Przejęcie albo alians

Oto osiem artykułów o strategiach wzrostu, zebranych w jedną książkę. Najciekawszy dotyczy dylematu, jak wybierać pomiędzy przejęciem a aliansem strategicznym.

Oto osiem artykułów o strategiach wzrostu, zebranych w jedną książkę. Najciekawszy dotyczy dylematu, jak wybierać pomiędzy przejęciem a aliansem strategicznym.

Przejęcie albo alians

Inny niż w wielu książkach jest podział na rodzaje tak pożądanych synergii. Firmy mogą uzyskać synergię modułową, gdy zarządzają swoimi zasobami niezależnie, ale łączą je, by osiągnąć określone cele w zakresie wzrostu zyskowności (Hewlett--Packard i Microsoft połączyły umiejętności integracji systemów obu firm z wiedzą na temat oprogramowania, aby stworzyć rozwiązania technologiczne dla małych i dużych przedsiębiorstw). Synergia sekwencyjna polega na wykonaniu jakiegoś zadania przez jedną firmę, żeby druga wykorzystywała te rezultaty. Synergia nazwana tu wzajemną jest najbardziej znana i najczęściej wykorzystywana: firmy łączą swe zasoby (by osiągnąć efekt 2 + 2 = 5). Tu jednak autorzy przestrzegają przed podobną konsekwencją akwizycji, jeżeli firma przejmowana posiada głównie zasoby miękkie, gdyż pracownicy mają poczucie utraty wolności. Do takich negatywnych skutków doprowadziło przejęcie Montgomery Securities przez NationsBank (obecnie Bank of America).

Nadwyżki przychodów można wykorzystać do osiągnięcia efektu ekonomii skali albo dla obniżenia kosztów, decydując się na ich eliminację. Jeżeli zasoby są duże, lepszą strategią będzie fuzja bądź przejęcie.

Autorzy w ciekawy sposób zestawili czynniki wyboru ze strategią działania. Jeżeli oczekiwana jest synergia modułowa bądź sekwencyjna, to zalecany jest alians. Gdy duże efekty ma dać synergia wzajemna - przejęcie. Przy wysokim stopniu niepewności rynku lepszym wyjściem jest przejęcie. Jeżeli poziom konkurencji o zasoby jest niski (bądź średni) wybór strategii powinien prowadzić do aliansu.

Polecam także rozdział pt. "Nowatorstwo w sferze wartości". Zawiera liczne studia przypadków, co jest mocną stroną książki.

"Zarządzanie wzrostem przychodów", wybór tekstów różnych autorów, Wydawnictwo Helion, s. 200.