Ranking IPO za 2007 r. Ranking zeszłorocznych debiutów giełdowych i domów maklerskich

To był ciekawy rok na warszawskiej giełdzie, obfitował w wiele interesujących wydarzeń, takich jak otwarcie alternatywnego rynku New Connect czy rekord debiutów na poziomie 81 spółek. Aby podsumować 2007 rok, redakcja IPO.pl przygotowała kolejną edycję rankingu debiutów giełdowych oraz domów maklerskich.

To był ciekawy rok na warszawskiej giełdzie, obfitował w wiele interesujących wydarzeń, takich jak otwarcie alternatywnego rynku New Connect czy rekord debiutów na poziomie 81 spółek. Aby podsumować 2007 rok, redakcja IPO.pl przygotowała kolejną edycję rankingu debiutów giełdowych oraz domów maklerskich.

Ranking IPO za 2007 r. Ranking zeszłorocznych debiutów giełdowych i domów maklerskich

Tabela 1. Największy debiut 2007 r.

Najlepsi debiutanci zostali wyłonieni w następujących kategoriach: wielkość emisji, najtańszy debiut, stopień zainteresowania emisją oraz znaczenie, jakie debiut odegrał dla spółki. Ranking pokazuje możliwości rynku pierwotnego dla wchodzących na giełdę spółek, pokazuje, jak ogromnym źródłem kapitału jest warszawska giełda i jak wiele środków w stosunku do sumy bilansowej spółki można z niej pozyskać, dowodzi także, że udana emisja może być przeprowadzona niskim kosztem.

Raport nie byłby pełny bez rankingu domów maklerskich na rynku pierwotnym. Dom maklerski jest głównym i koniecznym partnerem w drodze na parkiet, jego właściwy wybór to podstawa udanego debiutu. Wyróżnione zostały najlepsze domy maklerskie w dwóch kategoriach: emisji małych (do 50 mln zł) i dużych (powyżej 50 mln zł). Podział na kategorie powstał, aby ułatwić wybór przyszłym emitentom. Uhonorowane zostały także te domy maklerskie, które były oferującymi przy największej liczbie debiutów, zarówno małych, jak i dużych. Zapraszamy do zapoznania się z rankingami.

Ranking debiutów giełdowych

Ranking IPO za 2007 r. Ranking zeszłorocznych debiutów giełdowych i domów maklerskich

Tabela 2. Najtańszy debiut 2007 r.

W tej kategorii prezentujemy debiuty, których wartość ze względu na wielkość emisji brutto, czyli sumę wartości akcji nowych emisji i oferowanych do sprzedaży przez dotychczasowych akcjonariuszy, była największa. W 2007 r. największymi debiutami okazały się firmy związane z rynkiem nieruchomości - w pierwszej dziesiątce znalazło się ich aż sześć. Największym debiutem była emisja Immoeast, który pozyskał z giełdy aż 10 mld zł. Spółka chce kontynuować ekspansję na rynkach nieruchomości w Europie Wschodniej i powiększyć swój portfel inwestycyjny do 12 mld euro. Drugie miejsce zajęła deweloperska firma Leszka Czarneckiego, LC Corp, która przeprowadziła emisję na ponad 1 mld zł. Na trzecim miejscu zaś znalazła się znana spółka deweloperska J.W. Construction, która zadebiutowała 4 czerwca 2007 i pozyskała z giełdy niespełna 800 mln zł.

W subrankingu najtańszy debiut zwyciężył, podobnie jak w raporcie za pierwszą połowę 2007 r., GF Premium. Koszty jego debiutu w relacji do wartości nowej emisji wyniosły zaledwie 1,77%. Koszty spółki w 78,2% składały się z kosztów sporządzenia prospektu i doradztwa, w 5,4% przypadły na koszty przygotowania oferty, a w pozostałych 16,4% - na koszty promocji. Drugie miejsce zajął Budvar Centrum, z relatywnymi kosztami nowej emisji na poziomie zaledwie 2,10%. W przypadku tej spółki również dominowały koszty przygotowania oferty (71,3%), przed kosztami przygotowania oferty (27,9%) oraz promocji (0,8%). Trzecie miejsce na podium przypadło Noble Bank - koszty jego emisji stanowiły 2,29% wartości pozyskanego kapitału brutto i podzieliły się między poszczególne kategorie kosztowe w następujący sposób: koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 73,7%, koszty sporządzenia prospektu wraz z kosztami doradztwa: 25,7%, koszty promocji oferty: 0,6%. Należy zaznaczyć, że z subrankingu zostało wykluczonych kilku dużych debiutantów ze względu na brak informacji co do kosztów ich emisji.

Ranking IPO za 2007 r. Ranking zeszłorocznych debiutów giełdowych i domów maklerskich

Tabela 3. Najatrakcyjniejszy debiut 2007 r.

W kategorii najatrakcyjniejszy debiut liderem zostały Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Łapach, które przeniosły się z CeTO 7 listopada. Pierwsze miejsce zostało osiągnięte mimo niekorzystnej koniunktury na giełdzie w listopadzie. Główną przyczyną wzrostu kursu były oczekiwania inwestorów związane z finalizacją przetargu na naprawę okresową prawie 26 tys. wagonów towarowych PKP Cargo. Drugie miejsce zajęła spółka B3System, oferująca kompleksowe rozwiązania z dziedziny bezpieczeństwa systemów komputerowych. Stopa zwrotu w wysokości 145,5% w miesiąc od debiutu w stosunku do ceny emisyjnej została osiągnięta za sprawą pozytywnego sentymentu inwestorów do rynku pierwotnego (wysoka redukcja zapisów i stopa zwrotu na debiucie), jak również zapowiedzi przejęć spółek z zakresu bezpieczeństwa IT. Trzecie miejsce przypadło spółce Erbud, na której można było zarobić w miesiąc od debiutu 94%.

Ranking IPO za 2007 r. Ranking zeszłorocznych debiutów giełdowych i domów maklerskich

Tabela 4. Najbardziej znaczący debiut 2007 r.

W subrankingu najbardziej znaczący debiut pierwsze miejsce zajął lider z raportu za pierwsze półrocze 2007, spółka Gadu-Gadu - pozyskała ona kapitał przekraczający wartością dziesięciokrotność ówczesnej sumy bilansowej firmy. Kapitał został wykorzystany na inwestycje ukierunkowane na zwiększenie przychodów spółki z rynku reklamy, usług telekomunikacyjnych, oprogramowania biznesowego oraz z rynków zagranicznych. Drugie miejsce przypadło GF Premium (prawie ośmiokrotność wartości aktywów), które wykorzystało środki na rozwój usług faktoringowych, zakup wierzytelności, pożyczki oraz otwarcie nowych oddziałów. Trzecie miejsce zajęła firma Procad (375% wartości aktywów), która postanowiła wykorzystać nowy kapitał na rozwój oferty produktowej i zakresu usług, rozwój sieci oddziałów, akwizycje oraz zasilenie kapitału obrotowego.

<hr>

Anna Janus, prezes zarządu IPO.pl, o Raporcie IPO

Ranking IPO za 2007 r. Ranking zeszłorocznych debiutów giełdowych i domów maklerskich

Kolejna edycja Raportu IPO to propozycja dla rozwijających się przedsiębiorstw, które planują pozyskać finansowanie z rynku kapitałowego. Raport z jednej strony jest podsumowaniem aktywności podmiotów uczestniczących przy IPO oraz warunków makroekonomicznych, które wpływały na sukcesy poszczególnych debiutów. Z drugiej strony celem jest przybliżenie przyszłym debiutantom idei IPO, informacji o tym, jak skutecznie wejść na parkiet, jakich partnerów wybrać, jak różnią się od siebie spółki, które pozyskały kapitał z GPW, o różnych wielkościach emisji, w różnych cenach, w różnych okresach i przy różnej sytuacji gospodarczej. 2007 to rekordowy rok. Obserwujemy, jak GPW staje się celem dla kolejnych przedsiębiorstw z dużym potencjałem rozwoju. Wśród ofert publicznych przeprowadzonych w 2007 r. zdecydowanie dominowały emisje małe, które stanowiły ponad 50% ogólnej liczby debiutów (48 spółek). Jest to dowód na to, że giełda staje się bardzo popularną metodą pozyskania kapitału i nie jest przeznaczona tylko dla gigantów. Natomiast analiza aktywności domów maklerskich w 2007 r. wykazuje po raz kolejny charakterystyczną dla warszawskiego parkietu specjalizację podmiotów w zakresie wielkości obsługiwanych emisji.

Przeanalizowaliśmy domy maklerskie pod kątem czynników, które biorą pod uwagę przedsiębiorcy planujący IPO. Z drugiej strony rola domu maklerskiego w procesie IPO to tylko część ewentualnego sukcesu debiutu. W dużej mierze na sukces emisji wpływają inne czynniki, takie jak koniunktura gospodarcza, nastroje inwestorów oraz branża i specyfika samego przedsiębiorstwa. Oprócz prezentacji i szczegółowej oceny domów maklerskich przedstawiamy sylwetki debiutantów. Będzie to pomocne przy wyborze partnera przy IPO po uwzględnieniu emitentów, których obsługiwał.