Relacje poprawiają jakość współpracy

Dobry wizerunek buduje się codzienną pracą. Naszym działaniem kształtujemy kulturę firmy, w której IT jest doceniane. Trudno mi sobie wyobrazić, jak można by skutecznie działać bez posiadania dobrej marki w organizacji.

Ważnym elementem jest wypracowanie z użytkownikami określonego poziomu świadczonych usług i dotrzymywanie go, opierając się na zdefiniowanych wskaźnikach - to jest element twardy.

Jednak ograniczają nas budżety i nie wszystkie życzenia biznesu można zrealizować. Dlatego równie ważna jest komunikacja, i to zarówno na poziomie kadry menedżerskiej, jak i na poziomie operacyjnym - z użytkownikami, którzy często podsuwają cenne pomysły.

Istotne jest, aby dział IT potrafił słuchać, jakie są oczekiwania użytkowników usług, czego życzy sobie klient. Dbamy o wizerunek wewnętrzny, ale także o dobre relacje z dostawcami. Prowadzimy regularne badania poziomu zadowolenia klientów w formie anonimowej ankiety, także po zakończeniu projektów pytamy użytkowników o opinie. Co roku powstaje barometr nastrojów zespołu. Monitorujemy także jakość współpracy z zewnętrznymi partnerami, pytamy ich, jak postrzegają nasz dział. Dobre relacje poprawiają jakość współpracy.

Nasze wartości to: zaangażowanie, współpraca, szacunek, zaufanie i życzliwość. Chcemy, aby inne działy dostrzegały nasze zaangażowanie, uważały nas za dobrego doradcę, pomagającego ukierunkować biznes tak, aby możliwa była optymalizacja procesów.

W naszym przypadku istotne jest także to, jak postrzega nas partner zagraniczny, niemiecka centrala koncernu. Trzeba pamiętać o różnicach kulturowych, które mogą wpłynąć na wizerunek. Podam przykład: przeprowadziliśmy z Niemcami warsztaty, podczas których rozmawialiśmy również o różnicach kulturowych - okazało się, że niezrozumiały i dziwny jest dla nich polski przesąd zakazujący podawania ręki "przez próg" - nie wiedzieli, czemu ktoś witając się z nimi, cofa rękę.

Edward Lachowicz, CIO, Volkswagen Poznań


TOP 200
Na ten temat
Magazyny CXO
Partnerzy Klubu CIO
O Klubie

Klub CIO to niezależna organizacja, która istnieje od 2003 roku. Powstał z inicjatywy International Data Group Poland S.A., amerykańskiego wydawnictwa, które prowadzi Kluby CIO w wielu różnych krajach.

Stworzony dla dyrektorów IT Klub CIO, to przede wszystkim dwie wartości najczęściej podkreślane przez samych członków Klubu. Po pierwsze - poszerzanie zakresu swojej wiedzy oraz - po drugie - możliwość spotkania się w swobodnej atmosferze, w gronie znakomitych menedżerów i porozmawianie o tym, co ważne dla każdego CIO.

Jak działa Klub CIO?
 • regularne spotkania w gronie kilkudziesięciu CxO (w większości CIO)
 • 2,5 godziny programu merytorycznego plus 1-2 godziny networkingu
 • spotkania w Warszawie i innch miastach (Gdańsk, Wrocław, i in.)
 • komunikacja w ramach grupy Klub CIO na LinkedIn
 • serwis cxo.pl – służy wymianie wiedzy, doświadczeń, przedstawia historie i dokonania członków Klubu CIO
 • udział w badaniach i dostęp do ich wyników – unikalne źródło wiedzy o opiniach i doświadczeniach innych CIO
Warto brać udział w Klubie CIO, aby
 • rozwijać wiedzę o dobrych praktykach zarządzania IT
 • wymieniać doświadczenia z najlepszymi CIO
 • zyskać uznanie na forum firmy i w społeczności IT
 • poprawiać własną skuteczność w realizacja celów IT i firmy
 • budować lepsze zrozumienie roli i zadań nowoczesnego CIO
 • uzyskać realny wpływ na strategię firmy