Przyspieszyć rozwój sztucznej inteligencji

Sztuczna inteligencja jest podstawą kolejnej rewolucji technologicznej, przed którą stoi ludzkość. Jej rozwój kreują wybitni specjaliści. Przyspieszenie może zapewnić standard środowiska dla pracy data scientists, jaki stworzyła polska spółka Neptune.ml.

Przyspieszyć rozwój sztucznej inteligencji
Piotr_Niedźwiedź - CEO neptune.ml

Neptune.ml jest to platforma stworzona dla data scientist’ów – ekspertów w dziedzinie uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji. Według Gartnera wykorzystanie sztucznej inteligencji w biznesie znajduje się w absolutnej czołówce globalnych kierunków rozwoju technologicznego, co skutkuje rosnącym zapotrzebowaniem na data scientist’ów na całym świecie. Obecnie ich społeczność liczy ok. 2 miliony, a zgodnie z trendem i zmianami na rynku, w roku 2023 ma wzrosnąć do 8 - 10 mln. Kluczowe obszary kompetencji i umiejętności data scientist’ów obejmują takie dziedziny jak: matematyka, statystyczna analiza danych, eksploracja danych, uczenie maszynowe, algorytmy rozproszone, programowanie, technologie big data, umiejętność reprezentowania problemu w postaci danych, zrozumienie celu biznesowego i powiązanie go z dostępnymi danymi.

Rynkowi liderzy swój sukces napędzają poprzez wykorzystanie inteligentnych rozwiązań dopasowujących usługę do klienta, czego przykładem są takie firmy jak Netflix, Spotify czy Uber.

Neptune.pl zamierza przyspieszyć rozwój sztucznej inteligencji tak, jak 10 lat temu GitHub, pionier w dziedzinie open source, przyspieszył rozwój oprogramowania.
Założyciele firmy wierzą, że sztuczna inteligencja jest podstawą kolejnej rewolucji technologicznej.

"Ciężko pracujemy, aby w ciągu dwóch następnych lat neptune.ml stał się standardem rynkowym w dziedzinie data science. Z tego powodu skupiamy się głównie na adaptacji przez indywidualnych data scientist’ów. Wierzymy, że dzięki temu Neptune zostanie naturalnie przeniesiony do środowiska ich codziennej pracy, także w największych globalnych korporacjach" – mówi Piotr Niedźwiedź, założyciel i CEO neptune.ml.

Neptune pozwala monitorować, porównywać i odtwarzać eksperymenty oraz ich rezultaty, co umożliwia tworzenie lepszych modeli w krótszym czasie. Założyciele neptune.ml szacują, że korzystanie z ich platformy generuje oszczędność czasu pracy data scientist’a na poziomie 20 proc.
W świecie oprogramowania, będącego podwaliną sztucznej inteligencji, przyspieszenie rozwoju nastąpiło dzięki otwartemu oprogramowaniu (ang. open source). Wykorzystując open source każdy może odczytać kod źródłowy, odtworzyć go na własnym sprzęcie, a następnie ulepszać i rozwijać dane rozwiązanie.

Przyspieszyć rozwój sztucznej inteligencji

Problem powtarzalności. NEPTUNE.ML w świecie AI

W dziedzinie data science problem powtarzalności wyniku stanowi przeszkodę na drodze przyspieszenia jej rozwoju. Neptune adresuje wyzwania stojące na drodze przyspieszenia rozwoju sztucznej inteligencji przez co ma potencjał stać się „GitHub’em” dla data scientist’ów
– dodaje Piotr Niedźwiedź.

W firmach, których model biznesowy silnie związany jest z wykorzystaniem sztucznej inteligencji np. oceną zdolności kredytowej czy też wszelkiego rodzaju ryzyk, największą wartość biznesu stanowią modele budowane na podstawie wieloletnich danych. Neptune pozwala firmom zarządzać wiedzą dotyczącą powstawania modelu i instrukcją na jego odtworzenie. Dzięki temu zapewnia stabilność biznesu m.in w przypadku zmian personalnych w zespole i gwarantuje otrzymanie za każdym razem tego samego wyniku.

W start-up neptune.ml zainwestował 1,7 mln dolarów fundusz TDJ Pitango Ventures, utworzony w ramach współpracy TDJ S.A., Pitango Ventures oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.