Quo vadis, CIO?

Podczas pierwszego w tym roku spotkania Klubu CIO dyskutowaliśmy na temat aktualnej i przyszłej roli dyrektora IT w organizacji.

Na pierwszym spotkaniu w ramach Agendy CIO 2013 dyskutowaliśmy o przyszłości zawodu CIO. Był to temat zaproponowany przez Rafała Lewandowskiego podczas walnego spotkania Klubu CIO w grudniu 2012 r.

Czy akronim CIO można rozwinąć jako Chief Innovation Officer? Przemysław Federowicz, CIO w firmie Enovatis, mówił o swoich doświadczeniach związanych z wprowadzaniem innowacji w firmie. Od wielu lat pracuje w branży e-commerce, w której warunkiem konkurencyjności przedsiębiorstw jest innowacyjność, a dzisiejsza innowacja jutro stanie się już infrastrukturą.

Firma, która chce być innowacyjna powinna stworzyć odpowiednią kulturę organizacyjną, która zachęca do wprowadzania nowych pomysłów. Innowacja zawsze wiąże się z ryzykiem porażki, ważne jest więc, aby zarząd zdawał sobie z tego sprawę - innowacyjne projekty nie są policzalne na starcie, a zarząd wymaga liczb. Przemysław Federowicz przekonuje do podejścia agile, które umożliwia zmniejszenie ryzyka. Schematy zabijają innowacje, dlatego warto pójść inną drogą, nie wybierać utartych ścieżek, przełamać schematy w projektowaniu, schematy organizacyjne, nagradzać pracowników za kreatywność.

Uczestnicy panelu: Zbigniew Brzeziński, Szymon Augustyniak (redakcja CIO) oraz Tomasz Górecki

Uczestnicy panelu: Zbigniew Brzeziński, Szymon Augustyniak (redakcja CIO) oraz Tomasz Górecki

Drugą część spotkania stanowił panel dyskusyjny "Czy CIO jest menedżerem uniwersalnym?", w którym uczestniczyli Tomasz Górecki Project Manager, interim manager w obszarze IT oraz coach i Zbigniew Brzeziński Prezes Zarzadu/Interim Manager, Solution.