Raportowanie uczciwości

Raport roczny nie może być już zbiorem danych liczbowych. To byłby anachronizm i marnowanie szansy na komunikowanie się z otoczeniem firmy.

Raport roczny nie może być już zbiorem danych liczbowych. To byłby anachronizm i marnowanie szansy na komunikowanie się z otoczeniem firmy.

Szczerość popłaca. Ciekawie zredagowany raport roczny pozwala na budowanie renomy i wiarygodności. Przedstawiając w sposób otwarty i szczery fakty poparte opinią niezależnych audytorów, spółka tworzy swój wizerunek. Dlatego zarząd General Electric powołał komisję ds. ujawnień. Raport o niewielkiej wartości merytorycznej, zawierający tylko dane wymagane przepisami prawa bilansowego i prawa giełdowego, może zaszkodzić reputacji firmy w oczach interesariuszy.

O nowoczesnym raportowaniu można przeczytać we fragmentach książek dotyczących corporate governance. Recenzowana książka jest wyjątkowa, gdyż całkowicie jest poświęcona tej problematyce i zawiera to, co szczególnie sprawia mi przyjemność przy lekturach biznesowych: studia przypadków.

Raportowanie uczciwości

Zgodnie z tym trendem najsłynniejsze firmy nie przegapiają okazji, aby w swych raportach napisać o misji i strategii, wychodząc z założenia, że jest to ich znak rozpoznawczy. Microsoft w opisie swych konkurentów wymienia tych graczy rynkowych, z którymi walczyć będzie o klientów, ba - wymienia nawet elementy przewagi konkurencyjnej IBM, Oracle, Apple i innych. Nestle dołącza do rocznego podsumowania raport o rozwoju kwalifikacji swych pracowników, a AstraZeneca - badania satysfakcji pracowników. Amazon.com w raporcie za 2000 rok stwierdza: "mamy skumulowaną stratę netto i przewidujemy dalsze straty".

Zamiast mnożyć złudzenia, lepiej raportować na temat ryzyka, choć tu materia jest szczególnie subtelna. Amazon.com napisała o sobie: "mamy skumulowaną stratę netto i przewidujemy dalsze straty, mamy krótką historię działalności, a cena naszych akcji jest bardzo zmienna".

<hr>Monika Marcinkowska, "Roczny raport z działań i wyników przedsiębiorstwa. Nowe tendencje w sprawozdawczości biznesowej", Oficyna Ekonomiczna, s. 312.