Quo vadis, CIO?

Podczas pierwszego w tym roku spotkania Klubu CIO dyskutowaliśmy na temat aktualnej i przyszłej roli dyrektora IT w organizacji.

Na pierwszym spotkaniu w ramach Agendy CIO 2013 dyskutowaliśmy o przyszłości zawodu CIO. Był to temat zaproponowany przez Rafała Lewandowskiego podczas walnego spotkania Klubu CIO w grudniu 2012 r.

Czy akronim CIO można rozwinąć jako Chief Innovation Officer? Przemysław Federowicz, CIO w firmie Enovatis, mówił o swoich doświadczeniach związanych z wprowadzaniem innowacji w firmie. Od wielu lat pracuje w branży e-commerce, w której warunkiem konkurencyjności przedsiębiorstw jest innowacyjność, a dzisiejsza innowacja jutro stanie się już infrastrukturą.

Firma, która chce być innowacyjna powinna stworzyć odpowiednią kulturę organizacyjną, która zachęca do wprowadzania nowych pomysłów. Innowacja zawsze wiąże się z ryzykiem porażki, ważne jest więc, aby zarząd zdawał sobie z tego sprawę - innowacyjne projekty nie są policzalne na starcie, a zarząd wymaga liczb. Przemysław Federowicz przekonuje do podejścia agile, które umożliwia zmniejszenie ryzyka. Schematy zabijają innowacje, dlatego warto pójść inną drogą, nie wybierać utartych ścieżek, przełamać schematy w projektowaniu, schematy organizacyjne, nagradzać pracowników za kreatywność.

Uczestnicy panelu: Zbigniew Brzeziński, Szymon Augustyniak (redakcja CIO) oraz Tomasz Górecki

Uczestnicy panelu: Zbigniew Brzeziński, Szymon Augustyniak (redakcja CIO) oraz Tomasz Górecki

Drugą część spotkania stanowił panel dyskusyjny "Czy CIO jest menedżerem uniwersalnym?", w którym uczestniczyli Tomasz Górecki Project Manager, interim manager w obszarze IT oraz coach i Zbigniew Brzeziński Prezes Zarzadu/Interim Manager, Solution.


TOP 200
Na ten temat
Partnerzy Klubu CIO
O Klubie

Klub CIO to niezależna organizacja, która istnieje od 2003 roku. Powstał z inicjatywy International Data Group Poland S.A., amerykańskiego wydawnictwa, które prowadzi Kluby CIO w wielu różnych krajach.

Stworzony dla dyrektorów IT Klub CIO, to przede wszystkim dwie wartości najczęściej podkreślane przez samych członków Klubu. Po pierwsze - poszerzanie zakresu swojej wiedzy oraz - po drugie - możliwość spotkania się w swobodnej atmosferze, w gronie znakomitych menedżerów i porozmawianie o tym, co ważne dla każdego CIO.

Jak działa Klub CIO?
 • regularne spotkania w gronie kilkudziesięciu CxO (w większości CIO)
 • 2,5 godziny programu merytorycznego plus 1-2 godziny networkingu
 • spotkania w Warszawie i innch miastach (Gdańsk, Wrocław, i in.)
 • komunikacja w ramach grupy Klub CIO na LinkedIn
 • serwis cxo.pl – służy wymianie wiedzy, doświadczeń, przedstawia historie i dokonania członków Klubu CIO
 • udział w badaniach i dostęp do ich wyników – unikalne źródło wiedzy o opiniach i doświadczeniach innych CIO
Warto brać udział w Klubie CIO, aby
 • rozwijać wiedzę o dobrych praktykach zarządzania IT
 • wymieniać doświadczenia z najlepszymi CIO
 • zyskać uznanie na forum firmy i w społeczności IT
 • poprawiać własną skuteczność w realizacja celów IT i firmy
 • budować lepsze zrozumienie roli i zadań nowoczesnego CIO
 • uzyskać realny wpływ na strategię firmy