Racjonalizacja kosztów IT poprzez wirtualizację

Jednym z zadań, które w dobie kryzysu nabiera szczególnego znaczenia, jest optymalizacja kosztów IT. Wirtualizacja jest nowoczesnym rozwiązaniem IT prowadzącym do redukcji kosztów. Citi Handlowy realizuje szeroko zakrojony projekt wirtualizacji, który ma na celu zdecydowaną poprawę efektywności wykorzystania infrastruktury IT.

Przygotowaniem i wdrożeniem projektu wirtualizacji, który obecnie obejmuje całą środkowo- i wschodnio-europejską strukturę regionalną firmy, zajmuje się Pion Technologii Citi Handlowy. Pierwsze przymiarki poczyniono pod koniec ub. roku. W ramach początkowej analizy na kilku wybranych aplikacjach ustalono możliwy do uzyskania poziom oszczędności w wysokości nawet do 20% obecnych kosztów infrastruktury oraz dodatni zwrot z inwestycji. Dodatkową korzyścią z każdrgo projektu wirtualizacyjnego jest obniżenie kosztu operacyjnego: pracownicy zatrudnieni przy utrzymaniu dotychczasowych rozwiązań mogą zająć się innymi zadaniami, np. związanymi z innowacyjnością, prowadzeniem projektów czy wsparciem nowych aplikacji. "Pomyślne wyniki analizy z 2009 r. oraz obiecujące wnioski z niej płynące sprawiły, że już w marcu br., bez projektu pilotażowego, zdecydowaliśmy się na objęcie projektem wirtualizacji całej firmy. W ramach projektu rozważamy łącznie około 500 serwerów" - mówi Anna Skubis, szef Pionu Technologii w Citi Handlowy.

Wirtualizacja w stu odcieniach

Tak szeroko zakrojona inicjatywa wirtualizacji obejmuje różne produkty technologiczne. Dla każdej aplikacji branych jest pod uwagę wiele parametrów, takich jak: ryzyko biznesowe, wielkość aplikacji, liczba użytkowników, liczba operacji I/O, zapotrzebowanie na pamieć masową, środowisko zapasowe itd. "Głównym kryterium doboru rozwiązań i partnerów jest architektura rozwiązania, model operacyjny, poziom wsparcia biznesu, a także zapewnienie możliwości przetwarzania danych przy projektowanej wydajności infrastruktury" - mówi Sławomir Soszyński, dyrektor ds. strategii i architektury technologicznej w Citi Handlowy.

Poważnym wyzwaniem w kontekście wirtualizacji jest odwzorowanie obecnego środowiska IT w nowej infrastrukturze. Przeniesienie na przykład aplikacji z systemów opartych na architekturze sprzętowej HP do architektury sprzętowej IBM nie jest prostym zadaniem. "Obecnie znanych jest kilka obiektywnych metod pozwalających na architektoniczne odwzorowanie infrastruktury. W naszym projekcie zdecydowaliśmy się na tzw. metodę RPE (ang. Relative Performance Estimations), która sprowadza wydajność dowolnej architektury sprzętowej do niezależnych i neutralnych jednostek.


TOP 200
Na ten temat
Magazyny CXO
Partnerzy Klubu CIO
O Klubie

Klub CIO to niezależna organizacja, która istnieje od 2003 roku. Powstał z inicjatywy International Data Group Poland S.A., amerykańskiego wydawnictwa, które prowadzi Kluby CIO w wielu różnych krajach.

Stworzony dla dyrektorów IT Klub CIO, to przede wszystkim dwie wartości najczęściej podkreślane przez samych członków Klubu. Po pierwsze - poszerzanie zakresu swojej wiedzy oraz - po drugie - możliwość spotkania się w swobodnej atmosferze, w gronie znakomitych menedżerów i porozmawianie o tym, co ważne dla każdego CIO.

Jak działa Klub CIO?
 • regularne spotkania w gronie kilkudziesięciu CxO (w większości CIO)
 • 2,5 godziny programu merytorycznego plus 1-2 godziny networkingu
 • spotkania w Warszawie i innch miastach (Gdańsk, Wrocław, i in.)
 • komunikacja w ramach grupy Klub CIO na LinkedIn
 • serwis cxo.pl – służy wymianie wiedzy, doświadczeń, przedstawia historie i dokonania członków Klubu CIO
 • udział w badaniach i dostęp do ich wyników – unikalne źródło wiedzy o opiniach i doświadczeniach innych CIO
Warto brać udział w Klubie CIO, aby
 • rozwijać wiedzę o dobrych praktykach zarządzania IT
 • wymieniać doświadczenia z najlepszymi CIO
 • zyskać uznanie na forum firmy i w społeczności IT
 • poprawiać własną skuteczność w realizacja celów IT i firmy
 • budować lepsze zrozumienie roli i zadań nowoczesnego CIO
 • uzyskać realny wpływ na strategię firmy