Rady nadzorcze powinny dyskutować o strategiach IT

W zarządach przedsiębiorstw panuje ogólne przekonanie, że znaczenie IT wzrosło w ciągu ostatnich lat. Jednak, jak pokazują najnowsze badania Deloitte, zarządy powinny podjąć działania, żeby to udowodnić.

W zarządach przedsiębiorstw panuje ogólne przekonanie, że znaczenie IT wzrosło w ciągu ostatnich lat. Jednak, jak pokazują najnowsze badania Deloitte, zarządy powinny podjąć działania, żeby to udowodnić.

Według badania (The Bard and Information Technology Strategies) jedynie 11% rad nadzorczych omawia kwestie związane z IT na każdym spotkaniu. 22% z 455 respondentów, wszyscy spośród dyrektorów firm o dochodach powyżej miliarda dolarów, wini strategię IT za nieudolność firmy w osiąganiu jej celów. Jednak respondenci nie planują pracy nad jej doskonaleniem: 52% z nich twierdzi, że zarząd nie poświęci na kwestie związane z przyjęciem odpowiedniej strategii w IT więcej czasu w ciągu najbliższych trzech lat ponad to, ile poświęca go obecnie. Kenneth Porrello, dyrektor Consulting, który opracował badanie, mówi, że "Najczęściej podawaną przyczyną braku chęci poświęcenia więcej czasu na kwestie związane z IT jest jego brak. Głównym czynnikiem wzrostu wymagań zarządów były kwestie kompromisów". Problemy z komunikacją przyczyniają się do podziałów: "Dyrektorzy zwykle nie są otwarci na sugestie CIO z uwagi na brak ekspozycji" - twierdzi Porrello. CEO i CIO powinni określić, czy ich zespoły poświęcają wystarczająco dużo czasu na dyskusje o kwestiach IT, a jeśli nie - w jaki sposób mogą ten czas wygospodarować.

Według Porrello, CIO powinni szukać okazji do współdziałania z zarządem, żeby lepiej rozumieć jego potrzeby, poznać sposoby komunikacji pomiędzy członkami, dowiedzieć się, na jakich informacjach im zależy i w jaki sposób chcieliby współpracować z najwyższą kadrą zarządzającą w firmie. "Osiągnij zrozumienie osobowości i kultury zarządu. Współpracuj również z CEO i innymi członkami kadry menedżerskiej, aby zrozumieć ich plany długoterminowe, oraz miej takie podejście do pracy z zarządem, aby zharmonizować swoje wysiłki z ich wysiłkami". "Zestrojenie strategii IT z celami całej firmy jest kluczowe. Członkowie zarządu są zainteresowani, by brać udział w tworzeniu strategii i celów biznesowych przedsiębiorstwa, bez względu na to, jaki jest stopień ich elastyczności" - twierdzi Porrello.


TOP 200
Na ten temat
Magazyny CXO
Partnerzy Klubu CIO
O Klubie

Klub CIO to niezależna organizacja, która istnieje od 2003 roku. Powstał z inicjatywy International Data Group Poland S.A., amerykańskiego wydawnictwa, które prowadzi Kluby CIO w wielu różnych krajach.

Stworzony dla dyrektorów IT Klub CIO, to przede wszystkim dwie wartości najczęściej podkreślane przez samych członków Klubu. Po pierwsze - poszerzanie zakresu swojej wiedzy oraz - po drugie - możliwość spotkania się w swobodnej atmosferze, w gronie znakomitych menedżerów i porozmawianie o tym, co ważne dla każdego CIO.

Jak działa Klub CIO?
 • regularne spotkania w gronie kilkudziesięciu CxO (w większości CIO)
 • 2,5 godziny programu merytorycznego plus 1-2 godziny networkingu
 • spotkania w Warszawie i innch miastach (Gdańsk, Wrocław, i in.)
 • komunikacja w ramach grupy Klub CIO na LinkedIn
 • serwis cxo.pl – służy wymianie wiedzy, doświadczeń, przedstawia historie i dokonania członków Klubu CIO
 • udział w badaniach i dostęp do ich wyników – unikalne źródło wiedzy o opiniach i doświadczeniach innych CIO
Warto brać udział w Klubie CIO, aby
 • rozwijać wiedzę o dobrych praktykach zarządzania IT
 • wymieniać doświadczenia z najlepszymi CIO
 • zyskać uznanie na forum firmy i w społeczności IT
 • poprawiać własną skuteczność w realizacja celów IT i firmy
 • budować lepsze zrozumienie roli i zadań nowoczesnego CIO
 • uzyskać realny wpływ na strategię firmy