Recenzje

Najlepsza strategia... Płynąc pod prąd

Najlepsza strategia... Płynąc pod prąd

Najlepsza strategia

Logo firmy Red Bull jest na kasku Adama Małysza. Red Bull to firma, która znalazła unikalną strategię. Z powodzeniem zaatakowała najtrudniejszy amerykański rynek: matecznik Coca-Coli i Pepsi.

Recenzje

Krzysztof Obłój swą książkę zaczyna od tego studium przypadku. Podobnych przykładów jest w utworze wiele, tym przyjemniejsze staje się czytanie o szkołach strategii i jej tworzeniu przez firmy. Od pięciu lat, gdy ukazało się pierwsze wydanie "Strategii organizacji", książka ta należy do moich ulubionych, a egzemplarz jest w coraz gorszym stanie z powodu częstych lektur jej fragmentów. Druga edycja jest jeszcze ciekawsza, ze względu na nowe rozdziały i większą liczbę studiów przypadków.

Pośród nowych rozdziałów jest teoria gier. Znana od lat, ale od niedawna coraz częściej wykorzystywana w biznesie, co pewnie uzasadniać trzeba wielkim tempem wzrostu konkurencji na wielu rynkach. Studium przypadku (drukowane w listopadowym numerze CEO) dotyczy rywalizacji Boeing kontra Airbus. Pojawiły się też dwie nowe szkoły strategii: realnych opcji (najobszerniejszy przykład dotyczy firmy Mostva) oraz prostych reguł (studium SMG/KRC, ale także kilka pasjonujących akapitów o unikalnej taktyce Benettona, udoskonalonej przez inną firmę odzieżową Zara). Dwa inne nowe rozdziały dotyczą praktycznych aspektów budowy strategii. Frapujące jest, że przez wykorzystanie teorii gier można interesująco zinterpretować zachowania tak wielu firm. W latach 2002-2003 ów słynny dylemat więźnia trafnie rozwiązała PGF SA, największy polski dystrybutor leków. Przy systematycznej presji na obniżki cen oraz rywalizacji prowadzącej do wojen cenowych PGF zachowała się "altruistycznie" wobec swoich rywali. Spółka przestała obniżać ceny. Pozostali gracze na rynku dostosowali się do nowej, kooperacyjnej strategii lidera i przestali prowadzić wojny ceowe. Intrygująca lektura!

Krzysztof Obłój, "Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej", PWE 2007 (wydanie drugie, zmienione), s. 484.

Płynąc pod prąd

Jeżeli moralność przedstawia świat takim, jakim chcieliby go widzieć ludzie, to ekonomia pokazuje, jak ten świat działa naprawdę.

Recenzje

Oto książka, która niszczy wiele powszechnych przekonań. Dzięki wykorzystaniu ekonomii, wiedzy, co zmierzyć i jak zmierzyć. Levitt, laureat nagrody dla najlepszego amerykańskiego ekonomisty poniżej czterdziestki, i Dubner, publicysta The New York Times, okpili naukowo wiele rzekomych praw i prawd oraz ich głosicieli. Zbadali, jakie zachwalające informacje w ogłoszeniach o nieruchomościach świadczą o miernej ofercie. Zainteresowała ich korelacja między osobistą sytuacją dziecka a jego wynikami w nauce i okazało się, że rodzice, którzy chcą być doskonali, mamieni są absurdalną (nie)wiedzą.

Jeden z rozdziałów zawiera słynną publikację wyników badań, za które ww. autorzy zostali zaatakowani przez różne opcje polityczne. Gdy w USA zachwycano się spadkiem przestępczości, skutecznością policji w jej nowych metodach działania, dodali jeszcze jeden istotny czynnik: legalizację aborcji. I na dodatek wykazali znikomy wpływ przywracania kary śmierci.

Dla polskiego wydawcy ta książka jest na pierwszym miejscu listy sprzedaży.

Steven D. Levitt, Stephen J. Dubner, "Freakonomia. Świat od podszewki", Wydawnictwo Helion 2006, s. 292.