Rady nadzorcze powinny dyskutować o strategiach IT

W zarządach przedsiębiorstw panuje ogólne przekonanie, że znaczenie IT wzrosło w ciągu ostatnich lat. Jednak, jak pokazują najnowsze badania Deloitte, zarządy powinny podjąć działania, żeby to udowodnić.

W zarządach przedsiębiorstw panuje ogólne przekonanie, że znaczenie IT wzrosło w ciągu ostatnich lat. Jednak, jak pokazują najnowsze badania Deloitte, zarządy powinny podjąć działania, żeby to udowodnić.

Według badania (The Bard and Information Technology Strategies) jedynie 11% rad nadzorczych omawia kwestie związane z IT na każdym spotkaniu. 22% z 455 respondentów, wszyscy spośród dyrektorów firm o dochodach powyżej miliarda dolarów, wini strategię IT za nieudolność firmy w osiąganiu jej celów. Jednak respondenci nie planują pracy nad jej doskonaleniem: 52% z nich twierdzi, że zarząd nie poświęci na kwestie związane z przyjęciem odpowiedniej strategii w IT więcej czasu w ciągu najbliższych trzech lat ponad to, ile poświęca go obecnie. Kenneth Porrello, dyrektor Consulting, który opracował badanie, mówi, że "Najczęściej podawaną przyczyną braku chęci poświęcenia więcej czasu na kwestie związane z IT jest jego brak. Głównym czynnikiem wzrostu wymagań zarządów były kwestie kompromisów". Problemy z komunikacją przyczyniają się do podziałów: "Dyrektorzy zwykle nie są otwarci na sugestie CIO z uwagi na brak ekspozycji" - twierdzi Porrello. CEO i CIO powinni określić, czy ich zespoły poświęcają wystarczająco dużo czasu na dyskusje o kwestiach IT, a jeśli nie - w jaki sposób mogą ten czas wygospodarować.

Według Porrello, CIO powinni szukać okazji do współdziałania z zarządem, żeby lepiej rozumieć jego potrzeby, poznać sposoby komunikacji pomiędzy członkami, dowiedzieć się, na jakich informacjach im zależy i w jaki sposób chcieliby współpracować z najwyższą kadrą zarządzającą w firmie. "Osiągnij zrozumienie osobowości i kultury zarządu. Współpracuj również z CEO i innymi członkami kadry menedżerskiej, aby zrozumieć ich plany długoterminowe, oraz miej takie podejście do pracy z zarządem, aby zharmonizować swoje wysiłki z ich wysiłkami". "Zestrojenie strategii IT z celami całej firmy jest kluczowe. Członkowie zarządu są zainteresowani, by brać udział w tworzeniu strategii i celów biznesowych przedsiębiorstwa, bez względu na to, jaki jest stopień ich elastyczności" - twierdzi Porrello.