Przewodzić zmianie w niepewnych czasach

Aby zapewnić wsparcie zespołowi, zarówno emocjonalne, jak i operacyjne, trzeba być dostępnym. Nie należy też pozować na bohatera. Najlepiej wyrażają to komunikaty linii lotniczych: "Jeśli podróżujesz z osobą, która jest pod Twoją opieką, najpierw sam załóż maskę, a dopiero potem załóż ją towarzyszowi podróży".

Należy być świadomym, że ludzie w różny sposób reagują na trudne czasy. Jedni szybko zaakceptują potrzebę zmian, inni potrzebują na to więcej czasu, a niektórzy nigdy jej nie zaakceptują. Zachęć ich do rozmowy, wysłuchaj z empatią.

Napędzaj wyniki

Prowadzenie zwykłej, codziennej działalności może w czasach zmiany stanowić problem. Trzeba wyznaczyć miary sukcesu dla działań bieżących i na przyszłość. Nowe projekty powinny mieć dobrze wytyczone kamienie milowe i miary, jednoznacznie przypisanych kierowników, ściśle określone obszary indywidualnej i zbiorowej odpowiedzialności. Rygorystyczne śledzenie postępów, interweniowanie w miarę potrzeby, wyraźne informowanie o sukcesach i zmianach kursu umocnią wiarę ludzi w przyszłość. Należy mówić o sukcesach i chwalić poświęcenie indywidualnych członków zespołu. A przy tym - zero tolerancji dla niskiej wydajności i złych obyczajów. Nieustannie trzeba informować o oczekiwaniach w tym względzie. Przywódcy w czasach niepewności muszą okazywać szacunek, ale także go wzbudzać.

Wzmocnienie więzi i zabezpieczenie linii komunikacyjnych

W niepewnych czasach wielu ludzi będzie miało poczucie demoralizacji i rozkładu więzi. Ważne zatem, aby wzmocnić więzi w firmie, zwłaszcza wewnątrzzespołowe. Lider musi dbać o swoich ludzi, wchodzić w interakcje, starać się jak najlepiej wspierać - zespołowo i indywidualnie. Łatwo przeoczyć te sprawy, potraktować jako dodatek, tymczasem pomagają one przetrzeć drogę do serc i umysłów pracowników, zapewnić ich lojalność i zwartość.

Aby lepiej śledzić zaufanie i zaangażowanie w zmianę, warto regularnie mierzyć puls organizacji, najlepiej posługując się sondażami albo nieformalnymi rozmowami i spotkaniami. Pozwoli to szybko ujawnić niepokoje, wahania i zareagować.

W czasach niepewności ludzie są głodni informacji i chcą silnego przywódcy. Potrzeby te wzmocnią się jeszcze w miarę prowadzonej zmiany. W próżni informacyjnej ludzie będą na podstawie szczątków danych tworzyć najgorsze scenariusze. Warto więc docierać do nich z wiadomościami za pośrednictwem wszelkich możliwych środków.

Trzeba pamiętać, że zarządzanie zmianą wymaga nieustannego skupienia. Należy przygotować się na przypływy i odpływy emocji. Ludzie, którzy początkowo zaakceptowali nowy kierunek, mogą zmienić swoje nastawienie w toku zmian. Ale przywódcy, którym uda się to uchwycić i sterować emocjonalnym wymiarem zmian, zapewniając przy tym dobre wyniki, mogą odmienić organizację. Wówczas jeszcze zyskają w oczach swoich pracowników.

Autorzy są pracownikami The Boston Consulting Group (BCG).

Przedruk za zgodą BCG.


TOP 200
Na ten temat
Magazyny CXO
Partnerzy Klubu CIO
O Klubie

Klub CIO to niezależna organizacja, która istnieje od 2003 roku. Powstał z inicjatywy International Data Group Poland S.A., amerykańskiego wydawnictwa, które prowadzi Kluby CIO w wielu różnych krajach.

Stworzony dla dyrektorów IT Klub CIO, to przede wszystkim dwie wartości najczęściej podkreślane przez samych członków Klubu. Po pierwsze - poszerzanie zakresu swojej wiedzy oraz - po drugie - możliwość spotkania się w swobodnej atmosferze, w gronie znakomitych menedżerów i porozmawianie o tym, co ważne dla każdego CIO.

Jak działa Klub CIO?
 • regularne spotkania w gronie kilkudziesięciu CxO (w większości CIO)
 • 2,5 godziny programu merytorycznego plus 1-2 godziny networkingu
 • spotkania w Warszawie i innch miastach (Gdańsk, Wrocław, i in.)
 • komunikacja w ramach grupy Klub CIO na LinkedIn
 • serwis cxo.pl – służy wymianie wiedzy, doświadczeń, przedstawia historie i dokonania członków Klubu CIO
 • udział w badaniach i dostęp do ich wyników – unikalne źródło wiedzy o opiniach i doświadczeniach innych CIO
Warto brać udział w Klubie CIO, aby
 • rozwijać wiedzę o dobrych praktykach zarządzania IT
 • wymieniać doświadczenia z najlepszymi CIO
 • zyskać uznanie na forum firmy i w społeczności IT
 • poprawiać własną skuteczność w realizacja celów IT i firmy
 • budować lepsze zrozumienie roli i zadań nowoczesnego CIO
 • uzyskać realny wpływ na strategię firmy