Relacja z czerwcowego wrocławskiego Spotkania Klubu CIO "Nowego Data Governance"

Klub CIO spotkał się 9 czerwca 2014 we Wrocławiu, aby przedyskutować temat Nowego Data Governance.

Tezy dotyczące zasad i elementów Nowego Data Governance sformułował Paweł Wróblewski z firmy Findwise, która objęła patronat merytoryczny nad spotkaniem. Następnie szefowie IT zastanawiali się, czy i dlaczego potrzebny jest Nowy Data Governance? jak przebiegać może przy jego wdrażaniu współpraca z dostawcami technologii? jakie nowe role może wymuszać Nowy Data Governance?

W dyskusji udział wzięli m.in.: Małgorzata Ryniak, dyrektor generalny Volvo IT Poland, Beata Sosnowska, CIO VB Leasing (CIO Roku 2013), Dariusz Jędryczek, dyrektor Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu, Sławomir Lasota, CIO Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu, Łukasz Neuman, CIO w GoTechnologies, Krzysztof Osiński, Head of planning and development of ICT w Tauron Dystrybucja SA, Marcin Lenarczyk, Pełnomocnik ds systemu informatycznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu, Marcin Palmer, CIO Euro


TOP 200
Magazyny CXO
Partnerzy Klubu CIO
O Klubie

Klub CIO to niezależna organizacja, która istnieje od 2003 roku. Powstał z inicjatywy International Data Group Poland S.A., amerykańskiego wydawnictwa, które prowadzi Kluby CIO w wielu różnych krajach.

Stworzony dla dyrektorów IT Klub CIO, to przede wszystkim dwie wartości najczęściej podkreślane przez samych członków Klubu. Po pierwsze - poszerzanie zakresu swojej wiedzy oraz - po drugie - możliwość spotkania się w swobodnej atmosferze, w gronie znakomitych menedżerów i porozmawianie o tym, co ważne dla każdego CIO.

Jak działa Klub CIO?
 • regularne spotkania w gronie kilkudziesięciu CxO (w większości CIO)
 • 2,5 godziny programu merytorycznego plus 1-2 godziny networkingu
 • spotkania w Warszawie i innch miastach (Gdańsk, Wrocław, i in.)
 • komunikacja w ramach grupy Klub CIO na LinkedIn
 • serwis cxo.pl – służy wymianie wiedzy, doświadczeń, przedstawia historie i dokonania członków Klubu CIO
 • udział w badaniach i dostęp do ich wyników – unikalne źródło wiedzy o opiniach i doświadczeniach innych CIO
Warto brać udział w Klubie CIO, aby
 • rozwijać wiedzę o dobrych praktykach zarządzania IT
 • wymieniać doświadczenia z najlepszymi CIO
 • zyskać uznanie na forum firmy i w społeczności IT
 • poprawiać własną skuteczność w realizacja celów IT i firmy
 • budować lepsze zrozumienie roli i zadań nowoczesnego CIO
 • uzyskać realny wpływ na strategię firmy