęściej podkreślane przez samych członków Klubu. Po pierwsze - poszerzanie zakresu swojej wiedzy oraz - po drugie - możliwość spotkania się w swobodnej atmosferze, w gronie znakomitych menedżerów i porozmawianie o tym, co ważne dla każdego CIO.

Jak działa Klub CIO?
 • regularne spotkania w gronie kilkudziesięciu CxO (w większości CIO)
 • 2,5 godziny programu merytorycznego plus 1-2 godziny networkingu
 • spotkania w Warszawie i innch miastach (Gdańsk, Wrocław, i in.)
 • komunikacja w ramach grupy Klub CIO na LinkedIn
 • serwis cxo.pl – służy wymianie wiedzy, doświadczeń, przedstawia historie i dokonania członków Klubu CIO
 • udział w badaniach i dostęp do ich wyników – unikalne źródło wiedzy o opiniach i doświadczeniach innych CIO
Warto brać udział w Klubie CIO, aby
 • rozwijać wiedzę o dobrych praktykach zarządzania IT
 • wymieniać doświadczenia z najlepszymi CIO
 • zyskać uznanie na forum firmy i w społeczności IT
 • poprawiać własną skuteczność w realizacja celów IT i firmy
 • budować lepsze zrozumienie roli i zadań nowoczesnego CIO
 • uzyskać realny wpływ na strategię firmy